Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača

“Savršeno ljeto uz 15.000 Coca-Colinih nagrada

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića i to: Coca-Cole i Coca-Cole Zero, Coca-Cole Zero limun, Fante, Fante Zero, Spritea , Sprite Icy Cactusa, Schweppes Bitter Lemona, Schweppes Tangerine, Schweppes Tonic Watera i Schweppes Pinneaple Basila u pakiranju od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 10. lipnja 2019. i traje do 31. kolovoza 2019. ili do isteka zaliha nagrada.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi u svim prodajnim mjestima trgovačka društva NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. iz Sesveta, Soblinec, Soblinečka 55 (dalje: NTL) i t i ULTRA GROS d.o.o., Rudeška cesta 14, Zagreb (dalje: Ultra) u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu, Coca-Colu Zero, Coca-Colu Zero limun, Fantu, Fantu Zero, Sprite,  Sprite Icy Cactus, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tangerinu, Schweppes Tonic Water i Schweppes Pinneaple Basil u pakiranju od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I NAGRADE

  1. Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

Da biste stekli pravo sudjelovanja u promociji, potrebno je da sudionici, u bilo kojem dućanu NTL-a i/ili Ultre na području Republike Hrvatske, kupe jedno od pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole Zero, Coca-Cole Zero limun, Fante, Fante Zero, Spritea, Sprite Icy Cactusa,  Schweppes Bitter Lemona, Schweppes Tangerine, Schweppes Tonic Watera i Schweppes Pinneaple Basila od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži, sačuvaju račun od kupovine, registriraju se na mrežnoj stranici www.ccljeto.hr te unesu broj računa, broj kupljenih boca pri toj kupnji i po tome računu, te fotografiraju račun i prilože ga na istu mrežnu stranicu,

Sudionici mogu pristupiti do mrežne stranice preko poveznice www.ccljeto.hr.

Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil na mrežnoj stranici www.ccljeto.hr.

Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Coca-Cole Zero, Coca-Cole Zero limun, Fante, Fante Zero, Spritea , Sprite Icy Cactusa,  Schweppes Bitter Lemona, Schweppes Tangerine, Schweppesa Tonic Watera i Schweppes Pinneaple Basila od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži vrijedi 1 bod (jedna boca = jedan bod). Maksimalno je moguće prikupiti 12 bodova u jednom danu.

Sudionici promocije mogu u svakome trenutku provjeriti trenutačno stanje svojih bodova te stanje dostupnih nagrada na zalihama na mrežnoj stranici www.ccljeto.hr.

Sudionici promocije mogu skupljati bodove te ih zamijeniti za nagrade kad prikupe dovoljan broj prema dolje navedenoj tablici.

 

NAGRADE POTREBNI BODOVI BROJ NAGRADA
Coca-Colin kovčeg 60 200
Coca-Colin ručnik 25 1.000
Coca-Colina iPad torbica 15 1.000
Coca-Colina torba za kupnju 10 2.800
Coca-Colina lopta za plažu 10 10.000
    15.000

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika društva priređivača, trgovačkoga društva Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb, OIB: 82229652860, te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) i zaposlenika NTL i Ultra trgovina.

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: PREUZIMANJE NAGRADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik se putem mrežne stranice www.ccljeto.hr najavi za preuzimanje nagrade u jednome od navedenih prodajnih mjesta ULTRA i/ili NTL. Prije zamjene bodova za nagrade korisnik mora upisati svoje točne podatke: ime, prezime, e-adresu, broj mobilnoga telefona, ulicu i broj, poštanski broj i grad.

Kad se odluči za preuzimanje odabrane nagrade (ili više njih) iz fonda nagrada na jednome od  određenih mjesta u Republici Hrvatskoj navedenih na mrežnoj stranici sudionik je promocije dužan u padajućemu izborniku odabrati mjesto koje mu najviše odgovara.

Korisnik svoju nagradu može preuzeti subotom, isključivo na slijedeće datume: (06.07./20.07./27.07./03.08./10.08./17.08./24.08./31.08./07.09./14.09.) u razdoblju od 10 do 18 sati. Za preuzimanje nagrade već prve slijedeće dostupne subote, nagrada korisniku mora biti potvrđena 11 ili više dana prije prvog dostupnog termina za preuzimanje nagrade. Ukoliko je korisniku nagrada potvrđena u 10 ili manje dana do prvog termina za preuzimanje nagrade, korisnikova nagrada biti će spremna za preuzimanje tek u prvom slijedećem terminu.

Korisnik mailom dobiva datum prvog raspoloživog termina za preuzimanje nagrade.

Da bi preuzeo nagradu, sudionik je dužan predočiti na uvid važeću osobnu iskaznicu ili drugi važeći službeni dokument potreban radi identifikacije, kod za preuzimanje nagrade, a na zahtjev i račune za kupljene proizvode. Za preuzimanje nagrade prve slijedeće subote nagrada mora biti potvrđena od strane Coca-Cole najkasnije do utorka do 23:59:59. Sve nagrade potvrđene od Coca-Cole nakon utorka u 23:59:59 moguće je preuzeti tek u subotu za dva tjedna.

Sudionici su dužni čuvati račune za kupljene proizvode te su ih dužni predati priređivaču na njegov mogući zahtjev. Priređivač ima pravo odbiti isporuku nagrada sudioniku promocije koji na zahtjev priređivača ne preda račune za kupljene proizvode.

Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke nagrada. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka na mrežnu stranicu  www.ccljeto.hr daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika bit će pohranjeni najviše šest mjeseci nakon isteka razdoblja promocije. Priređivač je voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj će zbirke osobnih podataka na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti priređivaču u pisanome obliku putem obrasca na mrežnoj stranici priređivača.

Sva dodatna pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podatka sudionici mogu poslati e-poštom na e-adresu DataProtectionOffice@cchelleniccom ili poštom na adresu: Coca‑Cola HBC Hrvatska, M. Sachsa 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Količina su nagrada i razdoblje trajanja promocije ograničeni u skladu s Pravilima promocijske akcije. Promocija počinje 10. lipnja 2019. i traje do 31. kolovoza 2019. ili do isteka zaliha nagrada.

ČLANAK 8.: ODGOVORNOST

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije nagrada. Slike su nagrada simbolične.

ČLANAK 9.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima ni veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 10.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, priređivač im nije dužan dodijeliti bodove.

ČLANAK 11.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

ČLANAK 12.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/hr i mrežnoj stranici www.ccljeto.hr. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800 0455) od 10. lipnja 2019. do 31. kolovoza 2019., od ponedjeljka do petka (od 9 do 17 sati), ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. To vrijedi i za prestanak odvijanja promocije zbog više sile. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem mrežnih stranica https://hr.coca-colahellenic.com/hr i www.ccljeto.hr.

Ako priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjega sudjelovanja u promociji.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja prvila promocije. Organizator se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele loyalty poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškova prema diskvalificiranim sudionicima promocije. 

ČLANAK 13.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između priređivača i sudionika rješava stvarno nadležni sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.:

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.