nagradna igra

Dobitnici nagradne igre:

Glavna nagrada (2 dobitnika):

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1.

Put u Španjolsku

Sinisa Kruljac, 10000 Zagreb

2.

Put u Španjolsku

Rikard Jadan, Bedekovčina 49221

Ostale nagrade (31 dobitnik):

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1.

CC putna torba

Sanja Božičević, 10000 Zagreb

2.

CC putna torba

Vedrana Petrovic-Holik, 31000 Osijek

3.

CC putna torba

Maja Biondic Petricevic, 23000 Zadar

4.

CC putna torba

Vinko Mihaljev, 33406 Lukač

5.

CC putna torba

Tamara Topalović, 10000 Zagreb

6.

CC putna torba

Jadranka Sopta, 31000 Osijek

7.

CC putna torba

Iva Benko, 47000 Karlovac

8.

CC putna torba

Marina Pavicic, 10168 Zagreb

9.

CC putna torba

Antonija Rukavina, 10000 Zagreb

10.

CC putna torba

Franka Čačić, 51550 Mali Lošinj

11.

CC putna torba

Katica Kovačević, 53000 Gospić

12.

CC putna torba

Dubravka Beatović-Eterović, 10000 Zagreb

13.

CC putna torba

Dubravka Marijanovic, 31000 Osijek

14.

CC putna torba

Hrvoje Katić, Zagreb 10090

15.

CC putna torba

Jasna Andrisevic Bittner, 10090 Zagreb

16.

CC putna torba

Stefanija Komin, Zagreb 10000

17.

CC putna torba

Maja Toncinic, 23000 Zadar

18.

CC putna torba

Jelena Frančić, 10000 Zagreb

19.

CC putna torba

Josip Poljak, 10090 Zagreb Susedgrad

20.

CC putna torba

Dijana Bunjko, 10370 Dugo Selo

21.

CC putna torba

Marica Špehar, 32221 Cerić-Nuštar

22.

CC putna torba

Hana Duhaček, 10000 Zagreb

23.

CC putna torba

Robert Caric, 10370 Dugo Selo

24.

CC putna torba

Milivoj Mitrovic, 10000 Zagreb

25.

CC putna torba

Đani Čavčić, 10000 Zagreb

26.

CC putna torba

Eduard Kloss, 32100 Vinkovci

27.

CC putna torba

Ivan Budin, 10360 Sesvete

28.

CC putna torba

Kristina Pintarić, 10450 Jastrebarsko

29.

CC putna torba

Nikolina Marinković, 10000 Zagreb

30.

CC putna torba

Jelka Steficek, 31500 Nasice

31.

CC putna torba

Natalija Santek, 31000 Osijek

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao priređivač nagradne igre uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre

'' Coca‑Cola vas vodi na predivno kulinarsko iskustvo u Španjolsku!''

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru'' Coca‑Cola vas vodi na predivno kulinarsko iskustvo u Španjolskoj!''  organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjemu tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića (sva dostupna pakiranja) . Nagradna igra počinje 01. svibnja 2019. u 0.00 i traje do 31. svibnja 2019. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi u prodajnim mjestima tvrtke Konzuma plus d.o.o. na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića (sva dostupna pakiranja).

ČLANAK 5.:  IZVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2019. u bilo kojemu prodajnom mjestu Konzuma plus d.o.o.  na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Coca‑Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod nadzorom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti bit će odbijeni.
B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira dana 16. lipnja 2019. za sve nagrade.
Glavna je nagrada 'Putovanje u Španjolskoj' (2kom), a ostale su nagrade  'CC putna torba' ( 31kom).

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1. Njemu će prisustvovati tročlano povjerenstvo sastavljeno od javnoga bilježnika, predstavnika Priređivača nagradne igre i društva NTH Media d.o.o. Zagreb, koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, a sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira dobitnika računalnim sustavom.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke primljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 1. svibnja u 00.00.00 do 31. svibnja 2019.  u 23.59.59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 49,300.0 kuna ( sa PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

         

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+PDV)

1

CC putna torba

300

31

9,300.00

2

Putovanje Španjolska

20.000

2

40.000

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i društva koja sudjeluju u provedbi Nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb i Konzuma plus d.o.o.   te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u količinama većim od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnicima nagrade, njihovi osobni podaci – ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. – mogu od strane Priređivača objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnom i slikovnome materijalu te videomaterijalu. Isto su tako svi sudionici suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS poruka u razdoblju trajanja nagradne igre te u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će  objavljena na mrežnoj stranici  www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. do 31. svibnja 2019., od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnoga stavka Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tome naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nakon isteku gore navedenih rokova Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će ako vrijednost nagradnoga fonda prijeđe 5000,00 kn, nagrade prodati na javnome natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući računalne viruse, neovlaštene radnje, neautorizirane intervencije, prijevare, tehničke poteškoće ili bilo koje druge slučajeve, ali ne ograničujući se na njih, koji su izvan nadzora Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, vjerodostojnost ili pravilnu provedbu nagradne igre, Priređivač zadržava diskrecijsko pravo diskvalifikacije osobe koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili odgoditi nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igri prihvaća prava i obveze navedene u Pravilima, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.