Pojmovnik

POJMOVNIK

Istražite popis financijskih i industrijskih pojmova

aseptic – sterilna tehnika

Tehnologija koja se koristi za pakiranje proizvoda bez konzervansa, pogotovo svježih sokova i čajeva, u sterilnim uvjetima.

Bali Communiqué

Jedinstveno okupljanje poslovnih rukovoditelja iz cijeloga svijeta koji pozivaju svjetske vođe na stvaranje pravno obvezujućega okvira Ujedinjenih naroda u cilju borbe protiv klimatskih promjena.

Baltik; Baltičke zemlje

Baltičke su zemlje Estonija, Latvija i Litva.

bottlers – punionice

Poslovni subjekti koji prodaju, proizvode i distribuiraju napitke tvrtke Coca‑Cola u sladu s ugovorom o licenciji.

bottling plant – punionica

Postrojenje za proizvodnju napitaka, uključujući pripadajuća skladišta, radionice te druge objekte i kapacitete na lokaciji.

bps – bb (eng. basic point, hrv. bazni bod)

skraćenica za bazni bod. Jedan bazni bod jednak je jednoj stotinki postotnoga boda (0,01 %).

capital expenditure; capex – kapitalni izdaci

Bruto kapitalni izdaci definiraju se kao izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja i opreme. Neto kapitalni izdaci definiraju se kao izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja i opreme umanjeni za iznos primitaka od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme te otplatu glavnice obveza po financijskome najmu.

carbon emission – ispuštanje ugljikova dioksida

Ispuštanje CO2 i drugih stakleničkih plinova kao posljedica izgaranja goriva i upotrebe električne energije u poslovanju tvrtke Coca‑Cola HBC (djelokrug 1 i 2, uglavnom u procesima punjenja i distribucije), izražena u tonama CO2.

carbon footprint – ugljični otisak

Ispuštanje CO2 i drugih stakleničkih plinova iz širega lanca vrijednosti tvrtke Coca‑Cola HBC (sirovine, hlađenje proizvoda itd.) na svjetskoj razini.

caring for Climate – briga za klimu

Ovaj okvir omogućuje članovima UN-ova projekta Svjetski dogovor da unaprjeđuju praktična rješenja za klimatske promjene i pomažu u oblikovanju javne politike i javnogamijenja.

CCHBC AG  – Coca‑Cola Hellenic Bottling Company

Coca‑Cola HBC AG, dioničko društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa švicarskim zakonima i koje je matična tvrtka Skupine od dana osnivanja.

CEO Water Mandate – Inicijativa za upravljanje vodnim potencijalom

UN-ov projekt Globalni dogovor pokrenuo je ovu inicijativu kao poziv na djelovanje i definiranje strateškoga okvira prema kojemu bi tvrtke u svojemu poslovanju i opskrbnim lancima ponudile rješenja za očuvanje voda.

chlorofluorocarbon (CFC) – klorofluorougljik

Kemijski spoj koji se upotrebljava u opremi za hlađenje i koji oštećuje ozonski sloj Zemlje i doprinosi globalnomu zatopljenju.

Coca‑Cola Hellenic

Coca‑Cola Hellenic Bottling Company S.A. i, ovisno o kontekstu, njezine podružnice i zajednički pothvati ili, u nekim slučajevima, CCHBC AG i njezine podružnice i zajednički pothvati. Također se naziva i Skupina.

Coca‑Cola system – Coca-Colin sustav

Tvrtka Coca‑Cola i njezine partnerske punionice.

cold drink equipment; CDE – rashladna oprema

Generički pojam koji obuhvaća opremu na prodajnome mjestu kao što su rashladni uređaji (hladnjaci), automati za prodaju i uređaji za točenje pića koji hlade napitke za neposrednu konzumaciju.

Combined Heat and Power (CHP) unit – kogeneracijsko postrojenje

Kogeneracijska postrojenja istodobno proizvode električnu i toplinsku energiju, hlade i proizvode CO2 u jedinstvenome procesu koji je do 40 posto učinkovitiji od odvojenih procesa.

