Uđi u igru i pobijedi za ekipu!

Plodine EURO TMP VIS Plodine EURO TMP VIS

Dobitnici:

R.Br. Nagrada Ime i prezime, adresa
1 SMEG hladnjak Martin Pavić, Brezovica
2 SMEG hladnjak Mirela Bece-Kovačić, Sisak
3 SMEG hladnjak Nataša Bubanja, Solin
4 SMEG hladnjak Renata Vrbos, Virovitica
5 SMEG hladnjak Milica Biskup, Križevci

 

R.Br. Nagrada Ime i prezime, adresa
1 Hisense TV Zvonimir Dorčić, Zadar
2 Hisense TV Vlade Radan, Dugopolje
3 Hisense TV Dragica Jurić, Daruvar
4 Hisense TV Višnja Mauna,Rijeka
5 Hisense TV Stjepan Pozder, Vidovec

 

R.Br. Nagrada Ime i prezime, adresa
1 Nogometna lopta Jasenka Kujundžić, Slavonski Brod
2 Nogometna lopta Zorica Barišić, Osijek
3 Nogometna lopta Anđelko Vrbanić,  Velika Gorica
4 Nogometna lopta Nedjeljka Jelaca, Split 
5 Nogometna lopta Ivica Sijaković, Marinci
6 Nogometna lopta Irena Pozder Violić, Zagreb
7 Nogometna lopta Štefanija Čičak, Vinkovci
8 Nogometna lopta Snježana Vutmej, Zagreb
9 Nogometna lopta Ivan Bešker, Zagreb
10 Nogometna lopta Igor Štajduhar, Zagreb
11 Nogometna lopta Dragana Tomljanović, Našice
12 Nogometna lopta Kristijan Bitunjac, Ogulin
13 Nogometna lopta Arabela Novak-Djura, Čakovec
14 Nogometna lopta Bibijana Sepčić, Rijeka
15 Nogometna lopta Marko Surac, Zadar
16 Nogometna lopta Danijela Špehar, Nuštar-Cerić
17 Nogometna lopta Ivica Sacer, Čazma
18 Nogometna lopta Đurđica Duranec, Dugo Selo
19 Nogometna lopta Bojan Brkić, Rijeka
20 Nogometna lopta Nataša Junašević, Nova Gradiška
21 Nogometna lopta Rozalija Zajac, Velika Gorica
22 Nogometna lopta Jasna Ratkajec, Vrbovec
23 Nogometna lopta Nikola Bilčić, Split
24 Nogometna lopta Morena Kuzma, Buzet
25 Nogometna lopta Jasenka Vernik, Poreč
26 Nogometna lopta Stella Marušić, Solin
27 Nogometna lopta Lovro Bzdilik, Zagreb
28 Nogometna lopta Anđelko Harači, Koprivnički Ivanec
29 Nogometna lopta Ivica Ždrakič, Velika
30 Nogometna lopta Željko Pelan, Nova Gradiška
31 Nogometna lopta Goran Maraković, Nova Gradiška
32 Nogometna lopta Anđelka Sabados, Mali Lošinj
33 Nogometna lopta Antonela Crvelin, Rijeka
34 Nogometna lopta Mirjana Rubić, Zagreb
35 Nogometna lopta Tomislav Luburić, Zagreb
36 Nogometna lopta Margareta Bajo Dadic, Gospić
37 Nogometna lopta Suzana Kisiček, Koprivnica
38 Nogometna lopta Danijela Kasumović, Zagreb
39 Nogometna lopta Narcisa Košutić-Smiljanić, Koprivnica
40 Nogometna lopta Ivica Andal, Bilje
41 Nogometna lopta Ivana Sandric, Betina
42 Nogometna lopta Lucija Trlaja, Šibenik
43 Nogometna lopta Marijan Slat, Ogulin
44 Nogometna lopta Ankica Ercegovic, Split
45 Nogometna lopta Ankica Bilavčić, Karlovac
46 Nogometna lopta Jasmin Kožić, Zagreb
47 Nogometna lopta Helena Andrašec, Čakovec
48 Nogometna lopta Božica Butorac, Zagreb
49 Nogometna lopta Vladimir Domazetović, Koprivnica 
50 Nogometna lopta Enea Srića, Kukuljanovo

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

„Uđi u igru i pobijedi za ekipu!“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Uđi u igru i pobijedi za ekipu!“(u daljnjem tekstu: ˝nagradna igra˝) priređuje i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića.

Nagradna igra počinje 01. lipnja 2021. u 00.00.00 i traje do 30. lipnja 2021. u 23:59:59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima Plodine d.d., OIB: 92510683607, Ružićeva 29, 51000 Rijeka, na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to:

Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero u plastičnim (PET) pakiranjima od 0,5 L i 1L, limenkama 0,33 L i multipakiranjima limenki 0,33L 4pack.

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje od 01. lipnja do 30. lipnja 2021. u sklopu nagradne igre pošalju SMS poruku sadržaja Coca-Cola, broj računa, ime, prezime i adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. Cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om, ili 1,92kn bez PDV-a.

Pravila nagradne igre koja se primjenjuju zajedno s ovim Pravilima su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 02. srpnja 2021. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, kojem će nazočiti tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke uredno zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre– od 01. lipnja 2021. u 00:00:00 do 30. lipnja 2021. u 23:59:59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.  

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke zaprimljene van razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Sudionici obavezno trebaju sačuvati račune kojima su se prijavili u nagradnu igru te su ih dužni prezentirati Priređivaču na njegov eventualni zahtjev.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =70.506,69 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (SA PDV)

1.

Hisense TV

3.186,25

5

15.931,25

2.

SMEG hladnjak

10.269,19

5

51.345,94

3.

Nogometna lopta UEFA

64,59

50

3.229,5


Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 16 (šesnaest) godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u nagradnu igru te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila nagradu, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o maloljetnom dobitniku nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili osvojenu nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnog dobitnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom. (ii) za bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, (iii) za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, (iv) za nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (v) bilo kakve posljedice korištenja nagrada. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE/ONLINE PRIJAVE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka navedenih u SMS poruci, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojene nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (v) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vi) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju, odnosno daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Priređivač će čuvati osobne podatke sudionika i dobitnika nagradne igre u svojoj evidenciji 12 (dvanaest) mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim prikupljenih osobnih podatka za koje je zakonom propisan rok čuvanja. Nakon proteka navedenih razdoblja za vrijeme kojih će se čuvati osobni podaci, Priređivač će izbrisati/uništiti osobne podatke sudionika i dobitnika nagradne igre.

Uključivanjem u nagradnu igru sudionici daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-adresa, telefonski broj i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. lipnja do 30. lipnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: SPOROVI

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem i telefonskim putem na broj telefona s kojeg su poslali SMS poruku, a radi dogovora oko dostave nagrade dobitniku na njegovu adresu, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana primitka obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika iz njegove SMS poruke iz članka 5.A. ovih Pravila, i to na trošak Priređivača, putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Priređivača ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu dobitnika iz njegove SMS poruke iz članka 5.A. ovih Pravila, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti telefonskim putem naknadno obavijestio Priređivača, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika (specijalna punomoć dobitnika ovjerena od javnog bilježnika). Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A, obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri te može otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će sudionici nagradne igre biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže. 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/204

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 20. svibnja 2021.