Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje: promocija) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole i Coca-Cole zero u promocijskome pakiranju od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 29. siječnja 2019. i traje do 10. ožujka 2019. ili do isteka zaliha.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu i Coca-Colu zero u pakiranju od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Svih je šest pakiranja obilježeno promocijskim naljepnicama i promocijskim zatvaračima.
Promocijske naljepnice mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na bočnoj strani naljepnice: Slijedi točkice do nagrada. Promocijski su zatvarači crvene i crne boje s bijelim točkicama i mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na površini zatvarača: Pogledaj ispod zatvarača.
Promocija se odnosi samo na proizvode s izvornim kodovima koji potječu od priređivača. Proizvodi su označeni posebnom promocijskom naljepnicom i promocijskim zatvaračem na pakiranju koji su odabrani za promociju te ih je proizveo isključivo priređivač.

Kodovi su jedinstveni i sastoje se od 8 znakova (brojke i slova) te su otisnuti ispod promocijskoga zatvarača pakiranja (članak 4.). Na pojedinome proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) kod.

Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji. Valjani se kodovi za promociju nalaze ispod crvenih i crnih zatvarača s bijelim točkicama i s porukom na zatvaraču: POGLEDAJ ISPOD ZATVARAČA.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

  1. Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

Da biste stekli pravo sudjelovanja u promociji, potrebno je da sudionici:

  1. kupe jedno od promocijskih pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži
  2. sačuvaju račun od kupovine
  3. pronađu osmeroznamenkasti brojčano-slovni kod ispod zatvarača
  4. skinu aplikaciju Simply Tastly na svom mobilnom telefonu i otvore svoj profil na portalu unošenjem osobnih podataka: ime, prezime, e-adresa i lozinka, a zatim unesu kodove; kodovi se pretvaraju u bodove; određeni se broj bodova zamjenjuje za nagradu raspoloživu na aplikaciji (Simply Tastly). Sudionici mogu skinuti aplikaciju na slijedećim poveznicama:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coke.tastly&hl=en

https://itunes.apple.com/gb/app/simplytastly/id1033508703?mt=8

Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan profil na aplikaciji Simply Tastly.

Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istoga koda zanemariti.

Ako se isti kod unese više od 5 puta, profil će se automatski blokirati.

Svaki kod vrijedi jedan (1) bod. Bodovi se zamjenjuju za nagrade. Svaka nagrada vrijedi određeni broj bodova. Nakon što se skupi dovoljan broj bodova, odabire se nagrada za koju se zamjenjuju skupljeni bodovi pri čemu će se sudionicima oduzeti broj bodova u vrijednosti odabrane nagrade. Priređivač ne snosi odgovornost ako potrošač do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog profila.

Za određenu nagradu potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Dvostruko pakiranje Coca-Cole 2 x 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži ne sudjeluje u promocijskoj akciji.

Sudionici promocije mogu u svakome trenutku provjeriti trenutačno stanje svojih bodova te stanje dostupnih nagrada na zalihama putem aplikacije Simply Tastly.

Jedan sudionik promocije, odnosno jedan profil može unijeti najviše 120 koda, koliko je dovoljno za zamjenu ukupno dva seta Coca-Colina posuđa (jedan se set sastoji od posuđa na slici a, b i c). Nakon unesenih 120 koda sudioniku promocije će biti onemogućeno daljnje sudjelovanje u promociji.

Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije, npr. nepotpuna adresa ili sl.

  1. Fond poklona

Ukupno se fond poklona sastoji od 16 000 kom pojedinačnih nagrada – posuđa čiji je proizvođač Metalac posuđe, Gornji Milanovac, Srbija i Tefal GS - Slovensko:

 

RB

Poklon omogućuje

NAZIV

KOLIČINA

1.

Tefal

Roštilj tava (slika a)

2 000 kom

2.

Metalac posuđe

Wok tava (slika b)

3 000 kom

3.

Metalac posuđe

Lončić  (slika c)

11 000 kom


Priređivač zadržava pravo povećati ili smanjiti broj nagrada za vrijeme promocije.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika društva priređivača, trgovačkoga društva Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. , Milana Sachsa 1, Zagreb, OIB: 82229652860, te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca).

