Projekt ove godine okuplja nove partnere s naglaskom na razvoj kontinentalnoga ekoturizma

Potiče se razvoj hrvatskih gospodarsko-turističkih potencijala te kontinentalnoga ekoturizma i neiskorištenih gospodarskih potencijala uz rijeku Savu na temeljima održivosti.

Predstavljanjem novih partnera projekta Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Instituta za turizam i Državnoga zavoda za zaštitu prirode najavljeno je peto izdanje projekta Lijepa naša Sava®. Novim partnerstvima potiče se razvoj hrvatskih gospodarsko-turističkih potencijala te kontinentalnoga ekoturizma i neiskorištenih gospodarskih potencijala uz rijeku Savu na temeljima održivosti zasnovanom na kreativnosti u promicanju mjesnih kulturnih posebnosti, a projekt je od ove godine nositelj zaštitnog znaka®.

Ovogodišnji program započinje Parlamentom mladih u Lonjskom polju

Ovogodišnji program započinje na Dan rijeke Save okupljanjem Parlamenta mladih u Lonjskome polju u organizaciji Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i uz potporu Coca-Cole HBC Hrvatska, gdje će se okupiti mladi iz četiri države savskog slijeva radi podizanja svijesti o važnosti zaštite voda i vodnoga ekosustava te prekogranične suradnje.

Savski sajmovi u Zagrebu, Sisku, Županji i Slavonskome Brodu

Nastavlja se Savskim sajmom u Zagrebu koji će se održati u subotu 2. lipnja na Bundeku u sklopu tradicionalne međunarodne vrtne izložbe Floraart.  Nakon toga slijedi Savski sajam u Sisku 13. lipnja u sklopu tradicionalnih sisačkih Lipanjskih susreta, dok će posjetitelje Savskog sajma u Županji 20. lipnja dočekati tradicijska žetvena jela. Domaćin završnice projekta Lijepa naša Sava ponovno će biti Slavonski Brod, i to 6. srpnja u sklopu Otvorenoga prvenstva grada Slavonskog Broda u pripremi ribljega paprikaša, popularne Fišijade.

Savskim sajmovima koji će se održati i u Sisku, Slavonskome Brodu i Županji nastojat će se potaknuti svijest građana o važnosti povratka toj rijeci i iskorištavanja njezinih turističkih potencijala na temeljima održivosti.

Predstavnici partnera najavili su ovogodišnji projekt Lijepa naša Sava

O ovogodišnjemu izdanju projekta Lijepa naša Sava u Hrvatskim vodama govorili su predstavnici Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma,  Hrvatske gospodarske komore i Coca-Cole HBC Hrvatska.

„Zadovoljstvo mi je najaviti ovogodišnje peto izdanje projekta Lijepa naša Sava®  koje okuplja više od 45 partnera na državnoj i mjesnoj razini, a ove je godine uz našu pomoć postalo i zaštićenim znakom“, izjavio je glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska Mircea Draja te nadodao kako je projektom Lijepa naša Sava tvrtka učinila velik iskorak u rješavanju pitanja povezanih s očuvanjem vodnoga bogatstva, ali i poticanja kontinentalnoga ekoturizma i neiskorištenih gospodarskih potencijala uz rijeku Savu na temeljima održivosti primjernom kreativnosti u promicanju lokalne kulture.

„Projekt Lijepa naša Sava svake godine sve više doprinosi prenošenju poruka široj javnosti o iznimnim potencijalima u slijevu rijeke Save, a u sklopu ovogodišnjega projekta planirano je i okupljanje  Parlamenta mladih u Lonjskome polju usmjereno na izobrazbu mladeži o važnosti zaštite voda i vodnoga ekosustava te važnosti prekogranične suradnje“, izjavio je Dejan Komatina, tajnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

„Pitanja povezana s očuvanjem i zaštitom vodnog bogatstva nezaobilazna su i neiscrpna tema koja se tiče svih nas stoga je veliko zanimanje koje izaziva ovaj projekt, kao i širok krug dionika koje okuplja izvanredna podloga za završetak javne rasprave i donošenje Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske u kojem Sava zauzima značajno mjesto na vodnom području Dunava. Provedbom započetih projekata vodoopskrbe u cilju poboljšanja kakvoće voda i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i pripremom novih projekata osigurat će se provedba mjera za postizanje konačnog cilja dobrog stanja površinskih i podzemnih voda i o vodi ovisnih ekosustava što je preduvjet za održivo korištenje svih raspoloživih potencijala Save kako nacionalnih tako i u široj regiji savskih zemalja“, izjavio je Dražen Kurečić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu poljoprivrede.

 „Hrvatska ulaže sve napore za oporavak i poboljšanje sigurnosti plovidbe rijekom Savom kako bi se ostvarilo bolje povezivanje s europskim plovnim putovima, a radi stvaranja uvjeta za korištenje njima te kako bi se što prije osigurao jeftiniji način prijevoza roba i sirovina, ali i mogućnost plovidbe riječkih turističkih brodova i izletničkih čamaca, što je bitno za javnost“, rekao je Janko Brnardić, bivši ravnatelj bivše Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

„Područja uz rijeku Savu čine krajolik prepun mozaika tradicionalnih sela, plodnih poljoprivrednih površina, jezera, nedirnutih pritoka, obalnih šuma, kao i bogate kulturne baštine te kao takva ova ruralna područja predstavljaju izuzetan potencijal za osmišljavanje i realizaciju budućih projekata u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u nadolazećem programskom razdoblju EU“, naglasio  je Luka Čuljak, pomoćnik ministra pri Ministarstvu poljoprivrede.

Projekt ove godine okuplja nove partnere

„Pozdravljamo poticanje razvoja hrvatskoga kontinentalnoga ekoturizma i neiskorištenih gospodarskih potencijala uz rijeku Savu kroz projekt Lijepa naša Sava. Razvoj kontinentalnog turizma s posebnim naglaskom na razvoj turizma na do sada turistički nerazvijenim područjima svakako je i jedan od strateških ciljeva Ministarstva turizma. Upravo iz tog razloga upravo je u tijeku natječaj za poticanje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u organizaciji Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna“, zaključio je Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma.

„U Republici Hrvatskoj u porječju rijeke Save živi oko 1,6 milijuna stanovnika i djeluje oko 32000 tvrtka, stoga je potencijal rijeke Save ogroman. Važno je s pomoću ovakvih projekata poticati svijest o važnosti očuvanja vodnoga bogatstva koje imamo“, izjavio je Rajko Ružička, pomoćnik direktorice Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore.

Coca‑Cola HBC Hrvatska svojim je djelatnostima u okviru projekta Lijepa naša Sava poduprla i objavljivanje publikacije „Poduzetnički vodič savske regije” koji je izdala Ekonomska regija u slivu rijeke Save (ERUSRS), a koja pruža osnovne podatke potrebne poduzetnicima kojima je cilj pretvaranje dobrih ideja u korisne projekte koji doprinose ukupnomu razvoju savskoga područja i njegovih stanovnika.

 

Pripremio: Vanja Pleša | Fotografije: Krasnodar Peršun