Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja društva Coca-Cola HBC HR

Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja društva


Obavijest o zaštiti privatnosti u procesu zapošljavanja društva Coca-Cola HBC HR

Iskazivanjem interesa za pridruživanje timu društva Coca-Cola HBC dat ćete nam neke svoje osobne podatke. Društvo Coca-Cola HBC HR i njegova povezana društva i podružnice (u okviru ovih pravila te u okviru obavijesti o mogućnosti uključivanja – „CCHBC”, „Skupina CCHBC”, „naš”, „nas”, „mi”) obvezuju se poštovati Vašu privatnost i upravljati Vašim osobnim podatcima pravedno i sigurno. Ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti želimo Vas obavijestiti zašto i kako obrađujemo Vaše osobne podatke u postupku zapošljavanja i unutar odgovarajućih digitalnih platformi za zapošljavanje. To se primjenjuje na pojedince koji se prijave za rad ili se upišu u Mrežu talenata CCHBC-a, prisustvuju događanjima posvećenima zapošljavanju, sudjeluju u procjeni CCHBC-a ili u drugim postupcima zapošljavanja.

Osim ako nije drukčije naznačeno, društvo Coca-Cola HBC HR subjekt je koji je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka, tj. „vršitelj obrade podataka”. Ako se prijavljujete za posao u nekome drugom društvu unutar Skupine CCHBC, tada je to društvo CCHBC također vršitelj obrade podataka.

Osobni podatci koje prikupljamo

Osobne podatke možemo prikupljati izravno od Vas, od trećih strana ili iz javnih izvora te automatski, kao što je uporaba naših platforma za zapošljavanje. U ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti, „osobni podatci” označavaju sve podatke koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati. Primjeri su uključenih osobnih podataka sljedeći: ime, e-adresa, IP adresa i telefonski broj.

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo procijenili vašu prijavu prije nego što s Vama sklopimo ugovor o radu u skladu sa zakonima kojim se primjenjuju na CCHBC (npr. kad je riječ o jednakim mogućnostima). Ako nam ne možete pružiti podatke koji se traže, ne možemo procijeniti jeste li prikladan kandidat za posao za koji ste se prijavili ni komunicirati s Vama.

Ako od Vas zatražimo dodatne osobne podatke, obavijestit ćemo vas je li riječ o ispunjenju vašega ugovora ili je riječ o zakonskoj obvezi te ćemo vas obavijestiti i o posljedicama do kojih će doći ako nam ih ne dostavite te o svim rizicima povezanima s našom uporabom osobnih podataka.

Osobni podatci koje prikupljamo izravno od Vas ili ih dostavljamo agenciji za zapošljavanje u svoje ime

1. identifikacijski podatci: titula, ime, prezime, podatci o rođenju, jezik, spol, važeća vozačka dozvola, socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj te vaša viza, putovnica ili radna dokumentacija

2. podatci za kontakt: adresa, telefon, e-adresa

3. podatci iz prijave za posao: životopis, pojedinosti iz obrasca za prijavu, bilješke s razgovora, potvrde, diplome, stručne kvalifikacije i radno iskustvo, jezične vještine, željena plaća, datum početka rada / otkazni rok koji je potrebno uzeti u obzir, radno mjesto i Vaša slika ako nam to dostavite svjesno i dobrovoljno

4. zdravstveni podatci: (od našega procjenitelja zdravlja i sigurnosti na radu, ograničeno na izjavu o sposobnosti za rad)

5. pravosudni podatci: podatci o kaznenim evidencijama ili provjerama financijske vjerodostojnosti te o drugim neovisnim pretraživanjima, potvrde o kaznenim presudama i kaznenim djelima

6. podatci o razgovoru i procjenama:

 • videozapisi i audiozapisi internetskih razgovora
 • podatci o zakazivanju razgovora
 • rezultati ispitivanja vještina vođenja i funkcionalnih vještina
 • rezultati procjena vještina vođenja koje se temelje na ponašanju (igranje uloga i simulacija izvršavanja zadataka (in-tray))
 • rezultati procjena koje se temelje na igrama, podatci na temelju vaše interakcije s procjenom i analizom vlastitih odgovora prema kriterijima uspješnosti (prikladnost za posao)

