Pravila nagradne igre

U skladu s člankom 5. Pravila nagradne igre metodom slučajnog odabira između svih poslanih SMS poruka izvučeno je 30 (trideset) dobitnika Weber roštilja u nagradnoj igri '' Coca‑Cola grill promocija '': 

 1. Zlatko Radović, Gjurkov put 11, 10000 Zagreb
 2. Tamara Franjevic, Vinogradska 18, 42223 Varaždinske Toplice
 3. Emil Vladović, Antuna Barca 3f, 23000 Zadar
 4. Ivan Kopsch, Pejaceviceva 3, 33000 Virovitica
 5. Asja Kirinčić, Kumiciceva 77, 51000 Rijeka
 6. Nevenka Vincelj, Ravninsko 95 49225 Durmanec
 7. Mirela Plavšić, Ulica grada Mainza 26, 10000 Zagreb
 8. Marija Kunac, Ivana Gorana Kovačića 59, Cerić 32221
 9. Manuela Habijanec, Gaj 109, 10340 Vrbovec
 10. Kristina Gaura, Ivana Sveara 23, 34310 Pleternic
 11. Maša Andačić, Pozla gora 24, 20278 Nova sela
 12. Mirko Petak, Ivana Draškovića 22, 10340 Vrbovec
 13. Anita Ivanković, Cvjetkova 10 b, 31000 Osijek
 14. Nika Bači Đure Basaričeka 40 48000 Koprivnica
 15. Slavko Kuliman, Đure Sudete 1, Virje 48326
 16. Vid Zaninović, Biundovica 6, Hvar 21450
 17. Jadranko Širanović, Siget 22 b, 10020 Zagreb
 18. Tomislav Horvat, Hrvatskog zrakoplovstva 1/19, 32000 Vukovar
 19. Puniša Brnjevarac, Vijenac Murse 5, 31000 Osijek
 20. Biljana Pajic, Olajnica 6/10, 32000 Vukovar
 21. Mirela Miksa, Čička poljana 163, 10415 Poljana čička
 22. Zlatica Šladarec, Gračec, S. Radica 22, 10370 Dugo Selo
 23. Suzana Kucalović, Žumberacka 9, 47000 Karlovac
 24. Zvonko Moslavac, Ferde Rusana 152, 33000 Virovitica
 25. Miroslav Barbić , Cesta dr. F.Tuđmana 260 A, 21212 Kaštel Sućurac
 26. Andreja Jokić Malinarić, Nova ves 57A, 10000 ZAGREB
 27. Nataša Knežević, Slavka Jankovića 12, 32100 Vinkovci
 28. Jelena Krznar, Gardinovec 297, 40319 Belica
 29. Lucija Šaravanja, Matice hrvatske 4a, 32236 Ilok
 30. Franjo Čižmešija, Podravska 9/1, 40328 Donja Dubrava

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
“Coca‑Cola grill promocija”

ČLANAK 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru  “ Coca‑Cola grill promocija ” organizira i provodi:
Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole u pakiranju od 1L PET, 1,5L PET, 2L PET, 1,5L PET dvostruko pakiranje, 2L PET dvostruko pakiranje, 2L PET četverostruko pakiranje i 6 x 0,33L LIMENKA (5+1 gratis); i Coca-Cole zero u pakiranju od 1L PET i 2L PET. Nagradna igra započinje 19. travnja 2016. godine u 00:00 sati i traje do 18. svibnja 2016. godine u 23:59 sati.

ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvod koji sudjeluje u nagradnoj igri je proizvod Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca‑Cola u pakiranju od 1L PET, 1,5L PET, 2L PET, 1,5L PET dvostruko pakiranje, 2L PET dvostruko pakiranje, 2L PET četverostruko pakiranje, 0,33L LIMENKA šesterostruko pakiranje s ponudom 5+1 gratis; Coca‑Cola zero u pakiranju od 1L i 2L.

