Okoliš

OKOLIŠ

NAŠ EKOLOŠKI OTISAK

Zaštita okoliša i održiva uporaba prirodnih resursa jedan je od glavnih izazova s kojima se suočavaju sve tvrtke koje žele razvijati dugoročnu održivost njihova poslovanja. Upravljanje našim ekološkim otiskom i sprečavanje onečišćenja okoliša te ispuštanja ugljikova dioksida jedna je od naših najvažnijih obveza. Nastojimo u najvećoj mjeri povećati zajedničko djelovanje s nizom dionika kako bismo razvili pristup održivosti okoliša koji je dosljedan, razrađen i daje rezultate.

Kao što je to izneseno u anketi o materijalnim pitanjima, naši se prioriteti na državnoj razini podudaraju s općim prioritetima Coca-Colina sustava ističući četiri ključne teme zaštite okoliša, od kojih su sve od ključne važnosti za naše poslovanje:

  • upravljanje vodnim resursima
  • ušteda energije i zaštita klime
  • održiva ambalaža i oporba
  • zbrinjavanje otpada.

Naši su glavni ciljevi u vezi s okolišem:

  • neprestano smanjivati izravni utjecaj našega poslovanja na okoliš i smanjiti neizravni utjecaj naših dobavljača i partnera
  • biti predvodnikom u održivoj upotrebi vode, energije i ambalaže te u području zaštite klime.

Tablica u nastavku prikazuje glavne trendove u vezi s našom ekološkom učinkovitošću. Godinu 2010. uspoređujemo s 2017. jer se 2010. koristi kao osnovna godina za procjenu našega učinka na zaštitu okoliša u vezi s dugoročnim ciljevima tvrtke do 2020. Što je važnije, sve naše brojke izražavamo po litri proizvedenoga pića (Lbp) jer samo tako možemo stvarno usporediti jednu godinu s drugom, bez obzira na ukupnu prodaju. 

Potrošena voda i energija te proizvodnja otpada:

 

 

Potrošnja vode (L/Lbp)

Potrošnja energije (MJ/Lbp)

Proizvedeni otpad (g/Lpb)

Oporabljeni otpad (%)

 

2010.

2017.

2010.

2017.

2010.

2017.

2010.

2017.

Punionica u Zagrebu

1,78

1,58

0,40

0,42

8,82

4,37

93,87

98,44

 

Između 2010. i 2017. godine uspjeli smo postići:

  • smanjenje potrošnje vode od 11 %
  • smanjenje prikupljenoga otpada od 50 %
  • povećanje oporabe/obnove otpada od 5 %.

Nažalost, u istome smo razdoblju svjedočili povećanju potrošnje energije od 5 %. Međutim, ako usporedimo potrošnju energije iz 2015. s 2017. godinom, ostvarili smo smanjenje vlastite potrošnje energije od oko 12 %.


Rezultati u području zaštite okoliša

11 %

smanjena potrošnje vode

12 %
smanjena potrošnja energije

 

98.44 %
oporabljeni otpad

 

37 %

smanjena emisija ugljikova dioksida iz primarne ambalaže u usporedbi s 2015.

Radimo u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske i propisima koji se odnose na zaštitu okoliša. U rujnu 2016. dobili smo okolišnu dozvolu koja pokriva sve aspekte našega okolišnog otiska. U travnju i svibnju 2017. naša punionica u Zagrebu bila je predmetom usklađenoga inspekcijskog nadzora. Ukupno je provedeno sedam inspekcija zaštite okoliša radi sprečavanja ili smanjenja rizika za okoliš na najmanju moguću te sprječavanja nesreća koje bi mogle ugroziti ljudsko zdravlje i/ili oštetiti okoliš. Inspekcijski nadzor je uspješno proveden bez ijednog negativnog nalaza.

Kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš, djelujemo u skladu s međunarodno priznatim sustavom norma za zaštitu okoliša ISO 14001 te u skladu s nizom unutrašnjih Coca-Colinih HBC politika i pravila:

1. Politika zaštite okoliša
2. Politika prema klimatskim promjenama
3. Politika gospodarenja ambalažnim otpadom i oporaba
4. Politika zaštite i očuvanja vodnih resursa
5. Politika sigurnosti voznoga parka