Coca-Cola i Konzum za tvoju savršenu kuhinju!

Coca-Cola i Konzum za tvoju savršenu kuhinju!

Nagrada Dobitnik    

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

Maja

Biondić Petričević

Zadar

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

Anita

Šeparović

Korčula

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

Matea

Šagarjelo Brbora

Dubrovnik

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

Ajdin

Alagić

Velika Gorica

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

Ivana

Lapov

Jezera

Konzum poklon kartica

Ivana

Vuković

Dugo Selo

Konzum poklon kartica

Danijela

Čavka

Split

Konzum poklon kartica

Ana

Benković

Čađavica

Konzum poklon kartica

Ljiljana

Šoković

Sračinec

Konzum poklon kartica

Dragana

Marina

Zadar

Konzum poklon kartica

Christian

Clark

Zagreb

Konzum poklon kartica

Jela

Ivančević

Antunovac

Konzum poklon kartica

Nikolina

Štimac

Siče

Konzum poklon kartica

Ana Maria

Deus

Samobor

Konzum poklon kartica

Josip

Klapač

Marija Bistrica

Konzum poklon kartica

Željan

Arnerić

Brač

Konzum poklon kartica

Karolina

Marić

Pula

Konzum poklon kartica

Nives

Antolović

Velika Gorica

Konzum poklon kartica

Sara

Jurašić Žaja

Dubrovnik

Konzum poklon kartica

Milan

Dukić

Velika Gorica

Konzum poklon kartica

Željka

Bujan

Dugo Selo

Konzum poklon kartica

Mirela

Bogović

Sesvete

Konzum poklon kartica

Dubravka 

Opačić

Velika Gorica

Konzum poklon kartica

Neda

Violić

Dubrovnik

Konzum poklon kartica

Borna

Pekarić

Osijek

Smeg ručni mikser

Sara

Vlašić

Rijeka

Smeg ručni mikser

Ana

Kuhar

Dugo Selo

Smeg ručni mikser

Savka

Stefanova

Vukovar

Smeg ručni mikser

Mladen

Kerdeš

Bulinac

Smeg ručni mikser

Marina

Brčić

Pula

Smeg ručni mikser

Jasmin

Kožić

Zagreb

Smeg ručni mikser

Marina

Kalaica

Solin

Smeg ručni mikser

Violeta

Virag Vujić

Graberje Ivanićko

Smeg ručni mikser

Ana

Kalas

Split

Smeg ručni mikser

Martina

Krznar

Sesvete

Smeg ručni mikser

Marija

Frank

Grabovac

Smeg ručni mikser

Vjekoslav

Ezer

Čepinski Martinci

Smeg ručni mikser

Tijana

Šmit

Zadar

Smeg ručni mikser

Nevenka

Jagetić

Velika Gorica

Smeg ručni mikser

Kristina

Barić

Kastav

Smeg ručni mikser

Milivoj

Mitrović

Zagreb

Smeg ručni mikser

Anica

Zrinski Belščak

Gornje Ladanje

Smeg ručni mikser

Marija

Gojšić

Draganić, HR

Smeg ručni mikser

Vlatka

Novosel

Trnovec Bartolovečki

Smeg ručni mikser

Zorana

Horvat

Zagreb

 

 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/442
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 10. listopad 2022.   

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

"Coca-Cola i Konzum za tvoju savršenu kuhinju! "

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Coca-Cola i Konzum za tvoju savršenu kuhinju!'' (u daljnjem tekstu: ˝nagradna igra˝) priređuje i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije bezalkoholnih gaziranih pića. Nagradna igra počinje 27. listopada 2022. u 00.00.00 i traje do 23. studenog 2022. u 23.59.59. (u daljnjem tekstu: razdoblje trajanja nagradne igre). 

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra priređuje i provodi u prodajnim mjestima KONZUM PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB 62226620908, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1/a, na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

 1. Coca-Cola u pakiranju od 1 L u plastičnoj ambalaži
 2. Coca-Cola Zero Sugar u pakiranju od 1 L u plastičnoj ambalaži
 3. Coca-Cola Zero Lemon u pakiranju od 1 L u plastičnoj ambalaži
 4. Coca-Cola Zero Sugar Zero Coffeine u pakiranju od 1 L u plastičnoj ambalaži
 5. Coca-Cola u pakiranju od 1,5 L u plastičnoj ambalaži
 6. Coca-Cola Zero Sugar u pakiranju od 1,5 L u plastičnoj ambalaži
 7. Coca-Cola u pakiranju od 2 L u plastičnoj ambalaži
 8. Coca-Cola Zero Sugar u pakiranju od 2 L u plastičnoj ambalaži
 9. Coca-Cola 330 ml limenka u četverostrukom pakiranju
 10. Coca-Cola Zero Sugar 330ml limenka u četverostrukom pakiranju

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koji u Razdoblju trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu KONZUM PLUS d.o.o. na području Republike Hrvatske kupe najmanje 1 (jedan) proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • slanjem SMS poruke sadržaja KUHINJA, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. Troškove slanje SMS poruka snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn / 0,32 eur (s PDV-om) ili
 • ispunjavanjem Internet obrasca na www.hbc-coca-cola.com/nagradnaigra-smeg (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu, poštanski broj, mjesto i kontaku broj mobitela).

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri (ili slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem Internet obrasca), neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom. Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade.

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih i dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 29. studenog 2022. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira s pomoću računalnog sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve prijave uredno zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 27. listopada 2022. u 00.00.00 do 23. studenog 2022. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.  

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Prijave (ILI-ILI web) zaprimljene izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno = 118.500,00  kuna / 15.727,65 eur (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (s PDV-om)

UKUPNO (s PDV-om)

1.

Smeg & Coca-Cola ICONIC FAB hladnjak

16.500,00 kn

5

 

82.500,00 kn

 

10.949,63 eur

2.

Smeg ručni mikser

1.500,00 kn

20

30.000,00 kn

3.981,68 eur

3.

Konzum poklon kartice

300 kn

20

6.000,00 kn

796,33 eur

* Na navedene iznose primjenjuje se službeni fiksni tečaj konverzije objavljen dana 12.07.2022. godine po Odluci Vijeća Europe o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine (1EUR=HRK 7,53450).  

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u Promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). 

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. 

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNOSTI

U slučaju eventualne pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika Promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje računa proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje računa proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, stekla pravo na nagradu. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, te davanjem svoje privole za sudjelovanje u nagradnoj igri, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

Priređivač će poduzeti potrebne mjere u organizacijskom i tehničkom smislu radi zaštite osobnih podataka Sudionika u skladu s propisima.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na [email protected] i prihvaća da takvo uskraćivanje uzrokuje nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u nagradnoj igri.

Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre [email protected].

Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke potrebne za identifikaciju dobitnika nagrade Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. 

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 27. listopada 2022. u 00.00.00 do 23. studenog 2022. u 23.59.59.., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: SPOROVI

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim i telefonskim putem na broj telefona s kojeg su poslali prilikom registracije u Promociji radi dogovora oko dostave nagrade dobitniku na njegovu adresu, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika o kojoj je dobitnik obavijestio Priređivača telefonskim putem, na trošak Priređivača, putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Priređivača ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu o kojoj je dobitnik prethodno telefonskim putem obavijestio Priređivača, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti obavijestio Priređivača,, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika (specijalna punomoć dobitnika ovjerena od javnog bilježnika). Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A, obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri te može otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će sudionici nagradne igre biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.