7. ankete za zapošljavanje: možemo prikupljati podatke o našemu postupku zapošljavanja, kao što je kako ste saznali za posao te o Vašim posjetima događanjima posvećenima zapošljavanju kao što su sajmovi poslova

Osobni podatci koje prikupljamo automatski

Informacije o uporabi internetskih stranica: Kad posjetite naše digitalne platforme za zapošljavanje, prikupljamo određene informacije o Vašoj uporabi internetske stranice uključujući naziv na mreži i IP adresu Vašega uređaja, vrstu i inačicu vašega preglednika, vrstu uređaja, jedinstvene identifikacijske brojeve uređaja, širokopojasnu geografsku lokaciju (npr. lokacija na razini zemlje ili grada), Vaš operativni sustav, internetsku stanicu preko koje ste došli do nas, stranice koje posjećujete na našim platformama za zapošljavanje te vrijeme i trajanje vašega posjeta.

Kolačići: Možemo upotrebljavati kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje osobnih podataka. Kolačići su male podatkovne datoteke koje se postavljaju na Vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite internetsku stranicu ili se koristite internetskom uslugom. Za više informacija o našoj uporabi kolačića pogledajte Obavijest o kolačićima u procesu zapošljavanja te povezani centar za preferencije kolačića.

Osobni podatci koje prikupljamo od trećih strana

Profesionalne društvene mreže: Ako u svoju prijavu uključite poveznicu ili identifikacijsku oznaku profesionalne društvene mreže, možemo dobiti informacije o Vašoj prisutnosti na profesionalnoj društvenoj mreži s takvih internetskih stranica društvenih mreža.

Provjere podobnosti: Možemo prikupljati i obrađivati ​​informacije od trećih strana, uključujući kaznenu evidenciju, kako bismo provjerili podatke koje ste nam dostavili te izvršili provjere podobnosti.

Osobni podatci koje prikupljamo iz javnih izvora

Javno dostupne osobne informacije: podatci za kontakt, društvene poveznice, stručne kvalifikacije, iskustvo i obrazovanje.

Svrhe i pravna osnova za obradu osobnih podataka:

a) ocjenjivanje prijava za posao: registracija vaše prijave za posao kod nas i, ako se na temelju te prijave pokrene postupak odabira, definiranje vašega stručnog sažetka za procjenu Vaše prijave za posao s obzirom na moguće zaposlenje, uključujući provođenje razgovora, procjenu pojedinih vještina i kompetencija, upravljanje kandidatom te poboljšanje, provjeru valjanosti i ažuriranje podataka o podnositeljima zahtjeva kako bi se osigurala valjanost i potpunost

b) provjere podobnosti: provjera obrazovanja i radnoga iskustva prije i tijekom zaposlenja

c) stupanje u kontakt s Vama: za informacije koje su potrebne za sklapanje ugovora o radu s Vama

d) kako bismo Vam pružili naše informatičke usluge putem naših platforma trećih strana

pravna osnova:

 • provedba postupka zapošljavanja odobrena Vašim prihvaćanjem ugovora o zapošljavanju, a kasnije i ugovora o radu
 • kako bismo ispunili svoju pravnu obvezu poštovanja poreznih i računovodstvenih obveza
 • Zakonom smo ovlašteni upotrebljavati određene posebne kategorije podataka ili podatke koji se odnose na kaznena djela, na primjer radi provedbe provjera podobnosti.
 • CCHBC ima legitimni interes za uporabu osobnih podataka kako bi saznao o učinkovitosti naših napora za zapošljavanje i procijenio Vašu prijavu prije sklapanja ugovora o radu s nama. Isto tako, ako Vaša prijava bude uspješna, podatci prikupljeni tijekom razdoblja prijave bit će zadržani i njihova će obrada biti podložna Obavijesti o zaštiti privatnosti zaposlenika CCHBC-a. Točnije, podatci o prijavi, uključujući Vaše osobne podatke navedene u životopisu, mogu se obraditi u svrhu daljnjega zapošljavanja, npr. kako bi CCHBC mogao u potpunosti utvrditi i primijeniti iskustvo, strukovna i stručna znanja i vještine te se osloniti na talente zaposlene u Društvu.