Concentrate – koncentrat

Osnova napitka kojoj se dodaju voda i ostali sastojci kako bi se proizveo napitak. Može sadržavati koncentrirane biljne ekstrakte, voćne sokove, bojila i ostale sastavnice.

Consumer – potrošač

Osoba koja pije proizvode tvrtke Coca‑Cola Hellenic.

CSR; corporate social responsibility – DOP; društveno odgovorno poslovanje

skraćenica za društveno odgovorno poslovanje

customer – kupac

Trgovina, restoran ili drugi poslovni subjekt koji krajnjim potrošačima prodaje ili poslužuje proizvode tvrtke Coca‑Cola HBC.

EBIT

Operativna dobit (EBIT) dobit je prije oporezivanja i isključuje izvanredne prihode / (troškov) i ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela.

EBITDA

Usklađena EBITDA definira se kao dobit prije odbitaka za amortizaciju i umanjenje vrijednosti nekretnina, pogona i opreme (uključeno u trošak prodane robe i troškove poslovanja), amortizaciju i umanjenje i usklađenje nematerijalne imovine, naknade za dionice i druge negotovinske stavke, ako postoje.

FMCG (fast moving consumer goods) – roba široke potrošnje

Roba široke potrošnje brzoga obrta; roba s kratkim rokom uporabe.

fountain – oprema za točene napitke

Oprema koja se na prodajnim mjestima upotrebljava za točenje napitaka u šalice ili čaše za neposrednu konzumaciju.

future consumption; FC – odgođena konzumacija, konzumacija izvan prodajnoga mjesta

Distribucijski kanal velikih trgovina i diskonta u kojima potrošači kupuju veće pakete i više paketa proizvoda koje neće konzumirati u prodajnome mjestu.

FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia – Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

skraćenica za Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

GDA (Guideline Daily Amounts) – preporučeni dnevni unos

skraćenica za preporučeni dnevni unos.

GDP (gross domestic product) – BDP (bruto društveni proizvod)

skraćenica za bruto društveni proizvod

GfK

U suradnji s tvrtkom Growth for Knowledge (GfK) pratimo zadovoljstvo naših kupaca.

Global Greenhouse Gas (GHG) Register – Registar emisija stakleničkih plinova

Ova baza podataka omogućuje tvrtkama da objavljuju, prate i uspoređuju svoje emisije stakleničkih plinova.

ICPDR; International Commission for the Protection of the Danube River – Međunarodna Komisija za zaštitu rijeke Dunav

Međunarodna Komisija za zaštitu rijeke Dunav partner je programa Zeleni Dunav koji provodi naša tvrtka.

IFRS; International Financial Reporting Standards – Međunarodni standardi za financijsko izvješćivanje

Međunarodni standardi za financijsko izvješćivanje koje je razvio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

immediate consumption; IC – neposredna konzumacija; konzumacija na prodajnome mjestu

Distribucijski kanal u kojemu potrošači kupuju napitke u ohlađenim jediničnim pakiranjima (obično od 0,5 litara ili manjim) i proizvode iz uređaja za točenje pića za neposrednu (odgođenu) konzumaciju

joint value creation – stvaranje zajedničkih vrijednosti

Napredan program i proces suradnje s potrošačima u cilju stvaranja zajedničkih vrijednosti.

KPI; Key Performance Indicator – ključni pokazatelji poslovanja

skraćenica za ključni pokazatelji poslovanja

market – tržište

Kada se odnosi na zemljopisno područje, označava teritorij na kojemu posluje Coca‑Cola HBC, često određen državnim granicama.

NARTD – bezalkoholna pića

skraćenica za bezalkoholna pića

non-carbonated soft drinks; non-CSDs – negazirana bezalkoholna pića

Bezalkoholni negazirani napitci koji, između ostaloga, uključuju vodu i vodu s dodatkom okusa, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energijska pića, čajeve i kavu.

