Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

U NASTAVKU SE NALAZI NAŠA OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

UVOD

Mrežnom stranicom www.coca-colahellenic.com upravlja članica grupe tvrtki Coca‑Cola HBC, kojoj je nadređeno holding društvo Coca‑Cola HBC AG (registrirano u Švicarskoj pod matičnim brojem CHE – 235.296.902 na adresi Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Švicarska).

Sve reference na „naš“, „nas“, „mi“ ili „tvrtku“ unutar ovih pravila te unutar obavijesti o mogućnosti uključivanja usluge odnose se na tvrtku Coca‑Cola HBC AG, odnosno na njezine podružnice.

Tvrtka Coca‑Cola HBC posvećena je čuvanju privatnosti svih posjetitelja mrežne stranice www.coca-colahellenic.com i zaštiti svih osobnih podataka koje nam predate.

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti trebala bi vam pomoći da razumijete što radimo s osobnim podatcima koje od vas dobijemo. Pružanjem svojih osobnih podataka prihvaćate našu Obavijest o zaštiti privatnosti te pristajete da prikupljamo, upotrebljavamo i otkrivamo vaše osobne podatke u skladu s ovom Obavijesti o zaštiti privatnosti. Ako se ne slažete s ovom Obavijesti, nemojte nam dati svoje osobne podatke.

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti obuhvaća sljedeća područja:

Što su osobni podatci?

Osobni je podatak informacija koja omogućuje osobnu identifikaciju pojedinca, u skladu s primjenjivim zakonom, primjerice ime, e-adresa i telefonski broj.

Osobni podatci koje dobivamo od vas i upotreba prikupljenih podataka
Općenito, ovu mrežnu stranicu možete posjetiti i tako da nam ne kažete tko ste i ne otkrijete bilo kakve informacije o sebi. Naši mrežni poslužitelji iz informatičkih razloga prikupljaju IP adrese izvora te vam tako omogućuju da se povežete s našom platformom te da vam pružimo naše usluge, a ne e-adrese posjetitelja. Osim toga, na određenim dijelovima ove mrežne stranice u određene svrhe trebamo od vas dobiti osobne podatke, primjerice kako bismo vam pružili određene informacije koje ste zatražili te da vas na vaš zahtjev registriramo na našoj mrežnoj stranici.

To radimo upotrebom mrežnih obrazaca te svaki put kad nam e-poštom pošaljete svoje podatke. Nije obavezno da nam pružite bilo koje dodatne podatke koje zatražimo, a koji nisu neophodni ili razumni kako bismo vam pružili usluge koje ste zatražili.

Ispitanik

Prikupljeni podatci

Svrhe prikupljanja

Opravdanje za prikupljanje

Posjetitelj naše mrežne stranice

IP adresa, naziv domene, inačica vašeg preglednika i operativni sustav, podatci o prometu, podatci o lokaciji, mrežna evidencija

zabilježiti broj posjetitelja, prosječno vrijeme provedeno na mrežnoj stranici, pregledane stranice

legitimni interes za mjerenje upotrebe i poboljšanje sadržaja naše mrežne stranice

ime, adresa e-pošte; primljena od posjetitelja naše mrežne stranice

pružiti vam informacije o našim promotivnim ponudama, novostima, događajima (bilteni i ostale publikacije), odnosima s ulagačima ili kopije naših godišnjih izvješća te administrirati zapise o pretplati (na uslugu mrežne prezentacije tvrtke ili uslugu obavijesti putem e-pošte)

vaša privola označavanjem odgovarajućeg okvira kada nam dajete vaše osobne podatke

ime, adresa, telefonski broj, broj faksa, adresa e-pošte; primljeni od posjetitelja naše mrežne stranice

odgovoriti na vaše upite ili obraditi vaše zahtjeve u vezi vaših informacija

za poduzeti odgovarajuće mjere na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

 

