Doživi svijet u svojoj kuhinji!

Doživi svijet u svojoj kuhinji Doživi svijet u svojoj kuhinji

DOBITNICI:

 

Redni broj

Ime

Prezime

Nagrada

1

Mikael

Ostojić

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

2

Ana

Vodopija

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

3

Borna

Jukić

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

4

Davor

Svečnjak

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

5

Mihael

Radić

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

6

Marina

Krog

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

7

Dario

Petruša

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

8

Snježana

Dabro

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

9

Đurđica

Šeparović

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

10

Suzana

Potočki

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

''Doživi svijet u svojoj kuhinji!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Doživi svijet u svojoj kuhinji!'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre  unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića. 

Nagradna igra počinje 15. veljače 2021. u 00.00 i traje do 11. travnja 2021. u 23.59. 

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske. 

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: 

Coca-Cola, Coca-Cola no sugar, Coca-Cola no sugar s okusom limuna i Fanta naranča u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim i zlatnim promotivnim zatvaračima te promotivnom etiketom naziva „DOŽIVI SVIJET U SVOJOJ KUHINJI!“

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje od 15. veljače do 11. travnja 2021. u sklopu Promocije za nagrađivanje vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (u daljnjem tekstu: Promocija) koja počinje 15. veljače 2021. i traje do 11. travnja 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi, uredno registriraju svoj korisnički profil na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, te svojim sudjelovanjem u Promociji, na način i pod uvjetima koji su definirani Pravilima Promocije, uz davanje svoje privole za sudjelovanjem u nagradnoj igri, skupe više od 60 (šezdeset) bodova unutar svojih korisničkih profila. Pravila Promocije su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.


Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika koji su registrirani u okviru korisničkih profila registriranih na mrežnoj stranici: https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji koja je u vlasništvu Coca-Cola Services N.V., Chaussee de Mons, 1424, 1070 Brussels, Belgija. 

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 13. travnja 2021. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira s pomoću računalnog sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju svi potrošači koji su u sklopu Promocije prikupili i uredno registrirali u okviru svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji više od 60 (šezdeset) bodova u razdoblju trajanja nagradne igre – od 15. veljače 2021. u 00.00.00 do 11. travnja 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.   

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. Promotivni bodovi uneseni u korisnički profil na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 34,590 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1.

Gorenje Simplicity pećnica, crna

2.999

3

8.997,00 kn

2.

Gorenje Simplicity pećnica, bijela

2.999

3

8.997,00 kn

3.

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

4.099

2

8.198,00 kn

4.

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

4.099

2

8.398,00 kn

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u Promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).  Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila nagradu, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o maloljetnom dobitniku nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili osvojenu nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnog dobitnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda zatvarača proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda dobitnih zatvarača takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. 

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. 

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNOSTI

Ako sudionici Promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove. 

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici Promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto. 

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika Promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, stekla pravo na nagradu. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno kreiranjem korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, te davanjem svoje privole za sudjelovanje u nagradnoj igri,  iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-adresa, telefonski broj i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem e-pošte u razdoblju trajanja nagradne igre te u narednom razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci nakon njezina završetka, osim u slučaju da sudionik prije toga povuče svoju privolu na prikupljanje i korištenje svojih osobnih podataka od strane Priređivača. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih njihovom korisničkom proflilu na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE 

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 15. veljače do 13. travnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu. 

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na e-mail kojeg su naveli u svojem korisničkom profilu na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji prilikom registracije u Promociji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. 

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kada primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi od strane besplatne infolinije (0800-0455). Nagrade se šalju dobitnicima na adrese koje su naveli pri svojoj registraciji na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.  

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika. 

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika. 

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru. 

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže. 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.