NGO; Non-governmental organisation – nevladina udruga ili organizacija

skraćenica za nevladina udruga ili organizacija

OBPPC (Occasion, Brand, Price, Package, Channel) – prigoda, robna marka, cijena, pakiranje, prodajni kanal

upravljanje prodajnim prilikama

PET; polietilen tereftalat

Oblik poliestera koji se upotrebljava za izradu laganih, nelomljivih pakiranja za napitke, prehrambene i neprehrambene proizvode. PET se može reciklirati u proizvodnji novih pakiranja, odjeće, materijala za tepihe, automobilskih dijelova i industrijskih materijala.

PET-to-PET – PET u PET

Sustav recikliranja PET boca nakon potrošnje napitaka. Korištene boce prikupljaju se, sortiraju, čiste, melju i pretvaraju u nov materijal za proizvodnju PET ambalaže.

per capita consumption – potrošnja po glavi stanovnika

Prosječan broj potrošenih porcija godišnje po osobi na određenome tržištu. Coca‑Cola HBC potrošnju po glavi stanovnika izračunava tako da pomnoži godišnju prodaju jediničnih sanduka s brojem 24 i podijeli s brojem stanovnika.

plant – pogon

Naziva se i punionica, a odnosi se na punionice Coca‑Cole HBC u kojima se proizvode napitci.

premium sparkling – vrhunska gazirana pića

Uključuju prepoznatljiva gazirana pića Coca‑Colu, Fantu, Sprite, Schweppes, Tuborg i Kinley.

ready-to-drink; RTD – gotova pića

Pića koja su pripremljena i pakirana, spremna za neposrednu konzumaciju bez dodatnoga pripravljanja.

RED; Right Execution Daily – primjerena dnevna prodajne izvedba

Primjerena dnevna prodajna izvedba – prati kretanje prodaje potrošačima u određenim regijama.

ROIC; Return on Invested Capital – povrat na uloženi kapital

Povrat na uloženi kapital računa se kao operativna dobit uvećana za amortizaciju i umanjena za pripadajuće poreze te se dobiveno dijeli s uloženim kapitalom po jedinici (ukupni kapital i  dug s kamatama).

SAP Wave 2

Vodeća programska platforma koja nam omogućuje standardizaciju ključnih poslovnih procesa i sustava.

serving – porcija

237 ml ili 8 unci napitka. Odgovara 1/24 jediničnoga sanduka.

sparkling beverages – gazirani napitci

Bezalkoholni gazirani napitci koji sadržavaju prirodne arome i sladila, isključujući, između ostaloga, vodu i vodu obogaćenu okusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energijska pića, čajeve i kavu.

still and water beverages – negazirani napitci i voda

Bezalkoholni negazirani napitci koji, između ostaloga, uključuju vodu i vodu obogaćenu okusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energijska pića, čajeve i kavu.

TCCC; The Coca‑Cola Company

skraćenica za ime tvrtke Coca‑Cola (The Coca‑Cola Company) i, ovisno o kontekstu, njezine podružnice.

UNESDA; Union of European Beverages Association – Savez europskih udruga proizvođača bezalkoholnih pića

Savez europskih udruga proizvođača bezalkoholnih pića, osnivač Platforme Europske unije za reguliranje prehrane, tjelesnu aktivnost i zdravlje.

unit case – jedinični sanduk

Približno 5,678 litara ili 24 bočice od osam unci (prema američkome metričkom sustavu), što je jednako veličini originalne bočice napitka Coca‑Cola.

value share – vrijednost udjela

Udio u ukupnom prihodu.

vending business – tvrtke koje se u prodaji koriste automatima

Tvrtke koje se koriste prodajnim automatima za prodaju proizvoda. Prodajni automati su automatizirani uređaji koji bez blagajnika prodaju robu kao što su napitci i grickalice.

volume share – veličina udjela

Udio u ukupnoj prodaji jediničnih sanduka.