Doživi svijet u svojoj kuhinji!

Doživi svijet u svojoj kuhinji Doživi svijet u svojoj kuhinji

Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!˝

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB:3218848; OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 15. veljače 2021. i traje do 11. travnja 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi.  

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar s okusom limuna u pakiranju od 1L te Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu, Coca-Colu no sugar, Coca-Colu no sugar s okusom limuna i Fantu naranču u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim i zlatnim promotivnim zatvaračima te promotivnom etiketom naziva „DOŽIVI SVIJET U SVOJOJ KUHINJI!“

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I NAGRADE

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a) Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji sudjeluju u promociji sudionik promocije stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 2 boda (jedna boca= dva boda). Svaka kupnja jedne Coca-Cole i Fante naranče u pakiranju od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 1 bod (jedna boca=jedan bod). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Dvostruko pakiranje Coca-Cole 2x2L i 2x1,5L u plastičnoj (PET) ambalaži ne sudjeluje u promociji.


b) Sudionici promocije trebaju se registrirati na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, koju mogu pronaći na POS materijalima (neckhangeru, wobbleru) na prodajnim mjestima. Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil i unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, broj telefona, kućnu adresu, e-adresu). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil.


c) Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.


d) Prikupljanjem bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklone. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost, koje je sudionik prikupio tijekom promocije. Promocijski se pokloni razlikuju ovisno o broju bodova, a sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.


e)
Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisi o broj prikupljenih bodova za vjernost, i to na sljedeći način:

1. Kalup za tortu, (proizvođač CNAT d.o.o.), potrebni bodovi = 22, broj poklona = 1.970 komada

2. COCA-COLA TANJURI, SET (2 TANJURA U SETU), (proizvođač ARC France), potrebni bodovi= 24, broj poklona = 1.950 komada

3. Wolt vaučer u vrijednosti od 80 kn, potrebni bodovi =10, broj poklona = 625 komada

4. ZDJELICE ZA LAZANJE, SET (2 ZDJELICE U SETU), (proizvođač Maku), potrebni bodovi = 28, broj poklona =1.470 komada.

5. Wok tava, (proizvođač Metalac posuđe d.o.o. ), potrebni bodovi = 26, broj poklona = 980 komada       

6. GORENJE KONTAKTNI GRILL, (proizvođač Gorenje d.o.o.), potrebni bodovi = 60, broj poklona = 40 komada

Svaki sudionik promocije može prikupiti maksimalno 6 (šest) poklona odnosno najviše 1 (jedan) komad po poklonu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju isteke zaliha poklona prije isteka promocije, odnosno njihove izmjene za vrijeme promocije.    

Svaki sudionik promocije može unutar 24 sata (dvadeset i četiri) unijeti maksimalno 6 promotivnih kodova u mrežnu stranicu promocije i to kako slijedi: maksimalno 3 promotivna koda ispod zatvarača Coca-Cole i Fante, te maksimalno 3 promotivna koda ispod zatvarača Coca-Cole no sugar i Coca-Cole no sugar s okusom limuna. Nakon unosa maksimalnog dnevnog broja kodova, sljedeći unos koda moguć je tek za 24 sata.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), kao i zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca). 

Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila poklon, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili poklon, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.:  SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI Doživi svijet u svojoj kuhinji!“

Sudionici promocije koji su se sukladno ovim Pravilima uredno registrirali u okviru svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji te prikupili tijekom trajanja promocije više od 60 (šezdeset) bodova unutar svojih korisničkih profila, uz svoju suglasnost (privolu) u okviru promocije za sudjelovanjem u predmetnoj nagradnoj igri, ostvaruju pravo na moguće sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) koja će se održati u razdoblju od 15. veljače 2021. do 11. travnja 2021., sukladno Pravilima nagradne igre koja su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 8. PREUZIMANJE NAGRADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika koji su registrirani u okviru korisničkih profila registriranih na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji koja je u vlasništvu Coca-Cola Services N.V., Chaussee de Mons, 1424, 1070 Brussels, Belgija.


Svi se podaci o načinu preuzimanja poklona mogu dobiti svakog radnog dana preko besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati, odnosno na registriranom korisničkom profilu sudionika na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji.


Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, u protuvrijednosti dotad prikupljenih bodova za vjernost te će se nakon narudžbe taj broj umanjiti za vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati bodove za vjernost i mijenjati ih za preostale ponuđene poklone u promociji.


Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji.


Rok za isporuku svih osvojenih poklona dobitnicima iznosi 30 (trideset) radnih dana od završetka promocije. Svi pokloni (osim Wolt vaučera) biti će poslani u navedenom roku dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo pri svojoj registraciji na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, osim u slučajevima kad je dobitnik nedostupan na svojoj adresi iz korisničkog profila ili se ne javlja na registrirani telefonski broj, odnosno ukoliko dostava osvojenog poklona (to vrijedi isključivo za Wolt vaučere) nije moguća na e-adresu sudionika promocije navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenoj tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu (poštansku ili e-adresu) koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona. U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 (trideset) dana nakon završetka promocije. Priređivač će nastojati više puta kontaktirati sudionika telefonskim putem radi dostave poklona, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednog puta.

Krajnji rok za naručivanje osvojenih poklona putem dostavne službe na adresu iz korisničkog profila je 11.04.2021., pod prijetnjom gubitka prava na poklon. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, nakon 11.04.2021. dobitnici neće moći naručivati dostavu osvojenih poklona na adresu iz svojeg korisničkog profila putem dostavne službe niti na svoju e-adresu (Wolt vaučer), bez bilo kakve daljnje obveze na strani Priređivača.      


Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.


Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih bodova za vjernost i to do isteka zaliha poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune poklona za vrijeme trajanja promocije.


ČLANAK 9.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici promocije na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila na mrežnim stranicama promocije daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim važećim propisima. Voditelj obrade osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu dostave i preuzimanja osvojenih poklona. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama osim za gore navedenu svrhu. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti Priređivaču u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na mrežnoj stranici Priređivača.

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore nevedene poveznice, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: DataProtectionOffice@cchellenic.com ili poštom na adresu: Coca-Cola HBC Hrvatska, Sachsova 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je: Nassos Stylianos, e-adresa: DataProtectionOffice@cchellenic.com

ČLANAK 10.: ODGOVORNOST

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

ČLANAK 11.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima, niti veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 12.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove.

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 13.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 14.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 15. veljače 2021. do 11. travnja 2021. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja pravila promocije. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele loyalty poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 15.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 16.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.