COCA-COLA APP 2 2021

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP 2 2021“

1

Sportski paket

Matija Slomović

Gruda

2

Sportski paket

Milena Stefanović

Zagreb

3

Technology paket

Tea Bašić

Viškovci

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/195
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 14. svibnja 2021.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

"COCA-COLA APP 2 2021“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru "COCA-COLA APP 2 2021" (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih proizvoda. Nagradna igra počinje 17. svibnja 2021. u 00.00.00 i traje do 27. lipnja 2021. u 11.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži).

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje u razdoblju od 17. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021., u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske, kupe koji od proizvoda Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te sudjelovanjem u okviru promocije ˝Coca-Cola App 2021˝ (u daljnjem tekstu: promocija) koja se održava u organizaciji Priređivača u razdoblju od 12. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. ili do isteka zaliha što prije nastupi, potrošnjom osvojenih bodova za vjernost (dalje u tekstu: coinsi) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima i Pravilima promocije, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (dalje u tekstu: RAFFLE) prema svojem izboru.

Pravila promocije ˝Coca-Cola App 2021˝ koja su sastavni dio nagradne igre objavljena su na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com.

Kupnjom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji sudjeluju u nagradnoj igri, sudionik stječe mogućnost prikupljanja coinsa koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata i Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupnja jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero Fanta Orange, u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cola Zero u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 2 coina (jedna boca=dva coina).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri njezini sudionici trebaju preuzeti aplikaciju s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda na Google Play-u ili AppStore-u (QR kod se nalazi na pakiranju proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri). Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (država prebivališta, e-mail adresa, datum rođenja, nadimak). Svaki sudionik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Priređivač tijekom  trajanja nagradne igre utvrdi da je sudionik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Priređivač zadržava pravo diskvalificirati tog sudionika.

Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno ispod promotivne etikete Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml, koji sudjeluju u nagradnoj igri. Na pojedinom proizvodu koji sudjeluju u nagradnoj igri nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod pokuša iskoristiti više puta, aplikacija će prikazati poruku kako je kod već iskorišten i njegov unos neće biti moguć. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.

Sudionik stječe pravo na sudjelovanje u RAFFLE-u u skladu s ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih coinsa odnosno (ii) kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrara unutar same aplikacije. Način i uvjeti dobivanja coinsa i gemsa će osim u Pravilima promocije i ovim Pravilima ujedno biti opisan u aplikaciji. Sudionici nagradne igre u svakom trenutku tijekom njezina trajanja mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre odvijat će se 2 (dva) izvlačenja (RAFFLE-a) u kojem sudionici nagradne igre mogu dobiti sljedeće nagrade:

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Sportski paket

2

                   5.435,86 HRK

                   10.871,72 HRK

Firefly ISUP 300 COM, sup daska, narančasta

2

                   3.995,95 HRK

                     7.991,90 HRK

Firefly LGB 305, skateboard, smeđa

2

                       799,95 HRK

                     1.599,90 HRK

Firefly A 200 1.0, romobil, crna

2

                       639,96 HRK

                     1.279,92 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

1

                   9.519,00 HRK

                     9.519,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

1

                   8.400,00 HRK

                     8.400,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

1

                   1.119,00 HRK

                     1.119,00 HRK

Svaki sudionik može sudjelovati u pojedinom izvlačenju (RAFFLE) najviše 25 (dvadesetpet) puta s potrošnjom različitih kombinacija prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila. Svaki RAFFLE ima na raspolaganju ukupno 30.000 (trideset tisuća) prijava.

Svi zaprimljeni coinsi odnosno tzv. gemsi čijom potrošnjom sudionici, sukladno ovim Pravilima, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi takvi coinsi i tzv. gemsi koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni. Priređivač ima pravo radi utvrđivanja identiteta dobitnika zatražiti od istog predočenje njegove osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta.

B. Izvlačenja dobitnika

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 2. srpnja 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva COCA-COLA ADRIA d.o.o., OIB: 82229652860, Milana Sachsa 1, Zagreb (dalje u tekstu:  COCA-COLA ADRIA d.o.o.) kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su uredno aplicirali za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju svi sudionici koji su se uredno (i) prikupljenim coinsima odnosno (ii) kombinacijom prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije, u okviru aplikacije uredno registrirali i podnijeli zahtjev za osvajanje nagrada u okviru pojedinog RAFFLE-a sukladno ovim Pravilima, i to u razdoblju trajanja nagradne igre, odnosno od 17. svibnja 2021. u 00.00.00 do 27. lipnja 2021. u 11.59.59.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za sudjelovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi  =20.390,72 kn (PDV uključen) koji se sastoji od sljedeće grupe nagrada:

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Sportski paket

2

                   5.435,86 HRK

                   10.871,72 HRK

Firefly ISUP 300 COM, sup daska, narančasta

2

                   3.995,95 HRK

                     7.991,90 HRK

Firefly LGB 305, skateboard, smeđa

2

                       799,95 HRK

                     1.599,90 HRK

Firefly A 200 1.0, romobil, crna

2

                       639,96 HRK

                     1.279,92 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

1

                   9.519,00 HRK

                     9.519,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

1

                   8.400,00 HRK

                     8.400,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

1

                   1.119,00 HRK

                     1.119,00 HRK

Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz gore navedenih grupa nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih Pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i COCA-COLA ADRIA d.o.o. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). Ako je dobitnik maloljetna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos u odnosu na maloljetnog dobitnika.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iii) nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: PRAVO PRIREĐIVAČA

Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka u njegovom korisničkom profilu u aplikaciji, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača odnosno društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o., o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojene nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri svojim sudjelovanjem iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke (i) društvu COCA-COLA ADRIA d.o.o. u svrhu obavještavanja o osvojenoj nagradi i prikupljanju potrebnih podataka za dostavu nagrade (ime i prezime, adresa, broj telefona) te (ii) odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za cjelovitu provedbu ove nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu njihovih osobnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena u aplikaciji i na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 17. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

COCA-COLA ADRIA d.o.o. će u ime Priređivača obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem e-poruke na e-adresu iz registriranog korisničkog profila dobitnika u aplikaciji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana održanog nagradnog izvlačenja.

Ime dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljeno na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojena nagrada se dostavlja dobitniku od strane Priređivača najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada dobitnik uredno putem e-poruke obavijesti društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o. o svojoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Podatke o svojoj adresi dobitnik treba poslati putem E-pošte u roku 8 (osam) dana od primitka e-poruke o osvojenoj nagradi od strane COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača koja mu je dostavljena na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. U slučaju da dobitnik uredno ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi radi dostave nagrade na prethodno navedeni način, Priređivač odobrava dobitniku dodatni rok za slanje obavijesti o njegovoj adresi, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi na gore opisan način, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Nagrada se šalje na adresu dobitnika na trošak Priređivača putem dostavne službe koju je odredio Priređivač. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika. S nagradama koje se ne dostave dobitnicima postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.