Projekt poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam kulturne i prirodne baštine

Priručnik za obnovu posavske tradicijske drvene kuće  izdan je u zajedničkoj nakladi Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstva kulture, a uz financijsku potporu Njemačkoga društva za tehničku suradnju, te sadržava sažeti prikaz značajka drvnoga tradicijskog graditeljstva Posavine, načelne upute i smjernice za obnovu te tehničke upute za obnovu pojedinih građevnih elemenata i unutrašnjega uređenja.

Tradicijsko graditeljstvo vrlo je važan dio naše ukupne kulturne baštine iako se tek u posljednje vrijeme počinje intenzivnije gospodarski vrednovati i uključivati u programe obnove i prenamjene za suvremene životne potrebe.

Putem programa „Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam kulturne i prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima“ Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dio je potpore investiralo u obnovu 26 drvenih objekata na području Sisačko-moslavačke županije.

Odličan je primjer očuvane tradicijske arhitekture specifične za srednju Posavinu selo Krapje u Lonjskome polju, s drvenim kućama starim više od stotinu godina. Prepoznatljivu sliku naselja čine redovi drvenih kuća, najčešće okrenutih užim pročeljima prema cesti i s bočno postavljenim ulazom u dvorišta. Uz njih su različite gospodarske zgrade, a svaka služi posebnoj namjeni. U njima su štale, sjenici, suše, spremišta, svinjci, koševi za spremanje kukuruza, kokošinjci itd. Građene su od vodoravno slaganih hrastovih platica, tzv. planjka, koje su međusobno povezane drvenim klinovima. Slikovitost kuća naglašuju natkrivena vanjska stubišta, trijemovi, zaštitni krovići i bogato ukrašene pojedinosti ograda i stupova. 

Dosad stečena iskustva pri obnovi kuća u Lonjskome polju mogu biti dobra podloga za izbor odgovarajućih metoda obnove. Priručnik bi se trebao naći u svakoj posavskoj kući kao pomoć vlasnicima pri obnovi i uređenju te kako bi se tradicijsko graditeljstvo i njegov vrijedan okoliš trajno sačuvali, što je jedan od ciljeva projekta Lijepa naša Sava.

U rubrici O Savi u cijelosti smo objavili priručnik Posavska tradicijska drvena kuća.