Kupci/dobavljači

 

ime, adresa, telefonski broj, broj faksa, adresa e-pošte, porezni podatci, bankovni račun; primljeni od naših kupaca/dobavljača

prodaja i opskrba robe i usluga, primanje narudžbi, izvršenje isporuke, fakturiranje, raspodjela plaćanja, pružanje ili primanje tražene robe i usluga te marketinške i promotivne inicijative

izvršavanje naših uzajamnih ugovornih obveza

ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, primljeni od naših kupaca/dobavljača

održavanje poslovnog odnosa i procjenu razine naših usluga (kao što je putem anketa o zadovoljstvu kupaca itd.)

naš legitimni interes za održavanje naših poslovnih odnosa, za procjenu iskustva kupaca, utvrđivanje područja poboljšanja za rad i razvoj našeg poslovanja i po potrebi nastavak provođenja korektivnih mjera.

ime, telefonski broj, adresa e-pošte, primljeni od naših poslovnih kupaca

kontaktiranje naših kupaca u marketinške i promotivne svrhe/inicijative koje se odnose na proizvode/usluge koje nudimo

naš legitimni interes za uspješnost i razvoj našeg poslovanja ili privolu (prema potrebi)

kreditna sposobnost, počinjena kaznena djela ili prijevare, identifikacijski dokumenti, kreditni rejting, registri politički izloženih osoba i osoba koje podliježu nekim sankcijama

sankcije za korupciju i pranje novca, postupak provjere kupaca (KYC), provjere kreditne sposobnosti i sprječavanje zloporaba

ispunjavanje zakonskih obveza, ispunjavanje odredaba ugovora, privola (prema potrebi), legitimni interes

Potencijalni kupci / potencijalni dobavljači

ime, adresa, telefonski broj, broj faksa, adresa e-pošte, porezni podatci, bankovni račun; primljeni od naših kupaca/dobavljača

za predugovorne evaluacije i procjene potencijalnih kupaca i dobavljača (npr. natječajni postupak) i za poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora s nama 

naš legitimni interes ili kako bismo poduzeli korake na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora s nama

ime, telefonski broj, adresa e-pošte

kontaktiranje u marketinške i promotivne svrhe/inicijative koje se odnose na proizvode/usluge koje nudimo

vaša prethodna privola

kreditna sposobnost, počinjena kaznena djela ili prijevare, identifikacijski dokumenti, kreditni rejting, registri politički izloženih osoba i osoba koje podliježu nekim sankcijama.

sankcije za korupciju i pranje novca, postupak provjere kupaca (KYC), provjera kreditne sposobnosti i sprječavanje zloporaba.

ispunjavanje zakonskih obveza, privola (prema potrebi), legitimni interes

Kontakt osoba kupca/dobavljača

ime, adresa, telefonski broj, broj faksa, adresa e-pošte, preferencije u vezi SMS obavijesti, osobne preferencije; 

kontakt s kupcem/dobavljačem u poslovne svrhe (npr. zaprimanje narudžbi, zahtjev za uslugama), za održavanje odnosa s kupcima, obavještavanje kupaca o novostima za marketinške i promotivne inicijative.

izvršavanje naših uzajamnih ugovornih obveza ili na temelju našeg legitimnog interesa za uspješnost i razvoj našeg poslovanja ili privolu (prema potrebi).

Potrošači

ime, adresa, telefon, adresa, broj faksa i adresa e-pošte.  identifikacijski broj i porezni broj

uključivanje potrošača u oglasne ili promotivne inicijative

izvršavanje naših usluga na temelju uvjeta za oglašavanje ili promotivnih inicijativa

ime, telefonski broj, adresa i adresa e-pošte

odgovori na prijavljene probleme s proizvodima ili pitanja o našim proizvodima putem besplatne telefonske linije za potrošače

legitimni interes za osiguranje kvalitete i sigurnosti naših proizvoda, pružanje naših usluga i osiguranje zadovoljstva naših potrošača

Kandidati za zaposlenje

 

 

 

 

ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, profesionalne kvalifikacije, iskustvo i obrazovanje; podnosi kandidat za zaposlenje 

obrada kandidata, za ocjenjivanje vaše prijave i kontakt putem telefona ili e-pošte

legitimni interes za ocjenjivanje vaše prijave prije potpisivanja ugovora o zaposlenju

suglasnost za zadržavanje vaših podataka za druge mogućnosti zaposlenja

javno dostupne informacije o kandidatima za zaposlenje u pogledu podataka za kontakt, društvenih poveznica, stručnih kvalifikacija, iskustva i obrazovanja

upravljanje kandidatima za poboljšanje, provjeru valjanosti i ažuriranje podataka o kandidatima kako bi se osigurala valjanost i potpunost

privola

snimanje videorazgovora

provođenje postupaka razgovora

privola

rezultati testova i procjena tijekom postupka zapošljavanja

upravljanje kandidatima, za provođenje procjene individualnih vještina i kompetencija

privola

 

Za daljnja objašnjenja koja se odnose na vašu prijavu u tim društva Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG („CCHBC“), pristupite našoj Obavijesti o zaštiti privatnosti kandidata na svjetskoj razini.

osnivač nove tvrtke / zaposlenici nove tvrtke

ime voditelja tima, adresa e-pošte, poveznica na profesionalne društvene mreže i lokaciju

 

ime, titula i kratka biografija odabranih članova glavnog tima

 

financijski podatci nove tvrtke

pružanje potpore provedbi novih tvrtki, pomoć novim tvrtkama u rastu i nadogradnji kroz suradnju s našim poslovnim jedinicama

 

za procjenu mogućnosti ulaganja i/ili partnerstva


Što se tiče svih osobnih podataka koji su potrebni za izvršavanje našeg ugovora s vama ili vašom tvrtkom, ako nam ne osigurate te osobne podatke možda nećemo moći isporučiti zatraženu uslugu, kako je navedeno gore. S druge strane, kod obrade svih podataka za koje dajete suglasnost, u svakom trenutku imate pravo odbiti ili povući suglasnost bez negativnih posljedica na bilo kakav kontakt koji imate s nama.

Kada se od vas prikupljaju osobni podatci, kao što je vaše ime i adresa e-pošte, uz vaš pristanak (primjerice, kroz mrežne obrasce ili putem e-pošte) u trenutku prikupljanja podataka obavijestit ćemo vas na koji ćemo način rabiti te osobne podatke.

Otkrivanje podataka – Tko su primatelji vaših osobnih podataka?
Osobni podatci koje nam dajete čuvat će se u podatkovnom centru u Crawleyu u Ujedinjenom Kraljevstvu, od strane tvrtke Rackspace, čija je sekundarna lokacija u Irskoj. Pristup podatcima ili sami podatci dat će se našem osoblju koje radi izvan Ujedinjenog Kraljevstva i trećim stranama, poslovnom partnerima, državnim tijelima, agencijama za provedbu zakona, sljednicima našeg poslovanja i dobavljačima koje angažiramo za obradu podataka u naše ime, od kojih se neki nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora i koji rade za nas u svrhe i uz opravdanja navedena u ovim pravilima.
 

Kategorije primatelja

Svrha dijeljenja

tvrtke u sklopu grupe Coca-Cola Hellenic i/ili pružatelji usluga treće strane koji podatke obrađuju u naše ime

isporučivanje naših proizvoda i usluga

svi pružatelji usluga treće strane i podružnice/povezane tvrtke Coca-Cola HBC koje smo angažirali za pružanje usluga koje ste zatražili ili koje smo mi zatražili za prethodno navedene svrhe

izvršenje usluga koje ste zatražili

poslovni partner

izvršenje usluga koje ste zatražili

državna tijela

ispunjavanje pravne obveze

agencije za provedbu zakona

ispunjavanje pravne obveze

sljednici našeg poslovanja i dobavljači

izvršenje usluga koje ste zatražili

agencije za posredovanje u kreditiranju, agencije za sprječavanje zloporaba, članice grupe Coca-Cola Hellenic i/ili pružatelji usluga treće strane koji podatke obrađuju u naše ime

sankcije za korupciju i pranje novca, postupak provjere kupaca (KYC), provjera kreditne sposobnosti i sprječavanje zloporaba


Ako nam predate osobne informacije, pristajete na takvo dijeljenje.

