Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja našim mrežnim stranicama:

Hvala vam što ste posjetili ovu mrežnu stranicu. Na ovoj stranici (i na stranicama Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima i Zaštita privatnosti životopisa) naći ćete uvjete korištenja ovim mrežnim stranicama (Stranica) (Uvjeti korištenja). Pristupanje stranicama i korištenje stranicama podliježu ovim Uvjetima korištenja i svim zakonima i propisima koji su na snazi. Pristupanjem stranicama i korištenjem ovom stranicom prihvaćate, bez ograničenja i u cijelosti, ove Uvjete korištenja te potvrđujete da su time izvan snage stavljeni svi ostali ugovori između vas i Coca‑Cole HBC u vezi s predmetom ovih Uvjeta. Ako se ne slažete ili ne prihvaćate bez ograničenja i u cijelosti ove Uvjete korištenja, molimo vas da odmah napustite ovu stranicu.

Ovom stranicom upravlja članica Skupine Coca‑Cola HBC, čija je matična tvrtka Coca‑Cola HBC AG (registrirana u Švicarskoj pod matičnim brojem tvrtke CH-170.3.037.199-9, sa sjedištem na adresi Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švicarska).

Pristup stranicama

Pristup našim stranicama korisnicima je omogućen privremeno i Coca‑Cola HBC zadržava pravo bez prethodne najave povući ili promijeniti usluge koje se na njima nude (detalji slijede u nastavku). Coca‑Cola HBC neće biti odgovorna ako iz bilo kojega razloga naše stranice budu nedostupne u bilo kojemu trenutku i bez obzira na trajanje te nedostupnosti.

Coca‑Cola HBC povremeno može ograničiti pristup nekim dijelovima stranica ili stranicama u cijelosti. Coca‑Cola HBC namjerava redovno dodavati nove informacije na stranice i može u bilo kojemu trenutku promijeniti njezin sadržaj. Ako to bude potrebno, Coca‑Cola HBC može onemogućiti pristup našim stranicama ili ih ukinuti na neodređeno vrijeme.

Odgovorni ste za pripremu svojega računala za pristup ovim stranicama. Također, odgovorni ste za to da sve osobe koje stranicama pristupaju koristeći se vašom internetskom vezom budu upoznate s ovim Uvjetima korištenja i da ih se te osobe pridržavaju.

Vlasništvo nad sadržajem

Ove stranice i sva autorska prava te druga prava intelektualnoga vlasništva koja se odnose na sve tekstove, dizajn, logotip, grafike, ikone, slike i ostale materijale na ovim stranicama (sadržaj), vlasništvo su Coca‑Cole HBC AG ili su na stranice postavljeni uz odobrenje nositelja odgovarajućih prava.

Bez izričitoga pismenog odobrenja vlasnika sadržaja strogo je zabranjeno koristiti se bilo kojim sadržajem na bilo koji način osim načina dopuštenoga ovim Uvjetima korištenja.

Coca‑Cola HBC AG zaštitit će svoja prava intelektualnoga vlasništva u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, što uključuje i pokretanje  kaznenoga postupka.

Korištenje ovim stranicama

Coca‑Cola HBC ovime vam dopušta da se ovim stranicama koristite na sljedeći način:

