„Nautičko-turistički vodič rijeke Save“ predstavljen je u sklopu sastanka Foruma predsjednika projekta ERUSRS-a.

„Nautičko-turistički vodič rijeke Save“, zajednički projekt udruženja 17 gospodarskih komora Ekonomske regije u slijevu rijeke Save (ERUSRS) iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine, predstavljen je u srijedu 1. lipnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori u Sisku.

– Vodič je ponajprije namijenjen nautičarima, nautičarima amaterima te turistima. Sadržava tekst i fotografije o svim gradovima i područjima duž rijeke Save, a njegov je sastavni dio i više od 100 karata – kazao je na predstavljanju u Sisku tajnik Hrvatske gospodarske komore Zagreb Mladen Stević.

Tok rijeke Save u državama potpisnicama Sporazuma obuhvaća oko 940 kilometara riječnog toka i priobalja te oko 6,8 milijuna stanovnika, 140.000 tvrtka i milijun plovila godišnje na rijeci Savi, pa je izdavanje prvoga vodiča (atlasa) toga oblika projekt od kojega će imati koristi svi gospodarski subjekti koji gravitiraju tome području.

– Prekogranična suradnja na području rijeke Save, uz iskorišćivanje prirodnih bogatstava te rijeke i njezino ekološko očuvanje, može pridonijeti poticanju novih ulaganja, turizma, prometa i bržega gospodarskog razvoja  čitavoga područja – stajalište je Hrvatske gospodarske komore.

– Početak je to jačanja gospodarske suradnje četiriju hrvatskih županija te država u okruženju – rekla je sisačkomoslavačka županica Marina Lovrić-Merzel ističući važnost takvih publikacija. Ustvrdila je kako je Sisačko-moslavačka županija u proteklih šest godina u poticanje razvoja turizma uložila 12,5 milijuna kuna.

Putovati Savom kroz Hrvatsku i zemlje u okruženju znači upoznati na stotine sela i nekoliko desetaka gradova. Njihova posebnost i ljepota opisana je u ovom nautičko-turističkom vodiču koji će, vjeruju izdavači, oživjeti nautički turizam na tome prostoru.

„Nautičko-turistički vodič rijeke Save“ čije je izlaženje potpomogla Coca‑Cola HBC Hrvatska i odlučila ga dodatno promicati u sklopu društveno odgovornoga projekta „Lijepa naša Sava“ predstavljen je u sklopu sastanka Foruma predsjednika projekta ERUSRS-a, a organizirale su ga Hrvatska gospodarska komora iz Zagreba i Županijska komora iz Siska.