Održavanje baze podataka kandidata posuvremenjenom: Održavanje baze podataka kandidata za posao u svrhu kontaktiranja s mogućim kandidatima ako buduća poslovna prilika odgovara njihovu profilu. Obogaćivanje podataka postupak je koji se primjenjuje za poboljšanje, provjeru i posuvremenjivanje podataka za kontakt kandidata kako bi se osigurala točnost i potpunost. Obogaćivanje podataka može se primjenjivati za određene ključne kategorije osobnih podataka koje pojedinci javno objavljuju na internetu.

Pravna osnova: Vaš izričiti pristanak da Vas se uzme u obzir za druga radna mjesta te da se pridružite Mreži talenata društva Coca-Cola HBC.

Automatsko donošenje odluka

Ne primjenjujemo automatsko donošenje odluka za Vaš postupak zapošljavanja. Kandidate za uži izbor odabiremo ručno uzimajući u obzir odgovarajuće iskustvo i vještine za posao.

Kako otkrivamo osobne podatke

Vaše podatke možemo podijeliti s drugim društvima Skupine CCHBC u svrhu vašega odabira za zaposlenje te ako ste primljeni, kao dio vašega zaposlenja. Ograničavamo dostavljene osobne podatke na one koji su im razumno potrebni za obavljanje njihovih funkcija i od njih tražimo da pristanu na održavanje povjerljivosti takvih podataka.

 • Zaposlenici i kultura CCHBC-a. Možemo otkriti pojedinosti o vašoj prijavi Odjelu za ljudske potencijale i upraviteljskim timovima drugih članova Skupine CCHBC, na primjer zaposlenicima koji su uključeni u naše postupke zapošljavanja i odabira te relevantnim upraviteljima.
 • Tim za pronalaženje i zapošljavanje talenata CCHBC-a. Vaše osobne podatke možemo otkriti timovima za upravljanje talentima i timu za zaposlenike i usluge CCHBC-a (OPU) koji pruža administrativne usluge za vaše zapošljavanje u timu za pronalaženje i zapošljavanje talenata.
 • treće strane: Vaše osobne podatke možemo otkriti:
 • pružateljima IT usluga – pružatelji usluga trećih strana koji nam pružaju pohranu (hosting), održavanje i druge usluge. Te treće strane mogu imati pristup Vašim ​​osobnim podatcima te ih obrađivati kao dio pružanja takvih usluga za nas.
 • pružateljima koji provode provjere prije zapošljavanja
 • društvima ili subjektima za procjenu koji pružaju usluge vođenja razgovora internetski
 • agencijama za zapošljavanje koje nam povremeno pomažu u našim postupcima zapošljavanja i odabira.
 • Usklađenost sa zakonima i provođenje zakona. Zadržavamo pravo na otkrivanje Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonom ili kad smatramo da je otkrivanje potrebno za zaštitu sigurnosti ili cjelovitosti naših platforma za zapošljavanje ili za zaštitu legitimnih interesa, prava, imovine ili sigurnosti CCHBC-a, njegovih zaposlenika ili drugih, ili u svrhu pridržavanja sudskoga postupka, sudskoga naloga, vladina ili regulatornoga zahtjeva ili bilo kojega drugog pravnog postupka koji nam je dostavljen.

Međunarodni prijenos podataka

Vaše osobne podatke čuvamo uglavnom u zemlji u kojoj se prijavljujete za određeno radno mjesto. Međutim, katkad u svrhu obrade moramo dostaviti pojedinosti o Vašoj prijavi drugim društvima Skupine CCHBC koja se nalaze izvan europskoga gospodarskog prostora. Pritom ćemo osigurati da takvi prijenosi ispunjavaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka (kako bismo to osigurali primjenjujemo „ogledne klauzule”, koje je odobrio EU).

