.

Dobitnici nagradne igre

Samsung Galaxy S8 + 'bootle speaker'

 1. JASMINKA ZUNA, GREDA 170, 42243 MARUSEVEC
 2. ZDENKO KNEZIC, KRALJA TOMISLAVA 36, 49243 OROSLAVJE
 3. ANTONIJA ČAČKOVIĆ,ZAGRADCI 31 DUGA RESA
 4. LIVIO RACANE, ZUTNICKA 11, 10000 ZAGREB
 5. DUNJA KEŽA, BRAČKA 171, OSIJEK, 31000

Coca‑Cola selfie stick

 1. MIRELA MAJER, KNINSKA 1A, 31000 OSIJEK
 2. IGOR CULIC BUSICEVA 36 21000 SPLIT
 3. KRISTIAN MUŠKARDIN, 51000 RIJEKA ŽRTAVA FAŠIZMA 8
 4. ANDJA BILJESKOVIC BUKOVACKI ANTUNOVAC 40 33517 MIKLEUS
 5. MIRJANA PALATINUŠ,GUDOVAC183,43251GUDOVA
 6. DUNJA NARANCIC, GUNDULICEVA 3, NOVA GRADISKA 35400
 7. DANIJELA FRLAN,OSJEČKA 4,RIJEKA 51000
 8. IVANA PALFI, PEKLENICA CVJETNA 5, 40315 MURSKO SREDISCE
 9. SILVIJA VRGOC, MOGILSKA 54, 10000 ZAGREB
 10. MLADEN TRSTENJAK,OTONA ZUPANCICA 4,CAKOVEC 40000
 11. JOSIP NEZNANOVIC 31000 OSIJEK, SV. ROKA 32
 12. ANA MARINKOV JURINE 24. 10020 N.ZAGEB
 13. MANUELA LONCARIC STJEPANA RADICA 58, REKA, 48000 KOPRIVNICA
 14. IVANA SOKOLOVIC, ALEJA BLAZA JURISICA 49, 10040 ZAGREB
 15. MARICA KAURIĆ POSAVSKA 25 LEKENIK 44272

Coca‑Cola čaše

 1. JOSIPA BROZ BOROJA, KARAZNIK 45 B, 10090 ZAGREB
 2. TEA LAKOTIC, SUSIK 1A, 51243 TRIBALJ
 3. JELENA MEĐAKOVIĆ VUKIĆ, VLADIMIRA VARIČAKA 10, ZAGREB, 10000
 4. MARKO SURAC, HRVOJA CUSTICA 44, 23000 ZADAR
 5. NIVES JADRIJEV, PRIVLACKA 18,23000 ZADAR
 6. STIJEPO SENTOVIĆ, LJERKE ŠRAM 2, 10000 ZAGREB
 7. VANJA KAPITANOVIC, ZELINSKA 3 - ERSTE LEASING, 10000 ZAGREB
 8. MLADEN ŠKARA HRUSTA 11B 51260 CRIKVENICA
 9. RENATA ALEKSA VUKOVIĆ, RETFALA NOVA 7,31000 OSIJEK
 10. CORNELIA PETAK, I.G.KOVACICA 14. 42240 IVANEC, TEL 091 3601 005
 11. ANA MARINIC, KOPERNIKOVA 12, 10000 ZAGREB
 12. ASJA KIRINCIC, CIOTTINA 10, RIJEKA 51000,
 13. EMMA ZNIDARIC, 51521 PUNAT, VELI DVOR 15
 14. GORAN VALENT, HANUŠEVA 2, ZAGREB
 15. PETRA UDILJAK,LJUBUSKA 4,SPLIT
 16. ZORAN VUGRINEC , SASKOVECKA 9, 10370 DUGO SELO
 17. NARCISA KOSUTIC - SMILJANIC, TARASCICE 7, 48000 KOPRIVNICA
 18. ZVONIMIRA JURIN,NAS.A.HEBRANG 6/20,35000 SLAV.BROD.
 19. VESNA JURČIĆ,LANIŠTE 11, 10020 ZAGREB
 20. IVANA RADMAN,VARAZDINSKA 40 A,SPLIT
 21. ANKICA JURAKIC,VILME DAUS 2A,SLAVONSKI BROD,35000.
 22. ZVONKO BRASNOV VELIKA TRNOVITICA 47 43285 VELIKA TRNOVITICA
 23. VLATKA NOVOSEL, RADNICKA 20, 42202 TRNOVEC
 24. ZLATA SLAMIC, BANA JELACICA 247, 21224 SLATINE
 25. SNJEZANA PAVLICEVIC ZIDARSKA 23 CRIKVENICA 51260
 26. IVAN MATEKALO, DALMATINSKA 14, SLAVONSKI BROD 35000
 27. MELITA BOLTUŽIĆ, VINKOVAČKA 35C, 23000 ZADAR
 28. FRANJO POLANOVIC, STAROGRADSKA 9, SAMOBOR 10430
 29. DARIJA GORICKI, PETRINJSKA 21, SISAK
 30. BOZICA PONGRACIC, RADOVEC, M. KRLEZE 24, 42208 CESTICA
 31. VEDRAN SANCIC,MARINSKA 4, ZAGREB 10000
 32. MARTINA GAL, POTOCNJAKOVA 8,10010 ZAGREB
 33. IVANA KOCIJAN PRIKESTE 21 OMISALJ 51513
 34. SLAVICA TOMANIC BALKANSKA 15 MARKUSICA 32213
 35. DAMIR MUSEC , JERTOVEC 146 KONJSCINA
 36. KRISTIAN NOVAKOVIC, RUDARSKA ULICA 11, SIVERIC 22321
 37. BRIGITA CRNAC, BEBRINA 173 35254 BEBRINA
 38. IVANA JAGARIĆ SIVERIĆKA 7 10000 ZAGREB
 39. DAMIR, BEČEHELI, KOLODVORSKA 141, OSIJEK 31000
 40. ANDREJA MUTIC, IVANA MAZURANICA 73,10290,ZAPREŠIĆ
 41. ALENKA SKUBIC, STJEPANA RADICA 56 A, SIBENIK 22000
 42. GALINA GALOVIC,OSTRAVSKA 7,21000 SPLIT
 43. TOMISLAV GRGURIC BOSUTSKO NASELJE 89 31000 OSIJEK
 44. MIRNA BREKALO, SITNICE 9, 10000 ZAGREB
 45. NEVENKA VINCELJ RAVNINSKO 95 ĐURMANEC 49225
 46. KATA BABIC, MOSORSKA CESTA 5, 21315 DUGI RAT
 47. MONIKA, NOVIC, TUSKANOVA 18 47000 KARLOVAC
 48. MLADEN VEČEK. KOMOR 29, 49223 SV. KRIŽ ZAČRJETJE
 49. DANIJELA DUIC, M. GAVAZZIJA 5, ZAGREB 10040, 19.11.1974.
 50. MILIVOJ MITROVIC, 10000 ZAGREB, BARTOLICI 11.
 51. EDITA RADAN, M.ROGOSICA 35, DUGOPOLJE 21204
 52. MARKO LATIN *PURICANI,UL.VIJENAC 62 *43000 BJELOVAR
 53. DIJANA MARĐETKO, TRG KRALJA ZVONIMIRA2, 48000 KOPRIVNICA
 54. ANA ILIC GALIC, 12. PODBREZJE 23, 10000 ZAGREB
 55. LJEPOSAVA BERIC, STAROSELSKA 37, 44330 NOVSKA

