Javna rasprava u sklopu projekta "Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save"

U srijedu, 18. siječnja 2012. u vijećnici Grada Županje održat će se prvi po redu savjetodavni sastanak zainteresiranih strana iz područja sliva rijeke Save s udrugama za zaštitu okoliša u povodu javne rasprave o nacrtu plana upravljanja slivom rijeke Save. 

Organizatori su rasprave Zelena akcija iz Zagreba i Centar za razvoj i podršku iz Tuzle sa svojim partnerima, udrugom Zeleni san iz Vinkovaca (Hrvatska) i Ekološkom koalicijom Unskoga sliva (Bosna i Hercegovina), koji su kroz projekt Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save, koji je financiran iz pretpristupnih fondova Europske unije IPA, aktivno pratili donošenje plana upravljanja i nastojali pripremiti javnost da se što kvalitetnije uključi u javnu raspravu o donošenju plana upravljanja.

 ̶  Tijekom tih smo nastojanja 2011. godine održali petodnevni seminar sa stručnjacima iz devet država nakon kojega je uslijedilo osam obrazovnih radionica u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Namjera nam je da na savjetodavnim sastancima zajedno analiziramo i raspravimo prijedlog plana upravljanja kako bismo doprinijeli njegovoj kvaliteti te kako bi se u planu upravljanja uvažila i mišljenja, prijedlozi i očekivanja javnosti  ̶  objasnio je Enes Ćerimagić iz Zelene akcije.

Nacrt plana upravljanja slivom rijeke Save

Nacrt plana upravljanja slivom rijeke Save na javnoj je raspravi koja je počela 21. prosinca 2011. godine i trajat će do 21. travnja 2012. godine, a provodi je tijelo mjerodavno za donošenje plana upravljanja – Međunarodna komisija za sliv rijeke Save. Javna je rasprava zamišljena kao dio postupka odlučivanja o načinu upravljanja slivom rijeke Save, koji uključuje i donošenje plana upravljanja, u kojemu šira javnost ima mogućnost iznošenja svojega mišljenja, primjedaba i prijedloga na izneseni nacrt plana upravljanja.

Plan upravljanja slivom rijeke Save donosi se na osnovi Okvirnoga sporazuma o slivu rijeke Save, međunarodnoga  ugovora potpisanoga između država koje se nalaze na području sliva rijeke Save (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije), a kojima se naknadno pridružila i Crna Gora. Okvirnim je sporazumom dogovoreno da će se pristupiti izradi jedinstvenoga, međunarodnoga plana upravljanja cjelokupnim slivom rijeke Save prema propisima Okvirne smjernice o vodama – propisa Europske unije o upravljanju vodama. Okvirna smjernica o vodama uređuje način upravljanja riječnim sljevovima kao jedinstvenim cjelinama na osnovi planova upravljanja koji se donose ciklički za šestogodišnje razdoblje. Nacrt plana upravljanja slijevom rijeke Save prvi je takav dokument za sliv rijeke Save i donosi se u sklopu prvoga ciklusa Okvirne smjernice o vodama koji istječe 2015. godine.

 ̶  Zaključke rasprave o važnosti opisa poteškoća, prihvatljivosti postavljenih ciljeva te primjerenosti predloženih mjera za postizanje postavljenih ciljeva uputit ćemo u obliku mišljenja, prijedloga i primjedaba Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save  ̶  zaključio je Ćerimagić.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: arhiva Grada Zagreba