Prenose li se vaši osobni podatci izvan Europske unije?
S obzirom da je Coca‑Cola HBC prisutna u velikom broju zemalja, vašim osobnim podatcima, posebice podatcima koje prenesete kroz dio mrežne stranice koji se odnosi na zapošljavanje, može pristupiti osoblje ili dobavljači, može ih se prenijeti i/ili pohraniti na odredištu izvan Europske unije na kojem mogu vrijediti zakoni o zaštiti podataka koji su ispod standarda EU-a. Međutim, uvijek nastojimo osigurati jednaku razinu zaštite vaših podataka kao i unutar EU-a. Između ostalog, nastojimo osigurati da se podatci sigurno čuvaju te da se rabe isključivo u skladu s našim uputama te u dogovorene svrhe. 

Europska komisija je za određene zemlje izvan Europske unije potvrdila da u osnovi pružaju zaštitu podataka ekvivalentnu zakonima o zaštiti podataka EU-a te stoga nisu potrebne nikakve dodatne zaštitne mjere za izvoz osobnih informacija u ta područja (cijeli popis nalazi se ovdje http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). U zemljama koje nemaju takva odobrenja (kao što je Rusija), zatražit ćemo Vašu privolu za prijenos ili ćemo podatke prenijeti u skladu s ugovornim uvjetima koje je odobrila Europska komisija, koji primatelju izravno nalažu obvezu pružanja ekvivalentne zaštite podataka, osim u slučaju da u skladu s primjenjivim zakonom o zaštiti podataka smijemo prenijeti podatke bez takvih formalnosti.

Obratite nam se na adresu e-pošte navedenu u odjeljku o kontaktu ako želite primiti primjerak specifičnih zaštitnih mjera koje se primjenjuju na izvoz vaših osobnih podataka.

Sve strane izvan Europske unije kojima će se osobni podatci prenijeti obrađuju podatke, ispunjavaju naloge i pružaju usluge potpore u naše ime. Možda ćemo trećim stranama prenijeti i agregirane informacije o načinu upotrebe naše mrežne stranice, ali one neće uključivati informacije koje se mogu rabiti kako bi Vas se identificiralo. Zadržavamo pravo na otkrivanje Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonom, ili kada smatramo da je otkrivanje neophodno kako bi se zaštitila naša prava i/ili ispunili zahtjevi pravosudnog postupka, sudskog naloga, zahtjeva regulatora ili bilo kojega drugoga pravnog procesa.

Ako se to ne zahtijeva zakonom, u nijednom drugom slučaju nećemo dijeliti, prodavati ili distribuirati bilo kakve osobne podatke koje nam predate, bez vašeg pristanka.

Na kraju, ako naša tvrtka pristupi zajedničkom ulaganju ili se proda drugoj pravnoj osobi, vaše ćemo podatke otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Kako štitimo Vaše osobne podatke?
Korisnici do 16 godina starosti
Ako imate 16 godina ili manje, morate dobiti dopuštenje roditelja ili staratelja prije nego što nam date bilo kakve osobne podatke. Korisnici bez toga pristanka ne smiju nam davati osobne podatke.

Druge mrežne stranice
Naše mrežne stranice sadržavaju poveznice na druge mrežne stranice koje su izvan naše kontrole te nisu obuhvaćene ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti. Ako pristupite drugim mrežnim stranicama s pomoću navedenih poveznica, subjekti koji upravljaju tim mrežnim stranicama mogu od vas prikupiti informacije i upotrebljavati ih u skladu sa svojim pravilima o zaštiti privatnosti koja se mogu razlikovati od naših. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za njihova pravila ili obrađivanje vaših osobnih podataka. Molimo vas da pročitate obavijesti o zaštiti privatnosti i kolačićima i uvjete i odredbe svih mrežnih stranica trećih strana za koje navodimo poveznice ili referencije ili koje su povezane s našim mrežnim stranicama prije nego što im pružite svoje osobne podatke.

