Zoran Čavlović iz Hrvatskih voda o radu Sustava obrane od poplava koji je ove godine zaštitio područja uz Savu

Zagreb, 19. studenoga 2012. – Nakon prolaska triju vodenih valova koji su u razdoblju od 26. listopada do 8. studenoga zbog obilnih oborina zahvatili područje uz rijeku Savu stanovništvo je gradova uz tu rijeku sigurno. Nisu zabilježene znatnije materijalne i ekološke štete zahvaljujući pravodobnom poduzimanju mjera obrane od poplava i dobrom radu sustava za obranu od poplava. 

– Iako su početne prognoze vodostaja na području od Rugvice do Dubrovčaka, gdje je prije dvije godine došlo do proboja nasipa, dale naslutiti da bi treći val mogao biti opasan, srećom nijedan od vodenih valova ipak nije bio na razini vodostaja i proglašenih mjera obrane od poplava kao vodeni val iz rujna 2010. godine – objasnio je dipl. ing. kult. teh. Zoran Čavlović iz Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda te dodao kako je u tijeku iscrpan pregled svih objekata sustava obrane od poplava, što uključuje nasipe i rasteretne objekte, radi uočavanja šteta te hitnih intervencija i sanacija nastale štete.

Nije zabilježen znatniji utjecaj na prirodu i okoliš

– Sagledavajući stanje kada je treći vodeni val prošao pod nadzorom nizvodno od Jasenovca, možemo reći da je njegov prolaz preko područja grada Zagreba i Velike Gorice, općina Orle, Rugvice i Dubrovčaka te područjem grada Siska tijekom sva tri vodena vala prošao bez znatnijih šteta uz najmanje moguće izlijevanje rijeke Save na dijelovima na kojima nema zaštitnih nasipa (područje gradova Zaprešić i Samobora te Općine Brdovec) – objasnio je Čavlović i dodao kako pri tome nije zabilježeno poplavljivanje ni jednoga stambenog objekta.

Prilikom prolaska vodenih valova došlo je do prelijevanja voda na pojedinim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji zbog izlijevanja rijeka Kupe i na područjima na kojima nema obrambenih nasipa te je zabilježena kraća obustava prometa zbog izgradnje zečjih nasipa. Zatvorena je bila prometnica Hrastelnica – Palanjek u razdoblju kada je u funkciji bio preljev Palanjek, a na zagrebačkome je području za vrijeme funkcioniranja preljeva Jankomir bio obustavljen promet prometnicama koje prolaze kroz kanal Odra.

– Budući da za vrijeme prva dva vodena vala nije bilo izlijevanja vode rijeke Save izvan korita te je voda tekla samo kroz inunacijski prostor, odnosno prostor omeđen zaštitnim nasipima, a izlijevanje je vode tijekom trećega vala bilo zabilježeno samo na području u kojemu još nisu u potpunosti izvedeni zaštitni nasipi, možemo potvrditi kako nije zabilježen znatniji utjecaj na prirodu i okoliš, pa tako ni na biljne i životinjske vrste koje obitavaju na području uz rijeku Savu – rekao je Čavlović.

Pregled objekata i sanacija nastale štete

– Sva mjesta nizvodno od Zagreba do Siska uspješno su obranjena od vodenoga vala pravodobnim poduzimanjem mjera obrane od poplava u obliku podizanja postojećih nasipa na kritičnim mjestima što je omogućilo  uspješnu provedbu velikih voda nizvodno od  Siska te dalje prema Jasenovcu bez  znatnijih šteta – rekao je Čavlović.

Nakon ukidanju mjera obrane od poplava Hrvatske vode provode iscrpan pregled svih objekata sustava obrane od poplava, što uključuje nasipe i rasteretne objekte radi uočavanja šteta te hitnih intervencija i sanacija nastale štete kako bi sustav bio funkcionalan za nailazak mogućega novog vodenog vala.

Sustav obrane od poplava

– Uz postojeći sustav nasipa na području grada Zagreba započeta je izgradnja nasipa na području gradova Samobor i Zaprešić koji će s rasteretnim objektima (preljevom Jankomir s kanalom Odra uzvodno i ustavom Prevlaka nizvodno od Zagreba) osigurati viši stupanj zaštite širega zagrebačkog područja. Isto tako, na nekim dionicama nizvodno od Zagreba do Siska već se izvodi rekonstrukcija savskih nasipa čime će se i na tome području povećati stupanj zaštite naselja uz rijeku Savu – rekao je Čavlović.

Projekt višenamjenskoga uređenja i iskorištenja Save na području grada Zagreba predviđa izgradnju četiri višenamjenske vodene stepenice – Podsused, Prečko, Zagreb i Drenje. Dok se čeka ostvarenje toga projekta iz Hrvatskih voda upozoravaju na nužnu izgradnju regulacijskih pragova na rijeci Savi za zaustavljanje erozije u koritu Save kod Zagreba (prag kod Petruševca i prag nizvodno od preljeva Jankomir) te rekonstrukciju regulacijskoga praga kod Termoelektrane toplane Zagreb.

– Potrebno je dovršiti i započete radove na sustavu obrane od poplava na području grada Samobora i Zaprešića, izvesti rekonstrukciju desnoga savskog nasipa između naselja Donje Bukevje i Strmec Bukevski te izgraditi novi nasip između naselja Donje Bukevje i Drnek – rekao je Čavlović.

Kanal Sava – Odra

– Za potrebe rasterećenja velikih voda rijeke Save uzvodno od Zagreba preljevom Jankomir, kada se za to steknu propisani uvjeti, počinje prelijevanje savskih voda u kanal Sava – Odra kojim se voda odvodi u Odransko polje – rekao je Čavlović.

Preljev Jankomir  i  kanal Odra objekti su sustava obrane od poplava na području grada Zagreba koji nisu često u funkciji te se aktiviraju samo tijekom pojave velikih voda u slučaju proglašenja izvanrednih mjera obrane od poplava što se u posljednjih desetak godina dogodilo samo dva do tri puta.

Najavljen niz projekata za poboljšanje sustava obrana od poplava

Uz projekt višenamjenskoga uređenja i iskorištenja rijeke Save na području grada Zagreba koji čeka ostvarenje te uz već opisane prioritetne radove za početak spomenutoga projekta na nizvodnome dijelu rijeke Save izgrađen je preljev Palanjak koji je tijekom pojave ovih vodenih valova bio prvi puta u funkciji te se pokazao kao vrlo koristan objekt za rasterećenje velikih voda rijeke Save uzvodno od Siska u retenciju Lonjsko polje.

– Izgradnjom južnog nasipa retencije Lonjsko polje u dužini od 8 kilometara povećat će se retencijska sposobnost Lonjskog polja i samim time znatno utjecati na poboljšanje sustava obrane od poplava rijeke Save dok će izgradnja obaloutvrde Palanjak povećati stabilnost nasipa rijeke Save – rekao je Čavlović.

Iz Hrvatskih voda najavljuju i projekte pred ostvarenjem koji uključuju izgradnju obaloutvrde u Štitaru i Mlaki radi povećavanja stabilnosti nasipa rijeke Save i izgradnju savskog nasipa od Sunjskoga Selišta do ušća Graduse nizvodno od Siska u dužini od 10 kilometara.

– U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za niz drugih objekata, pretežno namijenjenih rekonstrukciji ili izgradnji nasipa, regulaciji vodotoka, sanaciji obala većih vodotoka ili izgradnje obaloutvrda – objasnio je Čavlović.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: Hrvatske vode i RTL Televizija