Zajednica

Coca‑Cola HBC aktivni je član zajednice u svakoj od 28 zemalja u kojima posluje, a ni Coca‑Cola HBC Hrvatska nije u tome iznimka.

Naša nas misija obvezuje na podizanje kvalitete života i ulaganje u lokalnu zajednicu. U skladu s tim društvena odgovornost i načela održivosti postale su sastavnim dijelom našega poslovanja. Cilj nam poslovati odgovorno te dionike i lokalnu zajednicu uključivati u programe za održivi razvoj.

Uz aktivnosti koje su dio naše osnovne djelatnosti i jamče prihod zaposlenima, podmirivanje obveza prema dobavljačima i plaćanje poreza državi, osnovna nam je zadaća ulagati u suradnju s lokalnom zajednicom i projekte koji su važni s ekološkoga i društvenoga aspekta.

Ulaganja u zajednicu usmjerena su na tri ključna strateški važna područja. Ta smo područja na svakome tržištu odredili u skladu s postojećim društvenim potrebama i potrebama koje se odnose na zaštitu okoliša. Ona su: dobrobit zajednice, zaštita i očuvanje okoliša i vodnih potencijala te razvoj mladih.

  • 9 milijuna U razdoblju 2012. – 2016. godine Coca‑Cola je u Hrvatskoj uložila 9 milijuna kuna u lokalnu zajednicu.

Zaštita i očuvanje vodnih potencijala

U okviru naše strategije očuvanja vodnih potencijala surađujemo s javnim organizacijama i nevladinim udrugama na lokalnoj i međunarodnoj razini u cilju očuvanja i zaštite riječnih sljevova. Aktivnosti su usmjerene na Savu, Dunav i druge rijeke, njihova korita i sljevove, a zaštita i očuvanje podrazumijevaju i močvarna staništa biljnih i životinjskih vrsta te bioraznolikost.

Sa Svjetskim fondom za zaštitu prirode (WWF) potpisali smo 2014. sedmogodišnji ugovor o suradnji na projektima obnove močvarnih staništa i poplavljenih područja uz Dunav u šest europskih država (Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Rumunjskoj i Srbiji).

Osim toga, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva te Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save Coca‑Cola HBC Hrvatska provodi projekt Lijepa naša Sava posvećen zaštiti vodnih potencijala u području korita rijeke Save te promicanju zaštite voda u Hrvatskoj.

Aktivni životni stilovi

U okviru naše strategije promicanja zdravlja i tjelesne spreme u svim državama podržavamo projekte kojima je cilj potaknuti tjelesnu aktivnost kod građana. Pojačali smo svoje napore kako bi se ostvarili svjetski ciljevi Coca-Colina sustava u ovome području. Pokret za radost projekt je koji Coca-Colin sustav u Hrvatskoj provodi od 2013. godine, a cilj mu je promicati aktivne životne stilove i važnost kretanja. U 2016. Coca‑Cola je u okviru projekta Pokret za radost započela s uređivanjem aktivnih zona (vježbališta na otvorenome) u gradovima diljem Hrvatske.

Razvoj mladih

Nezaposlenost među mladima velik je problem u mnogom državama u kojima Coca‑Cola posluje. Sudjelujemo u programima obrazovanja za mlade i nudimo im mogućnost pripravničkoga staža, a mladim osobama slabijega imovinskog stanja nudimo programe obuke i financijsku pomoć u obrazovanju. Pružamo potporu razvoju mladih, a cilj je naših programa pomoći im da razviju samopouzdanje i steknu vještine rukovođenja. S pomoću mrežne platforme za razvoj mladih provodimo pripravnički program Career from the Bottle i program za mlade pod nazivom Coca-Colina podrška mladima.

Pomoć u slučaju prirodnih i drugih katastrofa

Imamo odličnu suradnju s nacionalnim društvom Crvenog križa.

Zahvaljujući tomu možemo brzo priskočiti u pomoć u slučaju potrebe za pitkom vodom, aktivirajući svoju logistiku i distribucijski sustav. Kao primjer možemo navesti poplave na Balkanu u ljeto 2014. godine.

Osim u slučaju prirodnih i drugih katastrofa s nacionalnim društvima Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca surađujemo i na projektima za pomoć zajednici, edukaciju građana o temama povezanim sa zdravljem te prikupljanje financijskih sredstava.

Naši su volonteri 2014. godine posvetili 600 sati pomaganju građanima, a čitav je Coca-Colin sustav zahvaćenim područjima pružio pomoć u vrijednosti od približno milijun kuna.