Sigurnost prikupljenih podataka i zadržavanje podataka
Primjenjujemo stroge fizičke, elektroničke i administrativne sigurnosne mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od pristupa od strane neovlaštenih osoba te od neovlaštene obrade, slučajnog gubitka, uništenja i oštećenja, i na mreži i izvan nje. Vaše ćemo podatke zadržati koliko je god to neophodno za navedenu svrhu prikupljanja, a nakon toga ćemo ih zadržati koliko je god to propisano zakonom.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company zadržava osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju samo u razdoblju koje je utvrđeno kao nužno u svrhu obrade za koju se podatci prikupljaju.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company ne smije čuvati osobne podatke dulje nego što je to potrebno radi ispunjenja utvrđenih zakonitih poslovnih svrha ili onoliko dugo koliko to zahtijeva važeći zakon. 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company utvrđuje razdoblje zadržavanja osobnih podataka u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima kao dio evidencije aktivnosti obrade. 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company mora opravdati zahtjeve za zadržavanje osobnih podataka u razdobljima duljim od najduljega razdoblja zadržavanja prema poslovnim i regulatornim zahtjevima ako je to potrebno. 

Neki se podatci moraju zadržati kako bi se zaštitili interesi društva, sačuvali dokazi i općenito poštovale dobre poslovne prakse. Neki razlozi za zadržavanje podataka uključuju:

  • sudske sporove
  • istraživanje nesreća
  • istraživanje sigurnosnih incidenata
  • regulatorne zahtjeve
  • zaštitu intelektualnoga vlasništva.

Prijenosi na internetu i odricanje od odgovornosti
Premda Coca‑Cola HBC AG primjenjuje razumne mjere za zaštitu od virusa i drugih štetnih komponenti, priroda je interneta takva da je nemoguće osigurati da će vaš pristup mrežnoj stranici proći bez prekida ili pogrešaka, ili da ova mrežna stranica, njezini poslužitelji ili e-poruke koje nam se šalju ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

Kako nam se možete obratiti i koja su vaša prava na pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka?
Pristup, ažuriranje i brisanje podataka
Imate pravo vidjeti svoje osobne podatke koje držimo; smijete od nas i zatražiti da ih promijenimo kako bismo osigurali njihovu točnost i ažurnost, ili da izbrišemo Vaše osobne podatke. Možete nas i obavijestiti ako želite ograničiti obradu podataka ili se protivite obradi svojih osobnih podataka. U tom nam se slučaju obratite na adresu e-pošte u odjeljku Kontakt. Svoje osobne podatke koje držimo imate pravo i dati drugom pružatelju usluga kojega izaberete.

Povlačenje privole
U slučaju da smo od Vas zatražili privolu za obradu Vaših osobnih podataka koje držimo, u svakom trenutku možete povući svoju privolu, bez posljedica po zakonitost obrade na temelju pristanka prije povlačenja. U tom nam se slučaju obratite na adresu e-pošte u odjeljku Kontakt.

Pritužbe
Imate pravo uložiti pritužbu nacionalnome tijelu za zaštitu podataka. Kontaktne podatke državnoga tijela za zaštitu podataka možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Kontakt
Ako imate pitanja koja se odnose na način upotrebe Vaših osobnih podataka ili pitanja o ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti i kolačićima, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: [email protected]. Vaša su pitanja i prijedlozi koji se odnose na Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima dobrodošli.

Ako želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem poveznice u nastavku:
Internetski obrazac
ili da nam se obratite e-poštom na sljedeću e-adresu: [email protected]

Kako će se donositi izmjene ovih Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima?
Ovu Obavijest o zaštiti privatnosti i kolačićima provjeravajte s vremena na vrijeme kako biste se upoznali s eventualnim izmjenama. Iako zadržavamo pravo na promjene i nadopune ovih pravila, o svim ćemo vas značajnim promjenama obavijestiti najmanje 30 dana nakon promjene, putem mrežne stranice, a po mogućnosti i putem e-pošte.