  • Možete preuzimati sadržaj, ali samo za informativnu, nekomercijalnu i neprofitnu osobnu upotrebu i pod uvjetom da ne uklanjate, ne mijenjate i ne činite neuočljivim nijedan podatak, sadržaj ili obavijesti (kao što su oznake autorskih i drugih vlasničkih prava) koje su dijelom sadržaja.
  • Sadržajem iz rubrike Vijesti na ovim stranicama možete se koristiti isključivo u uredničke svrhe u dnevnim novinama, tjednicima, stručnim časopisima, radijskim i televizijskim emisijama.
  • Sadržaj ne smijete distribuirati, mijenjati, kopirati (osim na navedeni način), prenositi, prikazivati, objavljivati, licencirati, stvarati iz njega izvedena djela, prodavati ili se njime koristiti na bilo koji drugi način bez prethodnoga pismenog odobrenja Coca-Cole HBC.
  • Ovim stranicama možete pristupiti i njima se koristiti pod uvjetom da se nećete njima koristiti ni u jednu svrhu zabranjenu ovim Uvjetima korištenja ni na način koji bi se mogao tumačiti kao kazneno djelo ili poticanje na kazneno djelo, koji bi mogao prouzročiti nastanak građanske odgovornosti ili na drugi način dovesti do kršenja zakona te da se nećete koristiti ovim stranicama kako biste objavili ili prenijeli materijale koji krše autorska prava ni prijeteće, neistinite, obmanjujuće, uvredljive, uznemirujuće, klevetničke, vulgarne, opscene, skandalozne, podrivačke ili pornografske sadržaje. Coca‑Cola HBC surađivat će sa svim tijelima za provedbu zakona i postupat će u skladu sa sudskim nalozima kojima se od nje zahtijeva ili je se upućuje da otkrije identitet onoga tko je objavio ili prenio takve informacije ili materijale. Također se obvezujete odmah obavijestiti Coca‑Cola HBC ako doznate da se bilo koja treća strana koristi ovim stranicama na protuzakonit ili zabranjen način.

Zabranjeno je koristiti se stranicama za oglašavanje ili posredovanje u komercijalne svrhe.

Privatnost

Svim osobnim podacima (primjerice, vašim imenom, adresom, telefonskim brojem i e-adresom) koje prenosite na stranice elektroničkom poštom ili na drugi način, Coca‑Cola HBC koristit će se u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima. Sve ostale informacije i materijale koje prenesete na ove stranice, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim ni zaštićenim podacima.

Ograničenje pristupa

Coca‑Cola HBC ima pravo zabraniti i/ili prekinuti pristup stranicama (ili pružanje nekih svojih usluga) bilo kojem korisniku u slučaju da prema svojoj razumnoj diskrecijskoj prosudbi smatra da bi takav pristup mogao ugroziti Coca‑Colu HBC i/ili korisnika i/ili treće strane te da je korisnik prekršio Uvjete korištenja i/ili zakon.

Coca‑Cola HBC zadržava pravo ograničiti dostupnost stranica (ili pružanje nekih usluga) zbog dodavanja novih informacija, poboljšavanja programske podrške ili poboljšavanja sigurnosnih značajka. U tom slučaju stranice neće biti dostupne korisnicima.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj ovih stranica može biti netočan ili imati tipografske pogreške. Sadržaj stranica povremeno može biti izmijenjen, u bilo kojemu trenutku i bez prethodne najave. Međutim, Coca‑Cola HBC ne obvezuje se redovno osvježavati informacije na ovim stranicama. Osim toga, Coca‑Cola HBC ne jamči da će stranice raditi neometano ili bez pogrešaka, da će se nedostaci povremeno ispravljati niti da su stranice spojive s vašim računalom te vašom programskom podrškom i strojnom opremom, da će stranice biti sigurne, da će pogreške na stranicama biti ispravljene, da na mjestu poslužitelja stranica neće biti virusa i drugih štetnih sadržaja.

Coca‑Cola HBC poduzima razuman napor kako bi održavala sadržaj stranica i učinila ga dostupnim. Međutim, korisnici prihvaćaju da Coca‑Cola HBC ima pravo izmijeniti i/ili privremeno ili trajno prekinuti pristup stranicama ili nekomu njihovu dijelu, uz prethodnu najavu korisnicima  ili bez nje, s obzirom na to da pristup stranicama može biti uvjetovan opremom korisnika, drugim komunikacijskim mrežama, velikim brojem korisnika koji u isto vrijeme pokušavaju pristupiti stranicama ili bilo kojim drugim čimbenikom.

