Izgradnja Sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu pretpristupnih fondova IPA Europske Unije

U sklopu pretpristupnih fondova IPA Europske unije omogućena su sredstva za sufinanciranje projekta izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje s izgradnjom uređaja za pročišćivanje otpadnih voda na području grada Slavonskoga Broda.

Provedba projekta započela je potpisivanjem Ugovora za nadzor nad radovima i potpisivanjem Ugovora za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje s odabranim izvođačima u rujnu 2010. godine. Tijekom 2011. godine potpisani su i ugovori za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje te Ugovor za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, a niz aktivnosti najavljen je za 2012. godinu.

Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda sastojat će se od sljedećih glavnih dijelova: uređaja za mehaničko pročišćivanje, uređaja za biološko pročišćivanje, uređaja za obradu mulja te preradu i iskorištavanje bioplina. Trenutačno je u tijeku faza projektiranja te ako se ugovorni plan bude i dalje poštovao, očekuje se početak građenja u lipnju 2015. godine.

Izgradnja sustava vodoopskrbe

̶  Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje koja uključuje izgradnju 7,2 km novih glavnih vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnju nove vodospreme u Brodskome brdu, zamjenu 1,8 km postojećih glavnih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukciju 50 glavnih vodoopskrbnih čvorišta u gradu Slavonskome Brodu, izgradnju 36,1 km  u gradu Slavonskome Brodu i u općinama Klakar, Gornja Vrba, i Podcrkavlje te rekonstrukciju 0,7 km postojećih glavnih kolektora u gradu Slavonskome Brodu, odvija se prema ugovornome planu  ̶  poručili su iz Hrvatskih voda.

̶  Radovi su započeli u veljači 2011. godine, a do kraja 2011. godine postavljeno je 6,2 km novih glavnih vodoopskrbnih cjevovoda, zamijenjeno je 0,3 km postojećih glavnih vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstruirano 13 glavnih vodoopskrbnih čvorišta u gradu, izgrađeno je 25 km novih kanalizacijskih kolektora, izgrađene su tri crpne stanice, započela je gradnja dviju crpnih stanica te su na sedam kišnih preljeva napravljeni građevinski radovi  ̶  objasnio je Mirko Duspara, gradonačelnik grada Slavonskoga Broda.

Poboljšanje životnoga standarda lokalnoga stanovništva

Važnost ovoga projekta velika je i za grad Slavonski Brod i za sve žitelje nizvodnoga područja uz rijeku Savu. Nakon izgradnje pročistača otpadnih voda trećega stupnja dosadašnji utjecaj na okoliš izljeva otpadnih voda s područja grada bit će uvelike smanjen. Kapacitet pročistača bit će 80.000 ES (ekvivalenata stanovnika).  ̶  Specifikacijama pročistača bit će dostignuti visoki standardi koje u pogledu otpadnih voda predviđaju direktive Europskoga vijeća u pogledu gospodarenja otpadnim vodama  ̶  dodao je Duspara.

Realizacijom navedenih projekata ispunit će se zahtjevi hrvatskih i europskih propisa te poboljšati zdravstveni standardi života stanovništva. Na osnovu usvojene koncepcije kanalizacijskoga sustava grada Slavonskoga Broda i prigradskih naselja predviđeno je da se sve otpadne i dijelom mješovite vode s područja grada skupljaju jedinstvenim sustavom kolektora i pročišćuju na zajedničkome uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskoga Broda na lokaciji Poloj. Puštanjem u pogon navedenoga pročišćivača trebala bi se postići II. kategorija kvalitete vode rijeke Save.

Visoka očekivanja

̶  Provedbom „velikoga“ infrastrukturnog projekta IPA Slavonski Brod ostvarit će se korist za lokalnu zajednicu, za Republiku Hrvatsku i za čitav slijev rijeke Dunav  ̶  zaključili su u Ministarstvu poljoprivrede, nadležnome za vodno gospodarstvo. Nakon provedbe projekta očekuje se novih 4 300 stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbe u Slavonskome Brodu, smanjenje gubitaka na mreži vodoopskrbe za 20 %, priključenje novih 9.950 stanovnika na sustav odvodnje u Slavonskome Brodu i općinama te izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda trećega stupnja pročišćivanja čime će se poboljšati kakvoća vode rijeke Save. Uspješnom provedbom projekta pridonijet će se provedbi pravne stečevine Europske unije u Republici Hrvatskoj, a naročito provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: Grad Slavonski Brod