Pravila promocije nagrađivanja vjernosti potrošača

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promociju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje: Promocija) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha Promocije je unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole i Coca-Cole zero u promocijskome pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži i Coca-Cole u promocijskome pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 25. rujna 2017. i traje do 10. studenog 2017. ili do isteka zaliha.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija nagrađivanja vjernosti potrošača odnosi se na Coca-Colu i Coca-Colu zero u pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži te Coca-Colu u pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Sva tri pakiranja obilježena su promocijskim etiketama i promocijskim zatvaračima.

Promocijske etikete mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na bočnoj strani etikete: Skupljaj zatvarače i biraj poklone. Promocijski su zatvarači žute boje i mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na površini zatvarača: Pogledaj ispod zatvarača.

Promocija nagrađivanja vjernosti odnosi se samo na proizvode s izvornim kodovima koji potječu od proizvođača. Kodovi su označeni posebnom promocijskom etiketom i promocijskim zatvaračem na pakiranju koje je odabrano za promociju te je proizvedeno isključivo od Priređivača.

Kodovi su jedinstveni i sastoje se od 8 znakova (brojevi i slova) te su otisnuti ispod promocijskog zatvarača pakiranja (članak 4). Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije, nalazi se jedan (1) kod.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

A. Način i uvjeti sudjelovanja u Promociji
Da bi stekli pravo sudjelovanja u Promociji, potrebno je da sudionici:

  1. Kupe jedno od promotivih pakiranja
  2. Pronađu osmoznamenkasti alfanumerički kod ispod zatvarača
  3. A/ Posjete web stranicu www.ccpokloni.hr i kreiraju svoj profil na portalu (ime, prezime, e-mail adresa i lozinka), a zatim unesu kodove. Kodovi se pretvaraju u bodove. Određeni broj bodova zamjenjuje se za poklon koji je na raspolaganju na stranici (ccpokloni.hr), ili

B/ Nazovu besplatnu info-liniju Priređivača i uz pomoć operatera kreiraju profil, zamijene kodove za bodove te zamijene bodove za određeni poklon iz Fonda poklona.

Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti.

Svaki kod vrijedi jedan (1) bod. Bodovi se zamjenjuju za poklone. Svaki poklon vrijedi određeni broj bodova. Nakon što se skupi dovoljan broj bodova, odabire se poklon za koji se zamjenjuju skupljeni bodovi pri čemu će se sudionicima oduzeti broj bodova u vrijednosti odabranog poklona. Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko potrošač do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem svog profila.

Za određeni poklon, potrošač može kombinirati promotivne čepove s pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 2 L te Coca-Cole od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

Sudionici Promocije mogu u svakome trenutku provjeriti trenutno stanje svojih bodova te stanje dostupnih poklona na zalihama, putem stranice www.ccpokloni.hr ili pozivom na broj 0800 0455, od ponedjeljka do petka (9 – 17h).
Priređivač zadržava pravo kontaktiranja sudionika (putem telefona ili e-maila) ukoliko su mu potrebne dodatne informacije, npr. nečitko unešeni kodovi.

B. Fond poklona

Ukupno se fond poklona sastoji od 21 000 kom pojedinačnih poklona – 20 000 kom emajliranog posuđa čiji je proizvođač Metalac posuđe, Gornji Milanovac, Srbija te 1 000 kom kuhinjskih uređaja čiji je proizvođač Gorenje d.d., Slovenija:


RB

Poklon omogućuje

NAZIV

KOLIČINA

1.

Metalac posuđe

Džezva (slika a)

7 000 kom

2.

Metalac posuđe

Mali lonac promjera 14 cm s plastičnom ručkom (slika b)

5 000 kom

3.

Metalac posuđe

Veliki lonac promjera 14 cm sa staklenim poklopcem (slika c)

4 000 kom

4.

Metalac posuđe

Tepsija 34cm (slika d)

4 000 kom

5.

Gorenje

Kuhalo za vodu (slika e)

 500 kom

6.