Prema tome, Coca‑Cola HBC neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu) koja bi nastala kao posljedica korisnikove nemogućnosti da pristupi stranicama, onemogućenoga pristupa stranicama ili njihovu dijelu, kašnjenja, neizvršenja, prekida ili lošega prijama usluge ili gubitka sadržaja te postojanja bilo kakve pogreške. U svakome slučaju, Coca‑Cola HBC zadržava pravo da u bilo kojemu trenutku privremeno ili trajno prekine pristup stranicama u cijelosti ili njihovu dijelu zbog održavanja, nadogradnje ili kojega drugog razloga.

Informacije, savjete i mišljenja iznesena na ovim stranicama ne trebaju se upotrebljavati za donošenje osobnih, zakonskih, financijskih ili drugih odluka. Obratite se odgovarajućim stručnjacima koji vam mogu dati pouzdan savjet.

SAV SADRŽAJ PODLOŽAN JE PROMJENAMA I DAJE VAM SE NA RASPOLAGANJE KAKAV JEST, BEZ IKAKVA JAMSTVA, IZRAŽENOGA ILI PODRAZUMIJEVANOGA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANO JAMSTVO PRIKLADNOSTI, JAMSTVO POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU ILI JAMSTVO POŠTIVANJA PRAVA VLASNIŠTVA. Bez ograničavanja navedenoga, Coca‑Cola HBC AG ne jamči i ne izjavljuje da korištenjem ovim stranicama nećete kršiti prva trećih strana niti da će sadržaj biti točan, potpun ili pravodoban.

Coca‑Cola HBC ne preuzima nikakvu odgovornost za neuspjelo pružanje bilo koje naše usluge koja se nudi na ovim stranicama, uključujući usluge obavještavanja e-poštom i prijenosa korporacijskih sadržaja internetom, ali ne ograničujući se na njih.

Izuzimanje od odgovornosti

STRANICAMA SE KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. NI COCA-COLA HBC AG NI BILO KOJE NJEZINO DRUŠTVO, PODRUŽNICA, ZAPOSLENICI TE NJEZINI POSREDNICI NI TREĆE STRANE KOJE SUDJELUJU U STVARANJU, IZRADI ILI ODRŽAVANJU OVE STRANICE,  NE SNOSE ODGOVORNOST ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU NI BILO KOJU DRUGU ŠTETU PROIZAŠLU IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANU S KORIŠTENJEM OVIM STRANICAMA ILI SADRŽAJEM, BEZ OBZIRA TEMELJI LI ONA SE NA UGOVORU, PREKRŠAJU (UKLJUČUJUĆI I NEMAR), OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI ČEMU DRUGOM, ČAK I AKO JE TVRTKA BILA UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE.

Virusi, napadi i drugi prekršaji

Ne smijete zloupotrijebiti naše stranice za svjesno širenje računalnih virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bomba ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati neovlašteno pristupiti našim stranicama, poslužiocu na kojemu su naše stranice pohranjene ili bilo kojem poslužiocu, računalu ili bazi podataka povezanima s našim stranicama. Ne smijete napadati naše stranice izravno uskraćivanjem resursa ili distributivnim uskraćivanjem usluge. Bilo koji od navedenih postupaka može se smatrati kaznenim djelom sukladno zakonu koji je na snazi i u skladu s tim može se pokrenuti kazneni postupak.

Nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak ili štetu prouzročenu distributivnim uskraćivanjem usluge, virusima ili drugim tehnološki škodljivim materijalima koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugo vlasništvo, zbog vaše upotrebe naših stranica ili zbog toga što ste preuzeli materijale objavljene na njoj ili  mrežnome mjestu povezanom s njom. U skladu s dobrom praksom računalstva, savjetujemo vam da s pomoću najnovije verzije komercijalnoga programa za provjeru virusa provjerite sve materijale i/ili sadržaje kojima pristupate i/ili ih preuzimate s ovih stranica.

