Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača ˝Još 1 osoba za stolom˝

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača „Još 1 osoba za stolom˝ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB:3218848; OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 13. veljače 2020. i traje do 10. travnja 2020. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi.  

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži te Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu, Coca-Colu no sugar i Fantu u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim promotivnim zatvaračem naziva ˝POGLEDAJ ISPOD ZATVARAČA˝ te promotivnom etiketom naziva ˝JOŠ 1 OSOBA ZA STOLOM˝.  

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I NAGRADE

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a) Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji sudjeluju u promociji sudionik stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 1 bod (jedna boca=jedan bod). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Dvostruko pakiranje Coca-Cole 2x2L u plastičnoj (PET) ambalaži ne sudjeluje u promociji.

b) Sudionici promocije trebaju preuzeti Simply Tastly aplikaciju (dalje u tekstu: aplikacija) s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na POS materijalima (neckhangeru, wobbleru) na prodajnim mjestima. Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, e-adresu i lozinka). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.

c) Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti osmeroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) osmeroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.

d) Prikupljanjem bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklone. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost, koje je sudionik prikupio tijekom promocije. Promocijski se pokloni razlikuju ovisno o broju bodova, a sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

e) Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisi o broj prikupljenih bodova za vjernost, i to na sljedeći način:

Stakleno posuđe proizvođača CURVER

1. Posuda – SMART GLASS okrugla, 0,6 L, dimenzije: 16 x 16 x 7 cm, potrebni bodovi=16, broj poklona =4.000 komada

2. Posuda – SMART GLASS pravokutna, 0,7 L, dimenzije: 15 x 16 x 7 cm, potrebni bodovi=18, broj poklona =3.000 komada

3. Posuda – SMART GLASS pravokutna, 0,9 L, dimenzije: 15 x 20 x 7 cm, potrebni bodovi =20, broj poklona =3.000 komada

  • Posude za pohranjivanje Cook izrađene su od borosilikatnoga stakla, ne sadržavaju BPA, prikladne su za uporabu u pećnici (bez poklopca), mikrovalnoj pećnici, za posluživanje i čuvanje ostataka u hladnjaku.
  • Posude su savršene za podgrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici – posude nije potrebno mijenjati zbog poklopca s ventilom.
  • Svi su oblici prikladni za zamrzivač, hladnjak, mikrovalnu pećnicu i pećnicu (bez poklopca) sa širokim temperaturnim rasponom tolerancije: od –40 do +300 °C.

4. Ženske pregače s prigodnom porukom, 100% pamuk, (proizvođač ŠIMIĆ & CO d.o.o., Đurmanec 162, Đurmanec), potrebni bodovi =14, broj poklona =1.000 komada.

Priređivač će za vrijeme trajanja promocije donirati bespovratna novčana sredstva pučkim kuhinjama po svojem izboru (4 pučke kuhinje), i to u ukupnom iznosu od  =100.000,00 kuna. Svaki sudionik promocije kupnjom proizvoda Priređivača koji sudjeluju u ovoj promociji pomaže ostvarivanju predmetne donacije.  

Svaki sudionik promocije može prikupiti maksimalno 8 (osam) poklona odnosno najviše 2 (dva) komada po poklonu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju isteke zaliha poklona prije isteka promocije, odnosno njihove izmjene za vrijeme promocije.    

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), kao i zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca). 

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: PREUZIMANJE NAGRADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Svi se podaci o načinu preuzimanja poklona mogu dobiti svakog radnog dana preko besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati, odnosno na registriranom korisničkom profilu sudionika u aplikaciji.

Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen u aplikaciji, u protuvrijednosti dotad prikupljenih bodova za vjernost te će se nakon narudžbe taj broj umanjiti za vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati bodove za vjernost i mijenjati ih za preostale ponuđene poklone u promociji.

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila u aplikaciji. Dobitnik može u aplikaciji birati želi li besplatno preuzeti osvojeni poklon u jednom od 15 (petnaest)  centara poslovnih partnera Priređivača („redemption“ centri) ili želi da mu se osvojeni poklon pošalje na njegovu adresu koju je registrirao u okviru svojeg korisničkog profila u aplikaciji, i to putem dostavne službe odabrane od strane Priređivača.

Popis centara poslovnih partnera Priređivača u kojima dobitnici mogu besplatno preuzeti osvojene poklone nalazi se u nastavku:

NAPOMENA:

Zbog mjera zaštite protiv širenja epidemije COVID-19, od 26.03.2020. besplatno preuzimanje poklona u gore navedenim distribucijskim centrima poslovnih partnera Priređivača odgođeno je do daljnjeg. Priređivač će redovito obavještavati sudionike promocije o svim promjenama koje se tiču mogućnosti preuzimanja osvojenih poklona u distribucijskim centrima poslovnih partnera Priređivača i to u sekciji „Novosti“ unutar aplikacije i putem e-pošte na e-poštu sudionika promocije registriran u korisničkom profilu u aplikaciji. Osvojene poklone dobitnici i dalje mogu naručivati putem dostavne službe na kućnu adresu sukladno ovim Pravilima.

U slučaju odabira slanja osvojenog poklona na adresu iz njegovog korisničkog profila, trošak dostave poklona snosi dobitnik.

Trošak dostave poklona snosi dobitnik u fiksnom iznosu od 31,25 kn (PDV uključen u cijenu), koji dobitnik plaća prilikom preuzimanja poklona.

U slučaju odabira slanja osvojenih poklona na adresu iz korisničkog profila, rok za isporuku svih poklona na adresu dobitnika putem dostavne službe iznosi 60 (šezdeset) dana od završetka promocije.

Dostavna služba će dostaviti dobiveni poklon dobitniku na adresu koju je sudionik naveo pri svojoj registraciji u okviru aplikacije osim u slučajevima kad je dobitnik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i/ili e-adresu navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenoj tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona. U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 (trideset) dana nakon završetka promocije. Priređivač će nastojati više puta kontaktirati sudionika telefonskim putem radi dostave poklona, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednog puta.

Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.

Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih bodova za vjernost i to do isteka zaliha poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune poklona za vrijeme trajanja promocije.

ČLANAK 8.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila u aplikaciji na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila u aplikaciji daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj obrade osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti Priređivaču u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu ujedno podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima, odnosno radi preuzimanja poklona u otkupnim centrima (redemption centri) Priređivača. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na mrežnoj stranici Priređivača.

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore nevedene poveznice, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: DataProtectionOffice@cchellenic.com ili poštom na adresu: Coca‑Cola HBC Hrvatska, Sachsova 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je: Nassos Stylianos, e-adresa: DataProtectionOffice@cchellenic.com

ČLANAK 9.: ODGOVORNOST

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

ČLANAK 10.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima, niti veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 11.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove.

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca‑Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 12.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 13.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 13. veljače 2020. do 10. travnja 2020. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja pravila promocije. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele loyalty poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 14.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.