1. lipnja, Dan rijeke Save, dočekuje se u ozračju važnoga postignuća za razvoj riječne plovidbe u slijevu Save

Zagreb, 16. svibnja 2013. – Nakon više od dvadeset godina u cijelosti je obnovljen sustav obilježavanja plovnoga puta rijeke Save. Riječ je o važnome postignuću za obnovu riječne plovidbe i njezin razvoj u Republici Hrvatskoj što će imati brojne povoljne učinke za sve zemlje savskoga slijeva i cjelokupnu jugoistočnu Europu. Glavni tajnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save dr. Dejan Komatina dovršetak toga projekta simbolično je u razgovoru za portal Lijepa naša Sava najavio uoči ovogodišnjega 1. lipnja, Dana rijeke Save.  

Na Savi uskoro informacijski servisi

„U cijelosti je obnovljen sustav obilježavanja plovnoga puta rijeke Save. Izrađena je studijska i projektna dokumentacija za budući plovni put i upravo se ulazi u završnu fazu planiranja, a to je izrada glavnih projekata na osnovi kojih će se uskoro izvoditi građevinski radovi. Započelo se i s postavljanjem tzv. riječnih informacijskih servisa na Savi. U segmentu unapređenja administrativnoga i pravnoga okvira izrađena je većina propisa koji se odnose na tehničke standarde, sigurnost plovidbe i sprečavanje onečišćenja voda zbog plovidbe, koji su u potpunosti usklađeni s propisima koji se primjenjuju na Dunavu, Rajni ili u drugim dijelovima europske mreže unutrašnjih plovnih putova“, izjavio je dr. Komatina. Riječ je tek o dijelu poduzetoga jer je, kako je naglasio, velik napredak učinjen i u području upravljanja vodama. Ponajprije je riječ o pripremi strateških planova i unapređenju razmjene obavijesti i podataka u slijevu rijeke Save kako bi se poboljšalo stanje voda i vodnih ekosustava te sustava zaštite od poplava i suša te akcidentnih onečišćenja voda u slijevu rijeke Save, rekao je Komatina.

Poticanje turizma i gospodarskih aktivnosti

Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save države savskoga slijeva prije nekoliko su godina povjerile i usklađivanje djelatnosti u razvoju turizma povezanoga s vodom, što naš sugovornik također smatra bitnim za ukupan razvoj područja uz Savu. „U tome smislu posebno smo se usmjerili na tri vida tzv. održivoga riječnog turizma – nautički, ekološki i rekreativni turizam. Izrađen je prvi Nautičko-turistički vodič za Savu, zatim Prekogranične smjernice za ekoturizam u slijevu Save, a upravo se radi na osiguranju novčanih sredstava za ostvarenje projekta razvoja biciklističkih staza uzduž rijeke Save“, rekao je dr. Komatina te dodao kako bi spomenute djelatnosti trebale poboljšati kvalitetu života u gradovima uz Savu te postaviti temelj boljoj gospodarskoj iskorištenosti potencijala područja uz nju. Zbog toga se najvećim dijelom, kako je naglasio, 2008. godine pokrenulo i organizirano obilježavanje 1. lipnja, Dana rijeke Save.

Međunarodni karakter Dana rijeke Save 

„Obilježavanje 1. lipnja, Dana rijeke Save, inicijativa je četiriju zemalja kroz koje Sava protječe.  Godine 2007. pokrenule su je potpisnice Okvirnoga sporazuma o slijevu rijeke Save Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija. Ključna je ideja cijeloga projekta podizanje svijesti o ekološkim vrijednostima i socioekonomskim potencijalima rijeke Save te promicanje njezine važnosti za sve države kroz koje ona protječe“, rekao je naš sugovornik i dodao kako je zadovoljan javnom kampanjom koja se posljednjih godina na temelju tih ideja provodi u okruženju.

 „Broj aktivnosti koje osmišljavaju i ostvaruju same države kroz koje Sava protječe neprekidno se povećava u okviru obilježavanja Dana rijeke Save. Medijska pokrivenost tih događaja sve je bolja i ukupni učinak razašiljanja ključnih poruka široj javnosti sve je veći. Postoji stalni napredak prema ostvarenju glavnoga cilja obilježavanja Dana rijeke Save, a to je da se vlasništvo nad postojećim iznimnim vrijednostima i mogućnostima u slijevu prenese do samih ljudi koji u njemu žive“, zaključio je glavni tajnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save dr. Dejan Komatina.

U Hrvatskoj novo izdanje Lijepe naše Save

U Republici Hrvatskoj nadogradnja je na djelatnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i mjerodavnih državnih ustanova provedba međunarodno priznatog projekta Lijepa naša Sava. Projekt je 2007. godine pokrenula Coca‑Cola HBC Hrvatska u suradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save te Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatskim vodama, a danas okuplja više od 50 partnera na svim razinama. U okviru ovogodišnjega šestog izdanja društveno odgovornoga projekta Lijepa naša Sava početni savski sajam bit će održan na zagrebačkome Bundeku od 31. svibnja do 2. lipnja, nakon čega slijede sajmovi, obrazovni i kulturno-zabavni programi u Sisku, Županji i Slavonskome Brodu. Cjeloviti program šestoga izdanja društveno odgovornoga projekta Lijepa naša Sava možete pogledati ovdje.

 

Pripremio: Tanja Simić Jelača | Fotografije: Krasnodar Peršun