Pravila nagradne igre

U skladu s člankom 5. Pravila nagradne igre metodom slučajnoga odabira između svih poslanih SMS poruka izvučen je ukupno jedan (1) dobitnik prve nagrade ''Osvoji putovanje na Monster Moto GP utrku'':

 1. Milan Mesić, Put Pubovo 2, 51211 Matulji

U skladu s člankom 5. Pravila nagradne igre metodom slučajnoga odabira između svih poslanih SMS poruka izvučeno je ukupno 25 (dvadeset i pet) dobitnika druge nagrade (kape Valentino Rossi):

 1. Andjelko Vrbanić, Velikogorička 37, Mičevec, 10410 Velika Gorica
 2. Dario Kardoš, Sjenjak 48, 31000 Osijek
 3. Damir Vakante, Požeška 6, Split 21000
 4. Tomislav Goleš, Dominika Andrijaševića 1, 10040 Zagreb
 5. Ivana Kordiš, Gerovo Tounjsko 21
 6. Hrvoje Benikovic, Kninska 12, 31000 Osijek
 7. Ante Grbavac, Velika Kosnica 10, 10410 Velika Gorica 10410
 8. Jelena Cvijić, Ostrogovićeva 14, 10020 Novi Zagreb
 9. Ivana Hudjek, Veslačka 12, 10000 Zagreb
 10.  SAŠA REPALUST, RADE KONČARA 7, 40315 MURSKO SREDIŠĆE
 11.  Mirela Bece-Kovačić, 1. svibnja 3, Sisak 44000
 12.  Mario Violić, Stubička 35 B, 10110 Zagreb
 13.  Anita Ivanković, Cvjetkova 10 b, Osijek
 14.  Milivoj Mitrović, Bartolići 11, 10000 Zagreb
 15.  Nikola Horvat, Stjepana Radića 69, Hlebine
 16.  DAVOR KUČINIĆ, PEŠĆENICA 22 A, 47300 OGULIN
 17.  KLARA MATIJAŠEVIĆ, OHRIDSKA 8, 32100 VINKOVCI
 18.  Valentino Kasunić, Dr. Andrije Štampara 6, 47000 Karlovac
 19.  DEJAN TOMIĆ, IVANA MEŠTROVIĆA 30, 33000 Virovitica
 20.  Ivan Matekalo, Dalmatinska 14, 35000 Slavonski Brod
 21.  Dunja Tomić, Heinzelova 47 a, 10000 Zagreb
 22.  Nikolina Udiljak, Ljubuška 4, Split
 23.  Mario Križnjak, Cvjetna 30, 48000 Koprivnica
 24.  MARIJANA PERKOVIĆ, OSTARIJAŠEVA 12, 10370 DUGO SELO
 25.  MARKO MILJUŠ, OTOK OŠTARIJSKI 56, 47302 OGULIN

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
„Osvoji putovanje na Monster Moto GP utrku“

ČLANAK 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru  “Osvoji putovanje na Monster Moto GP utrku” organizira i provodi:
Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energetskih pića, i to: Monster u pakiranju od 0,5 L limenka (svi okusi). Nagradna igra započinje 1. travnja 2016. godine u 00:00 sati i traje do 30. travnja 2016. godine u 23:59 sati.

ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvod koji sudjeluje u nagradnoj igri je proizvod Priređivača iz kategorije energetskih pića, i to: : Monster u pakiranju od 0,5 L limenka, svi okusi odnosno: Monster Energy, Monster Valentino Rossi, Monster Ripper, Monsher Assault i Monster Absolutely Zero.

ČLANAK 5:  MEHANIKA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 1. travnja 2016. godine do 30. travnja 2016. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. te pošalju SMS poruku sadržaja: „MONSTER“, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan telefonski broj i jedna osoba može dobiti najviše 1 nagradu.

Svaki sudionik može poslati maksimalno 10 različitih brojeva računa s jednog telefonskog broja. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod kontrolom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz zakonite, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira i to:

 • Izvlačenje za glavnu nagradu (VIP putovanje na Monster Energy MOTO GP utrku u Catalunyu za dvije osobe)  02. svibnja 2016. godine
  →1 nagrada (VIP putovanje na Monster Energy MOTO GP utrku u Catalunyu)
 • Izvlačenje za ostale nagrade (Valentino Rossi kapa) 02. svibnja 2016. godine
  →25 X VR 46 (Valentino Rossi) kapa

Javno izvlačenje će se obaviti u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1, kojima će prisustvovati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača nagradne igre te društva NTH Media d.o.o. Zagreb koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira dobitnika računalnim sustavom. Glavna nagrada (putovanje na Moto GP utrku u CataIunyu za dvije osobe) će biti prvo izvučena, nakno čega će uslijediti izvlačenje ostalih nagrada (25 Valentino Rossi kapa).

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 1. travnja 2016. godine u 00:00:00 do 30. travnja 2016. godine u 23:59:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi ukupno 22.680,00 kuna i uključuje dvije vrste nagrada svrstanih u dva nagradna razreda:

RB

NAZIV

CIJENA

KOLIČINA

UKUPNO

CIJENA S PDV-om

1

Putovanje na MOTO GP utrku u Cataluny za dvije osobe

15.120,00 kn

1

15.120,00 kn 

18.900,00 Kn

2

Valentino Rossi kapa

120,96 kn

25

 3.024,00 kn

 3.780,00 Kn

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 6:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, osim zaposlenika Priređivača, trgovačkog društva Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sporova sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama sudjelovanja koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, sukladno Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8: SUDIONICI

ČLANAK 9: GREŠKE I NEREGULARNE SMS PORUKE

U slučaju da sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili manipulirane brojeve računa Priređivač te prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojem slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri, te će biti objavljena na web stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i informacije o nagradnoj igri, bit će dostupna i pozivom na besplatnu Info-liniju (0800-0455) od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine, od ponedjeljka do petka od 9-17h.

ČLANAK 13: NEPODIJELJENE NAGRADE

Ako se do završetka nagradne igre ne podijele sve nagrade (zbog prekida nagradne igre, otkazivanja, stavljanja u stanje mirovanja ili zbog sudjelovanja manjeg broja sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom), iste će biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna.

ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o nagradi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Priređivač će ponovno u roku od narednih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji rok ne može biti kraći od 8, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn nagrade prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 16: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Organizatora te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre, Organizator zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, modificirati ili suspendirati nagradnu igru.

ČLANAK 17:

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

zastupana po:                                                                                                                            

Julijana Bilušić-Ferderber
direktorica Odjela za marketing za Sloveniju,
Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Suglasnost Ministarstva financija:

KLASA: UPI/I-460-02/16-01/178
URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Zagreb, 17.ožujka 2016