Pravila i dobitnici nagradne igre

Dobitnici iz 1.tjednog izvlačenja (14. 5. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 124kb 

Dobitnici iz 2.tjednog izvlačenja (21. 5. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 123kb 

Dobitnici iz 3.tjednog izvlačenja (28. 5. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 123kb 

Dobitnici iz 4.tjednog izvlačenja (4. 6. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 468kb 

Dobitnici iz 5.tjednog izvlačenja (11. 6. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 468kb 

Dobitnici iz 6.tjednog izvlačenja (18. 6. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 468kb 

Dobitnici iz 7.tjednog izvlačenja (27. 6. 2018.) nagradne igre Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! PDF 125kb 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao priređivač nagradne igre uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
„Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama!“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Kuhinjske radosti započinju s Coca-Colinim nagradama! organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića. Nagradna igra počinje 8. svibnja 2018. u 0.00 sati i traje do 26. lipnja 2018. u 23.59 sati.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi u svim prodajnim mjestima koja u ponudi imaju pakiranje Coca‑Cola, Coca‑Cola zero, Coca‑Cola zero limun, Fanta i Sprite od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca‑Cola, Coca‑Cola zero, Coca‑Cola zero limun, Fanta i Sprite u pakiranju od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 5.:  IZVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 8. svibnja do 26. lipnja 2018. u bilo kojemu prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupe Coca-Colu, Coca-Colu zero, Coca-Colu zero limun, Fantu ili Sprite u pakiranju od 1 L u plastičnoj (PET) ambalaži iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Coca‑Cola, broj računa, ime i prezime te adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141. 

Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod nadzorom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradna izvlačenja odvijat će se automatski, metodom slučajnoga odabira s pomoću računala, svakoga tjedna za vrijeme trajanja nagradne igre (točni datumi izvlačenja navedeni su dolje u Pravilima). U tjednome izvlačenju sudjeluju svi koji se prijave na način opisan u članku 5.A. Ti sudionici sudjeluju u tjednom izvlačenju i ako nisu izvučeni toga dana, sudjeluju dalje u izvlačenju tjednih nagrada sve do kraja trajanja nagradne igre. Sudionici koji dobiju nagradu u tjednome izvlačenju brišu se iz daljnjega izvlačenja, kao i račun na temelju kojega su sudjelovali u nagradnoj igri, a kako bi ponovno sudjelovali u nagradnoj igri, dužni su se ponovno prijaviti na način opisan u članku 5.A Pravila.

U nagradnoj igri dijele se sljedeće nagrade: ukupno 250 (dvije stotine pedeset) nagrada koje predstavljaju 5 (pet) različitih vrsta malih kućanskih uređaja: štapni mikser, toster, kuhalo vode, miješalica obujma od 1,5 L i miješalica od 4,5 L. Kućanski su uređaji proizvodi tvrtke Gorenje. U svakome tjednom izvlačenju izvlači se svih 5 (pet) različitih nagrada (štapni mikser, toster, kuhalo vode, miješalica obujma od 1,5 L i miješalica od 4,5 L), i to onoliko puta koliko je navedeno u planu tjednih izvlačenja nagrada u sljedećemu odlomku.

Plan je tjednih izvlačenja nagrada sljedeći:

  • 14. svibnja u 11.00 sati, izvlačimo 6 x 5 kućanskih uređaja
  • 21. svibnja u 11.00 sati, izvlačimo 7 x 5 kućanskih uređaja
  • 28. svibnja u 11.00 sati, izvlačimo 7 x 5 kućanskih uređaja
  • 4. lipnja  u 11.00 sati,  izvlačimo 7 x 5 kućanskih uređaja
  • 11. lipnja u 11.00 sati, izvlačimo 7 x 5 kućanskih uređaja
  • 18. lipnja u 11.00 sati , izvlačimo 7 x 5 kućanskih uređaja
  • 27. lipnja u 11.00 sati, izvlačimo 9 x 5 kućanskih uređaja.

Tjedno izvlačenje nagrada održavat će se u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1,  u razdoblju trajanja nagradne igre u skladu s gore navedenim rasporedom. Izvlačenju će prisustvovati tročlano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Priređivača nagradne igre kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja sastavlja se zapisnik.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke primljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 8. svibnja u 00.00.00 do 26. lipnja 2018.  u 23.59.59, koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke zaprimljene izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 130.475,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO HRK (s PDV-om)

1.

1000 W, kuh. robot, 4,5 l posuda, 3D miješanje, miješalica

1499,90

50

74,995

2.

480 W, štapni mikser, DC m., 4-kratki nož, inoks noga,dvost.m. 

329,90

50

16,495

3.

600 W, miješalica, posuda 1,5 l, vakuumske nogice, bijeli

379,90

50

18,995

4.

1850 W, kuhalo vode, 1,7 l, strix, autogašenje, filter

169,90

50

8,495

5.

850 W, toster, bijeli, termostat, regulacija zapečenosti

229,90

50

11,495

Slike su nagrada informativnoga karaktera.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i društva koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici te djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka, kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri, podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u količinama većim od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudjelovanjem su u ovoj nagradnoj igri sudionici suglasni da se, ako postanu dobitnicima nagrade, njihovi osobni podaci – ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. – mogu od strane Priređivača objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome materijalu te videomaterijalu. Isto su tako svi sudionici suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS poruka u razdoblju trajanja nagradne igre, odnosno najkasnije do isteka roka za preuzimanje nagrada u skladu s Pravilima.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena na mrežnoj stranici  https://hr.coca-colahellenic.com/hr/.  Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 8. svibnja do 26. lipnja 2018., od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnoga stavka Priređivač će ponovno, u roku od 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, pismenim putem ponovno obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tome naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nakon isteka gore navedenih rokova Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će, ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5000 kn nije podijeljen, nagrade prodati na javnome natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog razloga koji su izvan nadzora Priređivača te koji utječu na vođenje, sigurnost, poštenje, vjerodostojnost ili pravilnu provedbu nagradne igre, uključujući računalne viruse, neovlaštene radnje, neautorizirane intervencije, prijevare, tehničke poteškoće ili bilo koje druge slučajeve, ali ne ograničujući se na njih, Priređivač zadržava diskrecijsko pravo diskvalifikacije osobe koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili odgoditi nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igri prihvaća prava i obveze navedene u Pravilima, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                    
zastupana po:    

Julijani Bilušić-Ferderber
direktorici Odjela za marketing za poslovnu jedinicu Adria