Pristup održivom poslovanju i njegovi učinci

Pristup održivomu poslovanju i njegovi učinci 

ŠTO PODUZIMAMO U SMISLU ODRŽIVOG POSLOVANJA

U razvoju poslovanja vodimo računa o održivim praksama kako bismo očuvali ekosustave za buduće generacije

test test

Načela održivosti prisutna su u svakom području našega poslovanja Ona su ključni element naše poslovne strategije kojoj je cilj stvarati vrijednost ne samo za nas, već i za sve naše dionike. U skladu s tim načelima poslujemo, postupamo i gradimo odnose s drugima.

Kako bismo pronašli rješenja za najveće globalne probleme koji utječu na našu industriju, građane i planetu, u promišljanju rješenja surađuju svi naši odjeli. Mnogo truda i energije ulažemo u pronalaženje rješenja za pitanja koja se tiču svih nas, a među temama su plastika za jednokratnu upotrebu i ambalažni otpad, nejednakost, klimatske promjene te zdravlje i prehrana. Čvrsto vjerujemo svi poslovni subjekti snose odgovornost za to te da moraju sudjelovati u pronalaženju rješenja na globalnoj i na lokalnoj razini.

 S obzirom na to da spomenute probleme ne može riješiti samo jedna tvrtke, želja nam je udružiti snage i potencijale s drugim tvrtkama te surađivati s vanjskim dionicima. 

Već dugi niz godina postavljamo ciljeve u pogledu održivog poslovanja i pratimo ostvareni napredak. U 2018. smo odlučili na transparentan i jednostavan način javnosti priopćiti koji su nam ciljevi pa smo objavili svoju misiju za 2025. godinu.

Naša misija za 2025. sastoji se od 17 ciljeva u pogledu održivog poslovanja. Razradili smo ih usredotočivši se na ključna područja od našeg interesa te ih uskladili s UN-ovim globalnim ciljevima održivog razvoja. Naša misija za 2025. godinu obuhvaća ciljeve koji pokrivaju šest ključnih područja i odnose se na čitav naš lanac vrijednosti, a to su: smanjenje ispuštanja ugljika, potrošnja vode te zaštita i očuvanje vodnog bogatstva, „Svijet bez otpada”, opskrba sastojcima, prehrane te ljudi i lokalna zajednica.