Uz slogan „Svi živimo nizvodno" u Slavonskome Brodu završena je višednevna akcija čišćenja rijeke Save

Slavonski Brod, 5. rujna 2012. – U cilju promidžbe odgovornijega ponašanja prema prirodi i prema rijeci Savi ovoga je vikenda u sklopu projekta Poloj-2012 održan trodnevni ronilački kamp i akcija čišćenja rijeke Save u organizaciji Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia.

Ronilački kamp organiziran je u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, Turističkom zajednicom grada Slavonskoga Broda, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Zajednicom tehničke kulture, Kajakaškim i kanuističkim klubom Marsonia, Lučkom kapetanijom, Udrugom splavara Čiča Mata, Komunalnim poduzećem Komunalac i brodskom ekološkom udrugom Zemlja.  

U ekološkoj akciji čišćenja rijeke Save sudjelovalo je 25 ronilaca i 60 članova ostalih udruga, a kao gosti su sudjelovali ronilački klubovi iz Požege, Vukovara, Osijeka i Županje.

Važno je ekološki osvijestiti izletnike i vikendaše uz rijeku Savu

Akcija je organizirana na dijelu vodotoka rijeke Save s početnom točkom na rubnome dijelu gradskoga pojasa te nizvodno otprilike dva kilometra, na dijelu na kojemu se nalazi pedesetak splavova s kućicama.

 ̶  Cilj je ovogodišnje akcije u Slavonskom Brodu bio utjecati na ekološku svijest izletnika i vikendaša koji borave na riječnim splavovima, ukazati im na vrstu i količinu smeća koje se baca u Savu te im pokazati da je riječ, gotovo isključivo, o njihovu smeću (tipizirani otpad: limenke piva, boce od vina, tegle i drugo). Količinu i tip odbačenoga otpada popratili smo dobronamjernom primjedbom da ni jedan splav nema kantu za otpatke, što znači da se  sve što komu ne treba baca u vodu  ̶  rekao je Delibor Jakičić, tajnik Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia i instruktor ronjenja.

Iako se u sklopu akcije jednim dijelom ronilo na području uz granicu s Bosnom i Hercegovinom te u plovnom putu za prijevoz riječnim brodovima, akcija je protekla u prijateljskom ozračju i bez ikakvih izgreda, naglašavaju iz Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia.

Izobrazba sudionika i izložba mekušaca iz rijeke Save

Drugi dio aktivnosti u sklopu projekta Poloj-2012 bio je povezan s izobrazbom, u sklopu čega je postavljena izložba puževa i školjaka u župnome uredu Klakar. Na izložbi je predstavljeno 2000 ekskluzivnih puževa i školjka iz cijelog svijeta, uključujući i Hrvatsku, a održano je i predavanje župnika i  člana kluba, velečasnoga Željka Zuanovića o povijesti, građi, životu i prehrani mekušaca.

 ̶  Ekološka akcija Poloj–2012 nastavak je provedbe dugogodišnjega plana organizacije ekoloških akcija na svim kontinentalnim vodama u okolici Slavonskoga Broda te akcija u Pakoštanima i Pirovcu na moru  ̶  objasnio je Delibor Jakičić, tajnik Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia i instruktor ronjenja.

Ronilački kamp na Poloju sudionicima i posjetiteljima ponudio je i niz slobodnih aktivnosti, pa su tako imali priliku roniti uz ostatke srušenoga zrakoplova MIG-a iz Domovinskog rata, proučavati korito rijeke Save, skijati na vodi ili jednostavno uživati u bogatome krajoliku rijeke Save.

Tradicija redovitoga čišćenja savskoga korita

Zahvaljujući akcijama članova Kluba podvodnih aktivnosti Marsonia stvorena je tradicija redovitoga čišćenja savskoga korita, a akcije pobuđuju veliko zanimanje stanovnika naselja uz rijeku Savu, pri čemu organizatori s veseljem ističu kako se primjećuje da je smeća manje nego prijašnjih godina.

̶  Suradnju s Coca-Colom započeli smo ove godine ekološkom akcijom u Davoru u okviru projekta Lijepa naša Sava, a ronilački kamp i ekološka akcija u Slavonskome Brodu samo su nastavak te suradnje. Drago nam je da tako velika tvrtka podržava akcije društveno odgovornoga ponašanja te da je Klub podvodnih aktivnosti Marsonia iz Slavonskoga Broda prepoznala kao kvalitetnoga i odgovornoga partnera   ̶  rekao je Jakičić.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: Klub podvodnih aktivnosti „Marsonia“