Coca-Cola App 2021

Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača ˝Coca-Cola App 2021˝

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača ˝Coca-Cola App 2021˝ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 12. travnja 2021. i traje do 31. prosinca 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi. 

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero i Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži).

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) koji imaju deseteroznamenkasti alfanumerički promotivni kod ispod zatvarača, te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži) koji imaju deseteroznamenkasti alfanumerički promotivni kod ispod promotivne etikete.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a) Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji sudjeluju u promociji, sudionik stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata i Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u promociju, vrijedi 1 bod (dalje u tekstu: coin) (jedna boca=jedan coin). Svaka kupnja jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero Fanta Orange, u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cola Zero u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u promociju, vrijedi 2 coina (jedna boca=dva coina). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja raznih proizvoda Priređivača koji sudjeluju u promociji.

 b) Za sudjelovanje u promociji sudionici promocije trebaju preuzeti Coca-Cola aplikaciju (dalje u tekstu: aplikacija) s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda na Google Play-u ili AppStore-u (QR kod se nalazi na pakiranju proizvoda koji sudjeluju u promociji). Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (država prebivališta, e-mail adresu, datum rođenja i nadimak). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Priređivač tijekom trajanja promocije utvrdi da je sudionik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Priređivač zadržava pravo diskvalificirati tog sudionika.  

 c) Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno ispod promotivne etikete Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml. Na pojedinom proizvodu koji sudjeluju u promociji nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.

 d) Sudionik stječe pravo na promocijske poklone sukladno ovim Pravilima (i) prikupljanjem coinsa odnosno (ii) kombinacijom prikupljanja coinsa i tzv. gemsa (u daljnjem tekstu: gemsi) kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju coinsa koje je sudionik prikupio tijekom promocije odnosno kombinacijom prikupljenih coinsa i tzv. gemsa. Sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

 e) Način dobivanja gemsa: Svaka igra unutar aplikacije ima 15 do 20 razina podijeljenih po težinama prelaska: jednostavno, srednje teško, teško. Korisnik će za prelazak određene razine dobiti sljedeći broj gemsa: jednostavno (20 gemsa), srednje teško (30 gemsa), teško (50 gemsa). Ukoliko korisnik završi razinu s najboljim vremenom ili s najmanjim mogućim brojem pokušaja, ostvarit će bonus - dodatnih 50 gemsa po razini. Bonus se može ostvariti samo jednom za svaku razinu. Korisnik će dobiti gemse za prvih 5 uspješno prijeđenih razina igara u jednom danu (unutar 24 sata). Korisnik može nastaviti igrati nove razine unutar iste igre u istom danu, ali za njih neće ostvariti dodatne gemse. Maksimum gemsa koje korisnik može ostvari u jednom danu po jednoj igri su 250 (prelazak razina) + 250 (bonus) = 500 gemsa po igri.

 f) Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisno o broju prikupljenih coinsa odnosno gemsa su opisani u aplikaciji. U opisu svakog promocijskog poklona u aplikaciji bit će naznačeno eventualno ograničenje u pogledu njegova preuzimanja po svakom sudioniku.

 ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina, osim zaposlenika Priređivača i društva COCA-COLA ADRIA d.o.o., OIB: 82229652860, Milana Sachsa 1, Zagreb (dalje u tekstu:  COCA-COLA ADRIA d.o.o.) te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca).

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je dobitnik poklona maloljetna osoba, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: PREUZIMANJE POKLONA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Svi podaci o promociji, kao i o načinu preuzimanja osvojenih poklona od strane dobitnika, bit će dostupni unutar aplikacije te putem poruke na facebook stranici Priređivača  https://www.facebook.com/CocaColaHRV/ ili putem e-poruke na  socialmediacroatia@coca-cola.com. Osnovne informacije o promociji mogu se ujedno dobiti svakog radnog dana putem besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati..

 Detalji preuzimanja svakog promocijskog poklona bit će navedeni u opisu samog promocijskog poklona u aplikaciji.

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila u aplikaciji.

 Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve coinse ili gemse koje je skupio putem svojeg registriranog korisničkog profila.

 Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni promocijski pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih coinsa odnosno gemsa, i to do isteka zaliha promocijskih poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune promocijskih poklona za vrijeme trajanja promocije.

 ČLANAK 8.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila u aplikaciji na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila u aplikaciji daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je vršitelj obrade osobnih podataka koja se vrši kroz aplikaciju i koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu s pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj obrade osobnih podataka (Coca-Cola Adria d.o.o.) , na zahtjev vlasnika osobnih podataka, dopunit će izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti voditelju u pisanom obliku na način kako je to definirano u Pravilima privatnosti aplikacije i privolama koje sudionik prihvati za pojedinu obradu. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) i nakon trajanja promocije ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu ujedno podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave isključivo u svrhu dostave promocijskih poklona njihovim dobitnicima. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da podnesete zahtjev slanjem e-poruke na adresu: socialmediacroatia@coca-cola.com ili pisanom porukom na adresu Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu:  privacy@coca-cola.com

ČLANAK 9.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u ovoj promociji, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u promociji odnosno svojem korisničkom profilu, za (iii) nedostavljene pošiljke s poklonima, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja osvojenih poklona.

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli poklon dobitniku (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje poklona, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka u njegovom korisničkom profilu u aplikaciji, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača odnosno društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o., o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojenog poklona, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo poklon za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u promociji suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela poklona ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drugačije poklone od onih koje su navedeni u ovim Pravilima, niti veće količine od onih navedenih u ovim Pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 11.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju svoje podatke u svojem korisničkom profilu u aplikaciji, Priređivač im nije dužan dodijeliti coinse.  

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju odnosno promotivnoj etiketi, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 12.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s osvojenim poklonima. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 13.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 12. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u ovim Pravilima zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom. Priređivač će u slučaju diskvalifikacije obavijestiti diskvalificiranog sudionika putem e-poruke na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. 

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. ovih Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja osvojenog promocijskog poklona  od strane dobitnika, kao i identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu) radi utvrđenja njegova identiteta (to uključuje i mogućnost traženja na uvid identifikacijskog dokumenta od strane zaposlenika partnera Priređivača koji izdaje osvojeni poklon). Priređivač, kao i partner Priređivača kod kojeg se nalazi promocijski poklon, ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojeni poklon dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u promociju i/ili ne može na odgovarajući način potvrditi svoj identitet na način opisan u ovom članku. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja ovih Pravila. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele promocijskih poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 14.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.