Okoliš

OKOLIŠ

NAŠ EKOLOŠKI OTISAK

_KPC0059 _KPC0059

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH RESURSA JEDAN JE OD GLAVNIH IZAZOVA S KOJIMA SE SUOČAVAJU SVE TVRTKE KOJE ŽELE RAZVIJATI DUGOROČNU ODRŽIVOST NJIHOVA POSLOVANJA. UPRAVLJANJE NAŠIM EKOLOŠKIM OTISKOM I SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA TE ISPUŠTANJA UGLJIKOVA DIOKSIDA JEDNA JE OD NAŠIH NAJVAŽNIJIH OBVEZA. NASTOJIMO U NAJVEĆOJ MJERI POVEĆATI ZAJEDNIČKO DJELOVANJE S NIZOM DIONIKA KAKO BISMO RAZVILI PRISTUP ODRŽIVOSTI OKOLIŠA KOJI JE DOSLJEDAN, RAZRAĐEN I DAJE REZULTATE.

Kao što je to izneseno u anketi o materijalnim pitanjima, naši se prioriteti na državnoj razini podudaraju s općim prioritetima Coca-Colina sustava ističući četiri ključne teme zaštite okoliša, od kojih su sve od ključne važnosti za naše poslovanje:

 • upravljanje vodnim resursima
 • ušteda energije i zaštita klime
 • održiva ambalaža i oporaba
 • zbrinjavanje otpada.

Naši su glavni ciljevi u vezi s okolišem:

 • neprestano smanjivati izravni utjecaj našega poslovanja na okoliš i smanjiti neizravni utjecaj naših dobavljača i partnera
 • biti predvodnikom u održivoj upotrebi vode, energije i ambalaže te u području zaštite klime.

Tablica u nastavku prikazuje glavne trendove u vezi s našom ekološkom učinkovitošću. Godinu 2010. uspoređujemo s 2021. godinom jer se 2010. koristi kao osnovna godina za procjenu našega učinka na zaštitu okoliša u vezi s dugoročnim ciljevima tvrtke do 2025. Što je važnije, sve naše brojke izražavamo po litri proizvedenoga pića (Lbp) jer samo tako možemo stvarno usporediti jednu godinu s drugom, bez obzira na ukupnu prodaju. 

POTROŠENA VODA I ENERGIJA TE PROIZVODNJA OTPADA:

 

Potrošnja vode (L/Lbp)

Potrošnja energije (L/Lbp)

Proizvedeni otpad (g/Lbp)

Oporabljeni otpad (%)

CO2 emisije Opseg 1+2 (g/Lbp)

 

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

2010.

2021.

Punionica Zagreb

1,78

1,49

0,40

0,38

8,82

4,67

93,87%

99,02%

68,63

20,59

 

16%

4,88%

47,1%

5,49%

70%

Između 2010. i 2021. godine uspjeli smo postići:

 • smanjenje potrošnje vode od 16 %
 • smanjenje potrošnje energije od 4,88%
 • smanjenje količine otpada nastalog u proizvodnim procesima od 47 %
 • povećanje oporabe otpada od 5,59 %
 • smanjenje emisija ugljikovog dioksida opsega 1+2 od 70%

Rezultati u području zaštite okoliša

16 %

smanjena potrošnje vode

4.88 %
smanjena potrošnja energije

 

99.02 %
oporabljeni otpad

 

70 %

smanjena emisija ugljikova dioksida opsega 1+2

Radimo u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske i propisima koji se odnose na zaštitu okoliša. U rujnu 2016. dobili smo okolišnu dozvolu koja pokriva sve aspekte našega okolišnog otiska. 

Kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš, djelujemo u skladu s međunarodno priznatim sustavom norma za zaštitu okoliša ISO 14001 te u skladu s nizom unutrašnjih Coca-Colinih HBC politika i pravila:

Politika zaštite okoliša
Politika prema klimatskim promjenama
Politika gospodarenja ambalažnim otpadom i oporaba
Politika zaštite i očuvanja vodnih resursa
Politika sigurnosti voznoga parka