Rijeka Sava uvrštena u sustavan pregled hrvatskih rijeka s više od 400 fotografija

Nedavno objavljena monografija Rijeke Hrvatske važno je djelo u kojemu se prvi put sustavno i na jednome mjestu opisuju sve hrvatske rijeke uključujući i rijeku Savu, a čitatelju se pruža sveobuhvatan i suvremen pogled na hrvatsko vodno bogatstvo.

Tom smo prigodom razgovarali s njezinim autorima Goranom Šafrekom, koprivničkim biologom i fotografom, te Tomislav Šolićem, zagrebačkim fotografom i publicistom.

Na pitanje kako su došli na ideju o stvaranju monografije Tomislav odgovara:   ̶   Goran i ja već se više od deset godina bavimo istraživanjem i snimanjem naših rijeka, izradom njihovih karata i objavljivanjem članaka o njima. Tijekom toga vremena shvatili smo da Hrvatska ima vrlo raznolike rijeke, od gorskih brzica, tipičnih krških rijeka jadranskoga i crnomorskoga slijeva te nevjerojatnih ponornica do rijeka prostrane panonske nizine.  Također je vrlo važna činjenica da su mnoge naše rijeke, stjecajem različitih okolnosti, danas u puno boljemu stanju u odnosu na rijeke naših zapadnih „industrijaliziranih“ susjeda.     

Jedan od razloga za stvaranje ovoga djela bila je i činjenica da u Hrvatskoj nije postojala nijedna knjiga koja bi predstavljala sve naše rijeke na jednome mjestu. Tomislav objašnjava kako su se trudili da monografija bude pisana na znanstveno-popularan način i jezikom koji će biti razumljiv ljudima različitih dobnih skupina i zanimanja.

Rijeka Sava u monografiji zauzima posebno mjesto

 ̶ ­ Rijeku Savu, zajedno s Dunavom, Murom i Dravom, ističemo u knjizi kao jednu od naših najvažnijih rijeka Panonske nizine. Sava je rijeka koja se u posljednje vrijeme od svih naših rijeka vjerojatno najviše oporavila. Naime, znamo da je u bivšoj državi Sava bila najduža rijeka koja je povezivala najveće gradove i  industrijska središta, a zbog toga i najonečišćenija rijeka  ̶  objasnio je Šolić i dodao kako se u današnje vrijeme Sava najčešće spominje u kontekstu svojih poplavnih šuma u području Lonjskoga polja i meandara.  

Kako je naglašeno i u monografiji, Lonjsko polje izvrstan je primjer prirodne obrane od poplava, a istodobno  je ptičje stanište koje ima iznimnu međunarodnu važnost, pa je zaštićeno kao park prirode.  ̶   Poseban doživljaj bio je snimati Savu iz motornoga zmaja za vrijeme velikih poplava u jesen 2009. To nam je omogućila Coca‑Cola, na čemu joj najsrdačnije zahvaljujemo   ̶  naglasio je Šolić.

Dugotrajno prikupljanje materijala

Monografija Rijeke Hrvatske sadržava više od 400 fotografija iznimno očuvanoga hrvatskog riječnog sustava koje zorno prikazuju kakvo smo bogatstvo prirodne baštine do danas sačuvali. One su oda snazi i ljepoti naših rijeka čiji je cilj da ih se sačuva i za buduće naraštaje.

  ̶   Fotografski materijal koji se nalazi u knjizi prikupljan je desetak godina, zajedno s brojnom literaturom kojom smo se koristili u izradi monografije, a od trenutka kad smo odlučili krenuti u projekt do objavljivanja monografije prošle su tri godine  ̶  objasnio je Tomislav Šolić.

Autor Goran Šafarek naglasio je kako nijedna europska zemlja nema tako očuvane, a istodobno tako raznovrsne rijeke, te naglasio kako su monografijom željeli pokazati riječno i vodno bogatstvo Hrvatske. 

 ̶  Rijeke nisu samo kanali, odnosno voda između lijeve i desne obale, rijeka je puno više, jedan vrlo složen sustav  ̶  poručio je Šafrek.

Anegdote s putovanja

  ̶   U posljednje tri godine, od kada smo baš ciljano radili na knjizi, obilazili smo i snimali one rijeke koje su nam nedostajale iz prethodnih aktivnosti. Tako da smo plovili Dunavom, donjim tokom Drave, dakle našim najvećim rijekama, ali smo obilazili i naše najmanje rječice poput Dretulje, Slunjčice i ličke Jasenice. Teško je reći da smo posjetili baš sve naše rijeke, tim više što je Hrvatska iznimno bogata rijekama i ostalim vodotocima, ali veliku većinu zaista smo nastojali preploviti koliko god je to bilo moguće i, vjerujte, nije nam bilo teško jer je to svakako bio najljepši dio posla u nastajanju ove knjige  ̶  objasnio je Šafrek.

Tijekom putovanja bilo je i mnogo zanimljivih situacija kojih se obojica rado prisjećaju.  

 ̶  Naravno da je bilo svakakvih anegdota, od neželjenoga prevrtanja iz kanua, zaboravljanja fotografske opreme, mučnina pri snimanju iz aviona i sličnoga. Meni je možda najviše u sjećanju ostalo jedno noćenje u šatoru na sprudu usred Dunava kad je u noći pokraj toga sprudića protutnjao golemi tanker s mnogo snažnih reflektora koji su bili vjerojatno bili uključeni da se na jedan od takvih sprudova ne nasuče. Uspravio sam se u šatoru misleći da se na naš sprud spušta svemirski brod! Nisam dotada ni znao da postoje tako veliki riječni brodovi  ̶  kroz smijeh se prisjeća Šafrek.

Monografija Rijeke Hrvatske zorno pokazuje za koje se ljepote i vrijednosti vrijedi boriti i sačuvati ih za našu sadašnjost i budućnost, ali i za nove naraštaje. U monografiji su zabilježeni prizori kojih više nema i mnogi drugi kojima prijeti nestajanje te je ova  knjiga svojevrsna oda hrvatskim rijekama.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: monografije Rijeke Hrvatske