Obilježavanje „Savskog dana“ započelo je prije četiri godine.

Kaže se da rijeke spajaju ljude i donose život, a u slučaju rijeke Save može se reći da ona spaja i narode. Naime, 1. lipnja obilježavamo Dan rijeke Save sa susjedima u Sloveniji, BiH i Srbiji, državama kroz koje ova rijeka protječe i koje su uz Hrvatsku prije četiri godine potaknule obilježavanje „Savskog dana“.

  1. lipnja 2007. godine u Zagrebu je prvi put održan sastanak potpisnika Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save i tom je prigodom odlučeno da će se upravio taj dan slaviti kao Dan rijeke Save. Cilj je Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save prekogranična suradnja usmjerena uspostavi međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njezinim plovnim pritocima te uspostava održivog upravljanja vodama u slijevu rijeke Save.

Dan rijeke Save u Hrvatskoj se do sada obilježavao u mjestima kroz koja ona protječe i u kojima Sava za zajednicu ima najveću važnost, a tako će biti i ove godine. U Zagrebu, Sisku, Slavonskom Brodu i Županji održavale su se različite manifestacije, od prigodnih sajmova i predavanja do vožnji tom rijekom, koja nažalost još nije plovna čitavim svojim tokom. Organizirale su se i veslački izleti za novinare te niz drugih aktivnosti kojima se željelo potaknuti ljude da shvate koliko je Sava, uz Dunav i Dravu, kao jedna od triju najvećih rijeka koje teku kroz Hrvatsku, važna za ljude, ali i čitav ekosustav.

U slijevu rijeke Save samo u Hrvatskoj i BiH živi čak 2,5 milijuna stanovnika. Taj je dio slijeva izravno ugrožen velikim zagađenjima zbog industrije i poljoprivrede te prekomjernoga iskorišćivanja prirodnih bogatstava (šljunak i šume). Coca‑Cola je kao partner i pokrovitelj svake godine sudjelovala u obilježavanju Dana rijeke Save, a to čini i ove godine.