Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje: promocija) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole i Coca-Cole zero u promocijskome pakiranju od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 22. siječnja 2018. i traje do 4. ožujka 2018. ili do isteka zaliha.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu i Coca-Colu zero u pakiranju od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Svih je šest pakiranja obilježeno promocijskim naljepnicama i promocijskim zatvaračima.

Promocijske naljepnice mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na bočnoj strani naljepnice: Skupljaj zatvarače i biraj poklone. Promocijski su zatvarači crvene i crne boje s bijelim točkicama i mogu se prepoznati po promocijskoj poruci otisnutoj na površini zatvarača: Pogledaj ispod zatvarača.

Promocija se odnosi samo na proizvode s izvornim kodovima koji potječu od priređivača. Proizvodi su označeni posebnom promocijskom naljepnicom i promocijskim zatvaračem na pakiranju koji su odabrani za promociju te ih je proizveo isključivo priređivač.

Kodovi su jedinstveni i sastoje se od 8 znakova (brojke i slova) te su otisnuti ispod promocijskoga zatvarača pakiranja (članak 4.). Na pojedinome proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) kod.

Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji. Valjani se kodovi za promociju nalaze ispod crvenih i crnih zatvarača s bijelim točkicama i s porukom na zatvaraču: POGLEDAJ ISPOD ZATVARAČA.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

A. Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

Da bi stekli pravo sudjelovanja u promociji, potrebno je da sudionici:

  • 1. kupe jedno od promocijskih pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži
  • 2. sačuvaju račun od kupovine
  • 3. pronađu osmeroznamenkasti brojčano-slovni kod ispod zatvarača
  • A/ posjete mrežnu stranicu www.ccpokloni.hr i otvore svoj profil na portalu unošenjem osobnih podataka: ime, prezime, e-adresa i lozinka, a zatim unesu kodove; kodovi se pretvaraju u bodove; određeni se broj bodova zamjenjuje za poklon raspoloživ na stranici (ccpokloni.hr) ili
    B/ nazovu besplatnu infoliniju priređivača i uz pomoć operatera stvore profil, zamijene kodove za bodove te bodove za određeni poklon iz fonda poklona.

Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan profil na stranici www.ccpokloni.hr koji može stvoriti samostalno ili pozivom na infoliniju priređivača (0800 0455).

Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istoga koda zanemariti.

Svaki kod vrijedi jedan (1) bod. Bodovi se zamjenjuju za poklone. Svaki poklon vrijedi određeni broj bodova. Nakon što se skupi dovoljan broj bodova, odabire se poklon za koji se zamjenjuju skupljeni bodovi pri čemu će se sudionicima oduzeti broj bodova u vrijednosti odabranoga poklona. Priređivač ne snosi odgovornost ako potrošač do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastita profila.

Coca Cola

Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 1 L, 1,5 L i 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

Sudionici promocije mogu u svakome trenutku provjeriti trenutačno stanje svojih bodova te stanje dostupnih poklona na zalihama putem stranice www.ccpokloni.hr ili pozivom na broj 0800 0455, od ponedjeljka do petka (od 9 do 17 sati).

Jedan sudionik promocije, odnosno jedan profil može unijeti najviše 102 koda, koliko je dovoljno za zamjenu ukupno dva seta Coca-Colina posuđa (jedan se set sastoji od posuđa na slici a, b i c). Nakon unesena će 102 koda sudioniku promocije biti onemogućeno daljnje sudjelovanje u promociji.

Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije, npr. nepotpuna adresa.

B. Fond poklona

Ukupno se fond poklona sastoji od 16 000 kom pojedinačnih poklona – posuđa čiji je proizvođač Metalac posuđe, Gornji Milanovac, Srbija:

RB Poklon omogućuje NAZIV KOLIČINA
1. Metalac posuđe Pekač s poklopcem (slika a) 2 000 kom
2. Metalac posuđe Tava za palačinke (slika b) 7 000 kom
3. Metalac posuđe Okrugli pekač (slika c) 7 000 kom

Priređivač zadržava pravo povećati ili smanjiti broj poklona za vrijeme promocije.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika društva priređivača, trgovačkoga društva Coca‑Cola Adria d.o.o. i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca).

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: ISPORUKA POKLONA

Korisnik se putem mrežne stranice ili pozivom na infoliniju priređivača odlučuje za način isporuke ili preuzimanja poklona:

a) Kad se odluči za samostalno preuzimanje odabranoga poklona (ili više njih) iz fonda poklona na jednome od šest određenih mjesta u Republici Hrvatskoj navedenih na mrežnoj stranici www.ccpokloni.hr, sudionik je promocije dužan na mrežnoj stranici u padajućemu izborniku odabrati mjesto koje mu najviše odgovara. Svoj poklon može preuzeti bilo koje subote od 24. veljače do 10. ožujka 2018. u razdoblju od 10 do 18 sati. Da bi preuzeo poklon, sudionik je dužan predočiti na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument radi identifikacije, a na zahtjev i zatvarače promocije i račun ili račune za kupljene proizvode.

b) Kad se odluči za unošenje podataka o prebivalištu na mrežnoj stranici, odnosno adresu na koju želi isporuku poklona, isporuka je moguća u roku od šezdeset (60) dana od narudžbe i pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim pravilima, osobito u vezi s čuvanjem zatvarača promocije i računa za kupljene proizvode.

Priređivač se obvezuje da će, u roku od 60 dana od naručivanja poklona, poklon isporučiti dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo pri registraciji osim kad je sudionik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i/ili e-adresu navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskome broju ili e-adresi navedenim tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona.

U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 dana nakon završetka promocije. Priređivač će se nastojati više puta obratiti sudioniku kojemu treba dodijeliti poklon, ali nije obvezno da ga pokuša kontaktirati više od jednoga puta.

Sudionici su dužni čuvati zatvarače s kojih su unijeli kodove i čuvati račune za kupljene proizvode s kojih potječu zatvarači te su ih dužni predati priređivaču na njegov zahtjev. Priređivač ima pravo odbiti isporuku poklona sudioniku promocije koji na zahtjev priređivača ne preda račune za kupljene proizvode.

Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka na mrežnoj stranici www.ccpokloni.hr ili davanjem osobnih podatka putem infolinije priređivača daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnim podacima za promociju u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti priređivaču u pisanome obliku.

Količine su poklona i razdoblje trajanja promocije ograničeni u skladu s Pravilima promocije. Promocija počinje 22. siječnja 2018. i traje do 4. ožujka 2018. ili do isteka zaliha poklona.

ČLANAK 8.: ODGOVORNOST

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na priređivačevo pravo da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike su poklona simbolične.

ČLANAK 9.: SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drukčije poklone od onih koji su navedeni u pravilima ni veće količine od onih navedenih u pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 10.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, priređivač ne snosi nikakvu odgovornost.

ČLANAK 11.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja.

ČLANAK 12.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na mrežnoj straniciwww.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800 0455) od 22. siječnja do 4. ožujka 2018., od ponedjeljka do petka (od 9 do 17 sati).

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. To vrijedi i za prestanak odvijanja promocije zbog više sile. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije, priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem mrežnih stranica www.coca-cola.hr i www.coca-colahellenic.hr.

Ako priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njegove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjega sudjelovanja u promociji.

ČLANAK 13.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Sporove između priređivača i sudionika rješava Općinski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.:

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koje proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

www.ccpokloni.hr