Pravila promocije nagrađivanja vjernosti potrošača

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promociju nagrađivanja vjernosti potrošača (dalje: promocija) organizira i provodi 
Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole i Coca-Cole zero u promocijskome pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaži i Coca-Cole u promocijskome pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Promocija počinje 23. siječnja 2017. i traje do 10. ožujka 2017. ili do isteka zaliha.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U PROMOCIJI

Proizvodi su koji sudjeluju u promociji proizvodi priređivača iz kategorije gaziranih pića i to: Coca‑Cola i Coca‑Cola zero u pakiranju od 2 L u plastičnoj (PET) ambalaže te Coca‑Cola u pakiranju od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži. Sva tri pakiranja imaju promocijske zatvarače i etikete.

ČLANAK 5.:  NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

A. Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 23. siječnja do 10. ožujka 2017. u bilo kojoj prodavaonici u Republici Hrvatskoj kupe priređivačev proizvod iz članka 4. te skupe potreban broj čepova.

Nakon što se skupi dovoljan broja čepova, potrebno je nazvati besplatnu infoliniju na broj 0800 0455 i Coca-Colino se posuđe šalje preko službe za brzu dostavu na adresu potrošača u roku od 30 dana nakon završetka promocije.

Za određeni poklon potrošač može kombinirati promidžbene čepove s pakiranja Coca-Cole i Coca-Cole zero od 2 L te Coca-Cole od 1,5 L u plastičnoj (PET) ambalaži.

Jedan potrošač može skupiti potreban broj čepova za najviše devet poklona bez obzira na to koji je poklon odabrao. Ako jedan potrošač prijavi veći broj poklona od navedenoga, prijava će biti proglašena nevažećom.

B. Fond poklona

Ukupno se fond poklona sastoji od 20 000 pojedinačnih poklona – višenamjenskih posuda s plastičnim poklopcem čiji je proizvođač Metalac posuđe, Gornji Milanovac, Srbija:

RB

NAZIV

KOLIČINA

1.

Višenamjenska posuda promjera 14 cm s plastičnim poklopcem (slika a)

6 000 kom

2.

Višenamjenska posuda promjera 16 cm s plastičnim poklopcem (slika b)

9 000 kom

3.

Višenamjenska posuda promjera 18 cm s plastičnim poklopcem (slika c)

5 000 kom

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika priređivača, trgovačkoga društva Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi promocije te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi s bilo kakvim sporovima sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu posjeda nad čepovima koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu vlasništvu i/ili pravu posjeda nad dobitnim čepovima ne utječu na priređivačevo pravo da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici koji sudjeluju u promociji nemaju pravo zahtijevati drukčije poklone ili poklone u većim količinama od onoga kako je navedeno u pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, priređivač ne snosi nikakvu odgovornost. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj poklona od onoga koji je naveden u pravilima.

ČLANAK 10.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s poklonom.

ČLANAK 11.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila se promocije mogu dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u promociji te će biti objavljena na mrežnoj stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 23. siječnja do 10. ožujka 2017., od ponedjeljka do petka 9 – 17 sati.

ČLANAK 12.: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između priređivača i sudionika promocije bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 13.:

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji s njima u cijelosti slaže.


COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                     
zastupana po:                                

Maria Anargyrou-Nikolić
glavna direktorica