Operativni poslovi

Operativni poslovi

Operativni poslovi zauzimaju središnje mjesto u našemu poslovanju. Ključni su za smanjenje utjecaja na okoliš te održivost unutar čitavoga lanca vrijednosti.

Uzmemo li u obzir sve države u kojima poslujemo, na godišnjoj razini proizvedemo i distribuiramo više od 2 milijarde jediničnih sanduka (eng. unit cases). Područje operativnih poslova, koje obuhvaća nabavu, planiranje, proizvodnju, tehničko održavanje i održivo poslovanje, ključno je za odgovorno upravljanje poslovnim procesima. To nam jamči smanjenje utjecaja na okoliš u svim poslovnim procesima te pridržavanje načela održivosti unutar čitavoga lanca vrijednosti, od nabave sirovina preko proizvodnje gotovih proizvoda pa sve do njihove distribucije našim kupcima.

Svoj uspjeh možemo zahvaliti stručnosti naših zaposlenika, potpunoj usmjerenosti na kvalitetu te stalnim ulaganjima u napredne tehnologije.

is-marcel-martin-gm-ire02

Naša je misija imati najučinkovitiji ustroj u području operativnih poslova u okvirima naše industrije, prije svega u pogledu suradnje s kupcima i troškovne učinkovitosti. Da bismo to ostvarili, usmjerili smo pažnju na uključenost zaposlenika, postizanje vrhunskih rezultata u području održivoga poslovanja, smanjenje troškova, postavljanje standarda u odnosima s kupcima i odgovaranju na njihove potrebe.

 

Marcel Martin direktor Odjela za operativne poslove Coca-Cole HBC

Najviši standardi u pogledu kvalitete

U svojemu poslovanju razvijamo kulturu u kojoj je kvaliteta osnovna jedinica za vrijednost u svakome poslovnom procesu. Više smo puta istaknuli kako ne ostavljamo nimalo prostora za odstupanje od standarda te smo uveli mehanizam stalnoga praćenja starosti proizvoda i time otišli korak dalje u brizi o kvaliteti i sigurnosti proizvoda.

Isto očekujemo i od svojih dobavljača. Coca‑Cola HBC od svojih izravnih dobavljača zahtijeva sljedeće certifikate: ISO 9001 (kvaliteta), ISO 14001 (zaštita okoliša) and OHSAS 18001 (zdravlje i zaštita na radu). Dobavljači sastojaka i ambalažnih materijala moraju imati certifikat FSSC 22000 za sigurnost hrane, koji je priznala Globalna inicijativa za sigurnost hrane (GFSI).

Kvaliteta i sigurnost proizvoda ostaju na vrhu ljestvice prioriteta. Cilj nam je ispuniti očekivanja naših kupaca i potrošača te pritom zadržati troškovno vodstvo.

Provodimo rigorozne postupke kako bi odstupanja u pogledu kvalitete bila svedena na minimum. Dođe li, međutim, do odstupanja, imamo jasno definirane mehanizme i sustave s pomoću kojih možemo brzo i učinkovito djelovati i osigurati povjerenje kupaca i potrošača u naše proizvode.

 

Ulaganje u napredne tehnologije u cilju optimizacije infrastrukture

Coca‑Cola HBC obuhvaća velik broj tržišta, od okruga Kerry na zapadu Irske do obale Tihoga oceana na istoku Rusije i od arktičkoga kruga na sjeveru pa sve do Nigerije na jugu. Iako nam teritorij na kojemu poslujemo pruža mnogo mogućnosti, on također zahtijeva stalan trud optimizacije naše operativne infrastrukture.

Cilj nam je imati jedinstven distribucijski lanac za opskrbu svih tržišta uz optimalne troškove i mogućnost brzoga uvođenja inovativnih tehnologija.

Ulažemo u napredne tehnologije u cilju optimizacije infrastrukture, a cilj nam je i proširiti kapacitete naših punionica kako bi bile učinkovite u opskrbi lokalnoga tržišta ili nekoliko susjednih tržišta. Kod optimizacija toga tipa uzima se u obzir čitav opskrbni lanac Coca-Cole Hellenic, od broj punionica te broja i vrste proizvodnih linija pa sve do broja distribucijskih centara i skladišta.

-16%

Coca-Colin sustav smanjio je potrošnju vode u razdoblju
2012. – 2016.

-39%

Coca-Colin sustav smanjio je proizvodnju otpada u razdoblju
2012. – 2016.

+9%

Coca-Colin sustav smanjio je stopu oporabe otpada u razdoblju 2012. – 2016.

Datoteke za preuzimanje