Poveznice na mrežne stranice treće strane

Ove stranice mogu sadržavati poveznice na stranice koje su u vlasništvu ili kojima upravlja treća strana, a ne Coca‑Cola HBC. Takve poveznice navedene su isključivo kako bismo vam izišli ususret. Coca‑Cola HBC nema nadzor nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov rad, sadržaj i pravila o zaštiti privatnosti ni za sigurnost na tim stranicama. Bez ograničavanja  navedenoga, Coca‑Cola HBC izričito se odriče odgovornosti ako takve mrežne stranice:

  • krše prava intelektualnoga vlasništva treće strane
  • nisu točne, potpune ili su obmanjujuće
  • nemaju tržišnu kvalitetu ili nisu prikladne za određene svrhe
  • ne jamče dovoljnu sigurnost
  • sadržavaju viruse ili druge štetne stavke
  • sadržavaju klevete ili pogrdne izraze.

Coca‑Cola HBC također ne podržava sadržaj, proizvode i usluge dostupne na takvim stranicama. Ako se povežete s takvim stranicama ili našim stranicama, činite to na vlastiti rizik i bez dozvole Coca‑Cole HBC.

Vaše poveznice na ove stranice

Poveznice na ove stranice možete ponuditi tek kada od Coca‑Cole HBC dobijete izričito pismeno dopuštenje.

Riječi koje upućuju na predviđajuće navode

Ove stranice mogu sadržavati izjave, procjene i projekcije koje uključuju rizik i neizvjesnost te predstavljaju anticipativne navode definirane u saveznim zakonima SAD-a ili međunarodnim zakonima o vrijednosnim papirima. U nekim se slučajevima koristimo riječima kao što su vjerovanjeperspektivasmjernicanamjeraočekivanjepredviđanje,  plancilj i slično, kako bismo označili anticipativne navode.

Svi navodi osim navoda koji se odnose na povijesne činjenice, uključujući, između ostaloga, navode koji se odnose na naše buduće financijsko stanje i rezultate, poslovnu strategiju, buduće poslovanje tvrtke Coca‑Cola, proračune, predviđene obujme potrošnje i proizvodnje, predviđene troškove, procjene kapitalnih izdataka te planove i ciljeve naše uprave za buduće poslovanje, anticipativne su prirode. Ne biste se trebali oslanjati na te anticipativne navode. Po svojoj prirodi, anticipativni navodi uključuju rizik i neizvjesnost zato što su odraz naših trenutačnih očekivanja i pretpostavka o budućim događajima i okolnostima koje se možda neće ostvariti.

Naši stvarni rezultati mogu se znatno razlikovati od onih koje smo predvidjeli u anticipativnim navodima i to iz više razloga, među kojima su, ali bez ograničavanja na njih, naša mogućnost financiranja planova za širenje poslovanja, otkup dionica i opće poslovne aktivnosti; promjene u poslovnome okružju bezalkoholnih pića, uključujući i poslovne poteze konkurenata i promjene želja potrošača; regulativne i zakonske promjene; oscilacije u cijenama i dostupnosti sirovina; kamatne stope i valutne oscilacije; promjene gospodarskih i političkih prilika; naša mogućnost da uđemo na nova tržišta i tržišta u razvoju; učinkovitost naših marketinških aktivnosti i oglašavanja; neizvjesnosti ishoda parničnih postupaka; nepovoljni vremenski uvjeti i drugi rizici koji su navedeni u godišnjemu izvješću tvrtke Coca‑Cola HBC AG (MSFI) i u podnescima koje Coca‑Cola HBC AG predaje Londonskoj burzi.