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
''Na Tisku Colu kupi i Samsung u hipu pokupi!''

ČLANAK 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Na Tisku Colu kupi i Samsung u hipu pokupi!'' organizira i provodi: Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca‑Cola i Coca‑Cola zero u pakiranju od 0,5 L. Nagradna igra započinje 1. studenog 2017. godine u 00:00 sati i traje do 30. studenog 2017. godine u 23:59 sati.

ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi u prodajnim mjestima trgovačkog društva Tisak d.d. na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvod koji sudjeluje u nagradnoj igri je proizvod Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to : Coca‑Cola, Coca‑Cola zero u pakiranju od 0,5 L .

ČLANAK 5:  MEHANIKA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koji u razdoblju od 01. studenog 2017. godine do 30. studenog 2017. godine u bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkom društva Tisak d.d. na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja: Coca‑Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod kontrolom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz zakonite, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi računa koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira dana 15. prosinac 2017. godine.

Javno izvlačenje nagrada će se obaviti u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1, kojem će prisustvovati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača nagradne igre te društva NTH Media d.o.o. Zagreb koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, a sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira dobitnika računalnim sustavom.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. studenog 2017. godine u 00:00:00 do 30. studenog 2017. godine u 23:59:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 22.253,75 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Samsung Galaxy S8 + 'bootle speaker'                            

4150

5

20.750,00

2

Coca‑Cola selfie stick                            

56,25

15

843,75

3

Coca‑Cola čaše

12,00

55

660,00

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 6:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, osim zaposlenika Priređivača  i društva koja sudjeluju u provedbi Nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb i Tisak d.d.  te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sporova sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, sukladno Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8: SUDIONICI

ČLANAK 9: GREŠKE I NEREGULARNE SMS PORUKE

U slučaju da sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili manipulirane brojeve računa Priređivač te prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojem slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl., mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre, kao i u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri, bit će  objavljena i na web stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i informacije o nagradnoj igri bit će dostupna i pozivom na besplatnu Info-liniju (0800-0455) od 01. studenog do 30. studenog 2017. godine, od ponedjeljka do petka od 9-17h.

ČLANAK 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o nagradi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Priređivač će ponovno u roku od narednih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji rok ne može biti kraći od 8, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nagradnog fonda prelazi 5.000,00 kn nagrade prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Organizatora te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre, Organizator zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, modificirati ili suspendirati nagradnu igru.

ČLANAK 16:

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. 

zastupana po:

Margareta Špoljar
v.d. direktorice Odjela za marketing za
poslovnu jedinicu Adria