Odgovorne marketinške prakse

Provodimo odgovorne marketinške prakse na svim svojim tržištima, u svim medijima i za sve proizvode, posebno kad je riječ o oglašavanju usmjerenome djeci.

Coca-Coca‑Cola HBC u marketingu polazi od onoga što je najbolje za zajednicu. Smatramo da je odgovornost u provođenju marketinških praksa ključna za naš gospodarski, ekološki i društveni utjecaj. Zahvaljujući tomu jača povjerenje zajednice, a potrošači dobivaju proizvode koji odgovaraju njihovim potrebama.

U svojim marketinškim praksama u potpunosti se pridržavamo zakona koji se odnose na marketinšku komunikaciju, svih norma koje su na snazi i usvojenih kodeksa. To se odnosi na oglašavanje, promocije i sponzorstva.

Ulažemo mnogo truda u odgovoran marketing i promicanje zdravoga i aktivnoga načina života.

Poštovanje prava roditelja i skrbnika polazište je naše marketinške politike. Poštujemo pravo roditelja i skrbnika da odaberu najprimjereniji proizvod za svoju djecu, što dokazuje činjenica da u oglašavanju n obraćamo izravno djeci mlađoj od 12 godina, a isto zahtijevamo i od svojih dobavljača.

U okviru svojih obveza provođenja odgovornih marketinških praksa sudjelujemo u sastavljanju kodeksa za industriju hrane i pića, poput, primjerice, obveza Europske udruge proizvođača bezalkoholnih pića (UNESDA).

U cilju što jasnijega i odgovornijega poslovanja nezavisnim istraživanjima i evaluacijama pratimo i preispitujemo vlastite rezultate. Rezultati potvrđuju da se u najvećoj mogućoj mjeri pridržavamo svojih obveza (90 % – 100 %) Postigli smo mnoge opipljive rezultate koji nas potiču da ustrajemo u svojim nastojanjima.