Neodvojivi zatvarači

Neodvojivi zatvarači

H258052_P573671_CocaCola_TetheredCaps_Landscape_Croatia_219hx307wmm_39L300_Print H258052_P573671_CocaCola_TetheredCaps_Landscape_Croatia_219hx307wmm_39L300_Print

Coca-Cola u Hrvatskoj prelazi na plastične boce s neodvojivim zatvaračima kako bi povećala stopu prikupljanja i recikliranja ambalažnoga otpada

Ta je odluka dio promjena diljem Europe s ciljem ispunjavanja uredba o zatvaračima na plastičnim spremnicima za napitke iz Direktive o plastici za jednokratnu uporabu koju je donijela Europska unija.

Coca-Cola u Hrvatskoj uvela je neodvojive zatvarače na plastičnim bocama kako bi ispunila zahtjeve europske regulative o plastici za jednokratnu uporabu koja stupa na snagu u srpnju 2024. godine. Odluka je dio Coca-Colinih promjena diljem Europe s ciljem ispunjavanja te uredbe. 

Cilj je recikliranje zatvarača zajedno s bocom, što će doprinijeti prikupljanju većega broja zatvarača i smanjiti količinu plastičnoga otpada, sukladno Coca-Colinoj općoj strategiji za smanjenje ambalažnoga otpada pod nazivom Svijet bez otpada (World Without Waste).

Proizvodnja boca s novim neodvojivim zatvaračima krenula je u svibnju i obuhvaća sve Coca-Coline robne marke bezalkoholnih pića i vode na hrvatskome tržištu.

Održiva inovacija prekretnica je za Coca-Colu

Coca-Colini neodvojivi zatvarači inovativno su dizajnersko rješenje i važan korak u programu inovacija. Sustav otvaranja jednak je kao kod standardne boce, a novost je prsten s jednostavnom vezicom zahvaljujući kojemu zatvarač savršeno pristaje na grlo boce. Zatvarač je trajno povezan sa sigurnosnim prstenom na boci, a vezica ga nakon otvaranja boce drži u idealnome položaju i ne ometa pritom konzumiranje napitka.

Baš kao i dosadašnji zatvarači, i ovi novi zatvarači izrađeni su od polietilena visoke gustoće (HDPE). Za razliku od zatvarača, boca je napravljena od PET plastike. Taj se materijal također može reciklirati. Što znači da i boca i zatvarač mogu biti reciklirani.

Iako se na prvi pogled doima jednostavnom, ta je novost tehnički složena. Dizajn novoga zatvarača rezultat je dugotrajnih napora i ulaganja Coca-Colinih timova za istraživanje i razvoj koji djeluju na području cijele Europe. U suradnji s dobavljačima i partnerima u području dizajniranja ambalaže razvijeno je ambalažno rješenje koje potrošačima pruža iznimno ugodno iskustvo, a i vrlo je jednostavno i praktično. Osim toga, jamči sigurnost i kvalitetu Coca-Colinih napitaka te istodobno smanjuje utjecaj ambalaže na okoliš.

Rezultati opsežnih ispitivanja potrošača pokazali su da je novi zatvarač najpoželjnija opcija kad je riječ o dizajnu, ugodi i praktičnosti.

Novo rješenje olakšava prikupljanje i recikliranje otpada te promiče kružno gospodarstvo

Coca-Cola se u potpunosti slaže s ciljem Europske unije koji se odnosi na dostizanje nulte stope ambalažnoga otpada. U sklopu strategije Svijet bez otpada tvrtka do 2030. godine namjerava prikupiti i reciklirati količinu boca i limenka koja odgovora onoj koju stavlja na tržište. Također, tvrtka poduzima korake kako bi smanjila uporabu tzv. djevičanskih sirovina u proizvodnji ambalaže, povećala uporabu recikliranih materijala, prešla na ambalažu koja se može u potpunosti reciklirati i ulagala u inovacije koje će njezinu ambalažu učiniti održivijom.

Coca-Cola je svjesna da provedba strategije Svijet bez otpada zahtijeva suradnju i partnerstva – s industrijom, reciklažnim postrojenjima, tvorcima politika, drugim dionicima i potrošačima. Novi zatvarači imaju vrlo jasnu poruku – Otvori bez odvajanja čepa. Recikliraj sve zajedno. Cilj je potrošačima olakšati recikliranje i povećati broj boca koje se prikupljaju zajedno sa zatvaračima. Naime, jedino zajedno možemo promijeniti stvari nabolje.

Krajnji je cilj uspostaviti kružno gospodarstvo u industriji ambalaže, u sklopu kojega će se svaka boca – i svaki zatvarač – prikupiti, reciklirati i ponovno iskoristiti za neki drugi proizvod, što će smanjiti ugljični otisak i osigurati da ambalaža ne završi kao otpad u okolišu.