Gazirani napitci

Gazirani napitci, kao što su Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Sprite, Fanta i Schweppes, dio su standardne ponude napitaka koje Coca‑Cola HBC Hrvatska stavlja na tržište.

Potrošačima nudimo nove, zanimljive kombinacije okusa i velik izbor napitaka koji će zadovoljiti sve njihove potrebe.

Naša ponuda gaziranih napitaka sadržava i inačice s manje šećera i bez šećera. Potrošačima je na raspolaganju velik izbor pakiranja koja mogu zadovoljiti sve životne stilove. Gazirani su napitci savršen odabir za osvježenje, dodatnu energiju i hidraciju.

Više o mjehurićima

Mjehurići svojstveni gaziranim napitcima rezultat su karbonizacije. Taj postupak oponaša prirodne procese koji proizvode jednak učinak kod nekih mineralnih i izvorskih voda.

Postupak uključuje dodavanje ugljikova dioksida (CO2), bezopasnoga plina bez boje i mirisa koji je zastupljen u atmosferi.

Zvuk koji čujemo pri otvaranju gaziranih napitaka zvuk je otpuštanja ugljikova dioksida u obliku mjehurića.