Gorenje

Kuhinjska vaga (slika f)

 500 kom

Priređivač zadržava pravo da za vrijeme Promocije:

  1. Poveća broj poklona
  2. Uvede dodatne posebne poklone prema sljedećim pravilima: jedan (1) sudionik koji u određenom vremenskom razdoblju unese najveći broj kodova, osvaja dodatni poklon. Unešeni kodovi mogu se koristiti za zamjenu za druge poklone ponuđene Promocijom. Početak i kraj mogućnosti osvajanja dodatnih posebnih poklona bit će objavljen na portalu ccpokloni.hr najkasnije tri dana prije početka promocije.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika društva Priređivača, trgovačkog društva Coca‑Cola Adria d.o.o. i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).
Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u Promociji u skladu sa zakonom. Ukoliko je sudionik maloljetna osoba, Priređivač će poklon uručiti osobi koja je po zakonu ili odluci državnih tijela dužna brinuti se o njoj, nakon uvida u orginalni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: ISPORUKA POKLONA

Korisnik se putem web stranice ili pozivom na info-liniju Priređivača odlučuje o načinu isporuke ili preuzimanja poklona:

  1. Samostalno preuzimanje odabranog poklona (ili više njih) iz Fonda poklona na jednoj od 20 lokacija u Republici Hrvatskoj koje su navedene na web stranici www.ccpokloni.hr. Sudionik promocije dužan je na web stranici u padajućem izborniku odabrati lokaciju koja mu najviše odgovara. Svoj poklon može preuzeti bilo koje subote, počevši od prve sljedeće subote od dana naručivanja, u razdoblju od 10 do 18h. Sudionik je dužan predočiti identifikacijski dokument da bi preuzeo poklon.
  2. Unošenje podataka o prebivalištu na web stranici, odnosno adrese na koju želi isporuku poklona. Isporuka je u ovom slučaju moguća u roku od četiri tjedna od dana naručivanja.

Priređivač se obvezuje da će, u roku od 30 dana od naručivanja pokona, isti isporučiti dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo prilikom registracije, osim u situacijama kada je sudionik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i e-mail adresu navedenu prilikom registracije ili naručivanja poklona. U slučaju da je sudionik promocije nedostupan na telefonski broj ili e-mail adresu navedene prilikom registracije te u slučaju ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo prilikom registracije, Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona.

U ovim slučajevima, obaveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 dana po završetku Promocije. Priređivač će nastojati više puta kontaktirati sudionika kojemu treba dodijeliti poklon, ali nije obavezno da ga pokuša kontaktirati više od jednoga puta.

Sudionici su dužni čuvati zatvarače s kojih su unijeli kodove sve do trenutka isporuke odabranog poklona te su dužni predati čepove Priređivaču, ukoliko on to zahtijeva.

Svi osobni podaci sudionika biti će prikupljani i obrađivani isključivo za svrhu stjecanja prava sudjelovanja u Promociji te isporuku poklona. Podaci će biti čuvani u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka na web stranici www.ccpokloni.hr ili davanjem osobnih podatka putem info-linije Priređivača daje suglasnost za uporabu istih u prethodno navednu svrhu.

Količine poklona i razdoblje trajanja promocije su ograničeni, u skladu s ovim Pravilima.

ČLANAK 8.: ODGOVORNOST

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije oko vlasništva i/ili prava na posjedovanje čepova koji sudjeluju u Promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na  posjedovanje dobitnih čepova, ne utječu na Priređivačevo pravo da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

Priređivač ne odgovara za upotrebnu vrijednost i kvalitetu kuhinjskih uređaja (kuhalo za vodu i kuhinjska vaga), uzimajući u obzir da nije njihov proizvođač, uvoznik ili distributer, te će se u slučaju reklamacije sudionici obratiti isključivo osobama i/ili servisima navedenim u dokumentaciji koja prati poklone (jamstvena izjava).

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

ČLANAK 9.: SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drugačije poklone od onih koji su navedeni u Pravilima, kao ni veće količine od onih navdenih u Pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 10.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici Promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost.

ČLANAK 11.: POREZI

Sudionik Promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

ČLANAK 12.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila Promocije mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na web stranici www.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info-liniju (0800-0455) od 25. rujna do 10. studenog 2017., od ponedjeljka do petka (9 – 17h).

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima Promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga, ali bez mijenjanja prava sudionika. To vrijedi i za prestanak odvijanja Promocije zbog više sile. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja Promocije, Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem web stranica www.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr.

Ukoliko Priređivač procjeni da je došlo do kršenja pravila Promocije i/ili do njegove zloupotrebe na bilo koji način, ovlašten je da uskrati isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio Promociju te da ga privremeno ili trajno isključi iz daljnjeg sudjelovanja u Promociji.

ČLANAK 13.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između Priređivača i sudionika rješava Općinski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.:

Sudionik Promocije prihvaća prava i obveze iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem Promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. 
zastupana po: 
Ruža Tomić Fontana
glavna direktorica