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: ISPORUKA POKLONA

Korisnik se putem Simply Tastly aplikacije odlučuje za način isporuke ili preuzimanja nagrada. Prije zamjene bodova za nagrade, korisnik mora upisati svoje točne podatke; ime, prezime, e-adresu, ulicu i broj, poštanski broj i grad:

  1. Kad se odluči za samostalno preuzimanje odabranoge nagrade (ili više njih) iz fonda nagrada na jednome od šest određenih mjesta u Republici Hrvatskoj navedenih na Simply Tastly aplikaciji, sudionik je promocije dužan na aplikaciji u padajućemu izborniku odabrati mjesto koje mu najviše odgovara. Svoju nagradu može preuzeti bilo koje subote od 16. veljače do 09. ožujka 2018. u razdoblju od 10 do 18 sati. Da bi preuzeo nagradu, sudionik je dužan predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu ili drugi važeći službeni dokument potreban radi identifikacije, a na zahtjev i zatvarače promocije i račun ili račune za kupljene proizvode. Za preuzimanje nagrada u subotu potrebno ja najkasnije u utorak prije te subote zamijeniti bodove za nagrade putem aplikacije.
  2. Kad se odluči za unošenje podataka o prebivalištu na Simply Tastly aplikaciji, odnosno točnu adresu (ulica, broj, grad i poštanski broj na koju želi isporuku poklona, isporuka je moguća u roku od šezdeset (60) dana od narudžbe i pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim pravilima, osobito u vezi s čuvanjem zatvarača promocije i računa za kupljene proizvode.

 Priređivač se obvezuje da će, u roku od 60 dana od naručivanja nagrada, nagradu isporučiti dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo pri registraciji na aplikaciji Simply Tastly, osim u slučajevima kad je sudionik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i/ili e-adresu navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za nagrade. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskome broju ili e-adresi navedenim tijekom registracije te ako nagradu nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke nagrade.

U tim slučajevima obveza isporuke nagrada sudioniku prestaje najkasnije 30 dana nakon završetka promocije. Priređivač će se nastojati više puta obratiti sudioniku kojemu treba dodijeliti nagradu, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednoga puta.

Sudionici su dužni čuvati zatvarače s kojih su unijeli kodove i čuvati račune za kupljene proizvode s kojih potječu zatvarači te su ih dužni predati priređivaču na njegov eventualni zahtjev. Priređivač ima pravo odbiti isporuku poklona sudioniku promocije koji na zahtjev priređivača ne preda račune za kupljene proizvode.

Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke nagrada. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka na Simply Tastly aplikaciju daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika bit će pohranjeni isključivo do isteka promocije odnosno do isteka zaliha, u skladu s čl. 2. ovih pravila. Priređivač je voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka koji će će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu s relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom. Unošenje osobnih podataka za ovu promociju je dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Priređivač može otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama samo onda kada sudionik zahtjeva dostavu nagrada na kućnu adresu, u kojem slučaju Priređivač može ustupiti osobne podatke nadležnoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave nagrada sudioniku.  Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju u bilo kojem trenutku dostavom obavijesti priređivaču u pisanom obliku.

Količine su nagrada i razdoblje trajanja promocije ograničeni u skladu s Pravilima promocije. Promocija počinje 29. siječnja 2019. i traje do 10. ožujka 2019. ili do isteka zaliha nagrada.

ČLANAK 8.: ODGOVORNOST

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na priređivačevo pravo da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije nagrada. Slike su nagrada simbolične.

ČLANAK 9.: SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koji su navedeni u pravilima ni veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 10.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, priređivač ne snosi nikakvu odgovornost.

ČLANAK 11.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

ČLANAK 12.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/hr kao i na aplikaciji Simply Tastly. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800 0455) od 29. siječnja do 10. ožujka 2019., od ponedjeljka do petka (od 9 do 17 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. To vrijedi i za prestanak odvijanja promocije zbog više sile. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije, priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem mrežnih stranica https://hr.coca-colahellenic.com/hr.

Ako priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njegove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjega sudjelovanja u promociji.

ČLANAK 13.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između priređivača i sudionika rješava Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.:

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koje proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.