Coca‑Cola HBC ne obvezuje se javno posuvremenjivati ili ispravljati bilo koji anticipativni navod. Ne možemo vam jamčiti da će naši budući rezultati, razina aktivnosti, izvedba ili postignuća biti na razini očekivanja iskazanih u anticipativnim navodima. Nadalje, ni mi ni bilo koja druga osoba ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost anticipativnih navoda. Osim u slučaju da nas zakon obvezuje da posuvremenimo te navode, nećemo to nužno učiniti,  niti ćemo to učiniti kako bismo ih uskladili sa stvarnim rezultatima i promjenama u našim očekivanjima.

Ništa na ovim stranicama ne predstavlja poziv na ulaganje ili kupovinu dionica/udjela.

Programska podrška dostupna na ovim stranicama

Prava intelektualnoga vlasništva ili druga prava sadržana u bilo kojoj programskoj podršci koja je dostupna za preuzimanje na ovim stranicama (programska podrška) pripadaju Coca‑Coli HBC ili njezinim dobavljačima / davateljima licencije. Da biste pristupili nekim podacima na ovim stranicama, možda ćete morati sklopiti ugovor o licenciji s trećom stranom koja daje programsku podršku (kao što je Adobe).  O tome jeste li sklopili takav ugovor ovisit će mogućnost da pristupite tim informacijama. Korištenje programskom podrškom podliježe uvjetima propisanim ugovorima o licenciji koji su priloženi uz programsku podršku ili su u nju uključeni. Coca‑Cola HBC ne snosi nikakvu odgovornost za ugovaranje takvih licencija.

Nemojte instalirati programsku podršku ili se njome koristiti ako niste suglasni s takvim ugovorom o korištenju licencije. Kad preuzimate programsku podršku s ove stranice, činite to na vlastiti rizik.

Promjene Uvjeta korištenja

Coca‑Cola HBC može u svakome trenutku i bez prethodne najave promijeniti ove Uvjete korištenja posuvremenjivanjem ove objave. Te vas izmjene obvezuju i stoga biste povremeno trebali posjetiti ovu stranicu i pregledati trenutačne Uvjete korištenja. Nemate pravo mijenjati ove Uvjete korištenja, osim ako to nije izričito i u pisanome obliku dogovoreno s Coca‑Colom HBC.

Općenito

Ovi Uvjeti korištenja i korištenje ovim stranicama podliježu zakonima Engleske i Walesa, bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Sudovi opće nadležnosti koji se nalaze u Engleskoj imat će isključivu nadležnost u svim sporovima koji proizlaze iz Uvjeta korištenja, ili se odnose na njih i/ili na ove stranice ili u kojima ovi Uvjeti korištenja i/ili stranice predstavljaju materijalne dokaze.

Ako se Coca‑Cola HBC odluči odreći prava na pokretanje postupka zbog kršenja neke od obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja, to ne znači da se Coca‑Cola HBC odriče toga prava zbog drugoga kršenja obveza ili zbog budućih kršenja obveza.

Sva prava i pravni lijekovi u skladu s ovim Uvjetima korištenja kumulativni su i ne isključuju prava i pravne lijekove koji su predviđeni zakonom ili kojim drugim ugovorom.

Ako se za bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja utvrdi da nije valjan i da nije provediv u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući, ali bez ograničenja, odricanje od odgovornosti za jamstvo i ograničenje odgovornosti kako je navedeno  u ovome tekstu, smatrat će se da nije na snazi ili da je neprovediva odredba zamijenjena odredbom koja je na snazi i provediva, a koja u najvećoj mjeri odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak Uvjeta korištenja ostaje na snazi.

Tiskane verzije ovih stranica i ovih Uvjeta korištenja te svih obavijesti danih u elektroničkome obliku bit će prihvatljive u sudskim ili upravnim postupcima.

Korištenjem ovim stranicama prihvaćate činjenicu da između vas i Coca‑Cole HBC kao posljedica prihvaćanja ovih Uvjeta korištenja ili vašega korištenja ovim stranicama ne nastaje nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ni agencijska suradnja.