Na Brdu kod Kranja predstavljena je nova Strategija za provođenje Okvirnog sporazuma.

Sudionici trećeg sastanka država strana Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save – iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije na Dan rijeke Save, 1. lipnja, na Brdu kod Kranja u Sloveniji predstavili su novu Strategiju za provođenje Okvirnog sporazuma. Sastanak je upriličen na marginama područne ministarske konferencije država u okruženju, a za cilj je imao daljnju provedbu Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save.

Na sastanku je donesena deklaracija sa smjernicama kojom se utvrđuju strateška načela za daljnje provođenje Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save, i to ne samo u vezi s plovidbom, nego i s područjem održivog upravljanja vodnim bogatstvom.

Poseban dio sastanka na Brdu kod Kranja bio je posvećen  područnim projektima važnim za provedbu Okvirnog sporazuma i razvoja slijeva Save te mogućnostima njihova financiranja.

Predstavljena je nova, prerađena Strategija za provedbu Okvirnog sporazuma i Akcijski plan za razdoblje 2011. – 2015. Provedbom navedenih dokumenata države Savskog slijeva aktivno će doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije Europske unije za dunavsko područje (2014. – 2020.) i strateških planova za Savski slijev (plan upravljanja slijevom i plan upravljanja rizikom od poplava).

Predviđen je razvoj povezanih sustava za Savski slijev (sustav prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava i nepogoda, zemljopisni i riječni informacijski sustav), prilagodba na negativne učinke klimatskih promjena, uključujući i smanjenje štete od suša i početak radova na obnovi savskoga plovnog puta.

U planu je veće oslanjanje na iznimne mogućnosti slijeva rijeke Save za razvoj nautičkog turizma i rekreacije, čemu doprinosi i predstavljeni "Nautičko-turistički vodič za rijeku Savu" te druga razvojna djelovanje u slijevu (npr. proizvodnja hidroenergije, opskrba vodom ili poljoprivreda) koja će biti popraćene analizama ekološke održivosti.

Sastanak potpisnica Okvirnog sporazuma održava se svake dvije godine i važan je institucijski mehanizam provedbe Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save koji je potpisan 2002. godine, a stupio je na snagu 2004. Sljedeći sastanak država potpisnica sporazuma trebao bi se održati 2013. u Bosni i Hercegovini.