Za više podataka o opisanim prijenosima i odgovarajućim mjerama zaštite koje primjenjujemo za zaštitu takvih prijenosa, možete s nama kontaktirati s pomoću podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku.

Razdoblja zadržavanja

Brišemo vaše osobne podatke ili ih čuvamo u obliku na temelju kojega vas nije moguće identificirati kad ti podatci više nisu potrebni u svrhe za koje ih obrađujemo, osim ako prema zakonu moramo te podatke dulje čuvati. Pri određivanju razdoblja čuvanja podataka uzimamo u obzir različite kriterije, kao što su radno mjesto za koje ste se prijavili, je li prijava bila uspješna, priroda i duljina našega odnosa s Vama, očekivana buduća radna mjesta koja odgovaraju vašemu profilu, obvezatna razdoblja zadržavanja predviđena zakonom i odgovarajuće zastare.

Ako Vaša prijava ne uspije, vjerojatno ćemo je čuvati do jedne godine, no konkretno razdoblje čuvanja može biti različito za pojedine zemlje ili ako ste nam dali privolu za dulje čuvanje Vaših osobnih podataka.

Ako ste nam dopustili da Vas uzmemo u obzir za druge poslovne prilike ili ste se pridružili našoj Mreži talenata, čuvat ćemo vaše osobne podatke 36 mjeseci.

Za više informacija možete nas kontaktirati s pomoću podataka za kontakt koji su navedeni u nastavku.

Vaša prava i izbori

Ako imate sjedište u EU-u ili vaše osobne podatke obrađujemo u EU-u, ostvarujete određena prava povezano s podatcima koje prikupljamo o Vama:

 • pristup: imate pravo na pristup svim podatcima koje CCHBC ima o Vama unutar jednoga mjeseca od vašega zahtjeva
 • ispravak: možete tražiti od nas da izmijenimo netočne osobne podatke
 • brisanje: možete tražiti od nas da izbrišemo osobne podatke u određenim okolnostima u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i poduzet ćemo razumne mjere kako bismo obavijestili druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste zatražili brisanje svih poveznica na takve podatke, kao i njihovih preslika ili replika
 • povlačenje privole: možete povući sve privole za obradu koje ste nam dali i spriječiti daljnju obradu ako ne postoji druga osnova po kojoj CCHBC može obrađivati Vaše osobne podatke
 • ograničenje: možete zahtijevati da određeni osobni podatci budu označeni kao ograničeni dok se rješavaju pritužbe, a obradu isto tako možete ograničiti u određenim drugim okolnostima
 • prenosivost: možete zatražiti da osobne podatke koje imamo o vama prenesemo trećoj strani elektroničkim putem
 • pritužba: pritužbu na našu obradu možete podnijeti regulatornomu tijelu za zaštitu podataka – Povjerenstvu za zaštitu osobnih podataka.

Vaš kontakt za sve upite

CCHBC je imenovao službenika za zaštitu podataka s kojim trebate kontaktirati ako imate pitanja o tumačenju ove obavijesti. Podatci za kontakt navedeni su u nastavku:

 • službenik za zaštitu podataka: Nassos Stylianos
 • organizacijska jedinica: Coca‑Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grčka
 • e-adresa: [email protected]

Izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti

Povremeno možemo izmijeniti ili dopuniti ovu Obavijest o zaštiti privatnosti. Sve izmjene koje bismo ubuduće mogli unijeti u ovu Obavijest o zaštiti privatnosti bit će objavljene na ovoj stranici. Kako bismo vas obavijestili o tome kad smo izmijenili ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, izmijenit ćemo datum revizije na vrhu ove stranice. Nova izmijenjena ili dopunjena Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjivat će se od datuma revizije. Povremeno je provjerite kako biste vidjeli izmjene i dodatke.