ČLANAK 5:  MEHANIKA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 19. travnja 2016. godine do 18. svibnja 2016. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. te pošalju SMS poruku sadržaja: „Coca‑Cola“, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 19. travnja 2016. godine u 00:00:00 do 18. svibnja 2016. godine u 23:59:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

Jedan telefonski broj i jedna osoba može dobiti najviše 1 nagradu.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj različitih računa s jednog telefonskog broja. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod kontrolom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz zakonite, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Javno izvlačenje dnevnih nagrada obaviti će se u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, svaki dan u 10,00 sati u razdoblju od 20. travnja 2016 do 19. svibnja 2016.

Izvlačenje dnevnih nagrada 23. i 24. travnja izvršiti će se zajedno s dnevnim izvlačenjem 25. travnja, izvlačenje za 30. travnja  i 1. svibnja izvršiti će se zajedno s dnevnim izvlačenjem 2. svibnja, izvlačenje 7. i 8. svibnja izvršiti će se zajedno s dnevnim izvlačenjem 9. svibnja, a izvlačenje 14. i 15. svibnja izvršiti će se zajedno s dnevnim izvlačenjem 16. svibnja.

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira i to uz prisustvo tročlane komisije koja će se sastojati od zaposlenika Priređivača. O tijeku izvlačenja voditi će se zapisnik.

U pojedino dnevno izvlačenje ulaze sve SMS poruke poslane u skladu s ovim Pravilima najkasnije do 23:59:59 sati prethodnoga dana.

Tijekom trajanja nagradne igre biti će izvučeno ukupno 30 dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira dobitnika računalnim sustavom.

C: NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi ukupno 32.775,00 kuna i uključuje jedan nagradni razred:

RB

NAZIV

CIJENA

KOLIČINA

UKUPNO

CIJENA S PDV-om

1

Weber roštilj

874

30

26.220,00kn 

32.775,00Kn

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 6:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, osim zaposlenika Priređivača, trgovačkog društva Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sporova sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama sudjelovanja koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, sukladno Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8: SUDIONICI

ČLANAK 9: GREŠKE I NEREGULARNE SMS PORUKE

U slučaju da sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili manipulirane brojeve računa Priređivač te prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojem slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri, te će biti objavljena na web stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i informacije o nagradnoj igri, bit će dostupna i pozivom na besplatnu Info-liniju (0800-0455) od 19. travnja do 18. svibnja 2016. godine, od ponedjeljka do petka od 9-17h.

ČLANAK 13: NEPODIJELJENE NAGRADE

Ako se do završetka nagradne igre ne podijele sve nagrade (zbog prekida nagradne igre, otkazivanja, stavljanja u stanje mirovanja ili zbog sudjelovanja manjeg broja sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom), iste će biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna.

ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Ime i prezime te adrese svih dobitnika bit će objavljeni na www.coca-colahellenic.hr.

Priređivač će sve dobitnike obavijestiti o dobivenoj nagradi putem telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Radi provjere identiteta dobitnika, te provjere istinitosti broja računa iz SMS poruke, dobitnike će prethodno nazvati operateri informativne linije priređivača i zamoliti ih da potvrde svoje osobne podatke (ime i prezime, točnu adresu stanovanja te mjesto),  te ih izvijestiti o osvojenoj nagradi.

Da bi mogao preuzeti nagradu, dobitnik mora sačuvati izvornik računa čiji je broj upisao u SMS poruci, a isti mora predočiti Priređivaču na njegov zahtjev.

Dobitnicima će nagrade biti isporučene na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Priređivač će ponovno u roku od narednih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji rok ne može biti kraći od 8, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn nagrade prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 16: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Organizatora te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre, Organizator zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, modificirati ili suspendirati nagradnu igru.

ČLANAK 17:

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

„Coca‑Cola“ i  „Coca‑Cola Zero“ registrirani su zaštićeni znaci tvrtke The Coca‑Cola Company.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                    

zastupana po:                                                                                                                            
                                                                                                                          
Julijana Bilušić-Ferderber
direktrica Odjela za marketing za Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Suglasnost Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/16-01/242
URBROJ: 513-07-21-01/16-4

Zagreb, 14. travnja 2016.