Savska komisija ubuduće bi trebala imati ovlasti za donošenje obvezujućih odluka u upravljanju vodama

Zagreb, 24. lipnja 2014. – Budući da su nedavne poplave u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji dokazale da prirodne katastrofe nadilaze državne granice, na poziv je Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Beogradu 16. lipnja održan sastanak ministara država u slijevu rijeke Save mjerodavnih za područje voda.

Cilj je sastanka bio osnažiti međusobnu suradnju i pronaći zajedničko rješenje za obranu od poplava, a ministri iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije s drugim visokim dužnosnicima donijeli su važne zaključke, među kojima i odluku o daljnjemu jačanju uloge Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kao ustanove čiji je cilj usklađivanje suradnje u okružju.

Povećati učinkovitost i provedbu sporazuma

– Međunarodna komisija za sliv rijeke Save na temelju Okvirnoga sporazuma o slijevu rijeke Save već godinama usklađuje suradnju Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije kako bi se spriječile nepogode i smanjile njihove posljedice, a na beogradskome su ministarskom sastanku dužnosnici zaključili kako bi joj se trebale dati i ovlasti za donošenje obvezujućih odluka i u području upravljanja vodama – izjavio je za internetsku stranicu Lijepa naša Sava tajnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Dejan Komatina.

Ministri četiriju zemalja savskoga slijeva zaključili su i da Protokol o zaštiti od poplava u slijevu rijeke Save, koji su države potpisale još 1. lipnja 2010., treba što prije stupiti na snagu kako bi se stvorila kvalitetna međunarodnopravna osnova za uspješnu međudržavnu suradnju u tome području. Zato države, rečeno je, trebaju osigurati aktivno sudjelovanje mjerodavnih ustanova, dovoljno ljudi i materijalnih sredstava. 

Veće ovlasti za učinkovitije upravljanje vodama 

Usvojeni zaključci, kako ističe Dejan Komatina, imat će nesumnjivo veliku važnost za daljnji rad Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i nastavak započetih procesa te njihovo dovođenje na razinu na kojoj mogu učinkovito utjecati na smanjenje rizika i štetnih posljedica poplava u slijevu rijeke Save u budućnosti.

– Ministri su podržali dodatno jačanje djelatnosti u dijelu koji ovisi o izravnoj zauzetosti država na temelju iskorištavanja nužnih ljudskih i drugih potencijala za provedbu zajedničkih projekata od prekogranične važnosti i interesa. Također su utvrđeni kratkoročni i dugoročni ciljevi potrebni za dovršetak ostvarivanja prioritetnih djelatnosti u pogledu zaštite od poplava, čije ostvarivanje usklađuje Međunarodna komisija za sliv rijeke Save. Od posebne je važnosti spremnost ministara za što skoriju i učinkovitiju primjenu zaključaka sa sastanka – dodao je Komatina.

Analiza učinjenoga na ministarskome sastanku u Zagrebu

Iako se Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save priznaje uspješan način pripreme i provedbe projekata u zemljama u okružju te osiguravanja sredstava iz vanjskih izvora financiranja, radi još učinkovitijega povezivanja država te korištenja sredstvima koja su iz različitih izvora namijenjena za rijeku Savu u svakoj od država odredit će se posebni koordinatori za suradnju. Svjesni potrebe za što učinkovitijom provedbom zaključaka, sudionici će sastanka predstavljati zaključke na svim relevantnim državnim i međudržavnim sastancima i konferencijama, a države trebaju do 30. rujna izvijestiti Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save o promjenama učinjenima u cilju pripreme 5. sastanka država članica Okvirnoga sporazuma o slijevu rijeke Save koji će se održati 2. prosinca u Zagrebu.

 

Pripremio: Ines Bilić i Igor Ćutuk | Fotografije: Krasnodar Peršun