Sustavi i norme

Cilj nam je poslovati u skladu s etičkim normama, odgovorno i održivo. Uvodimo najučinkovitije sustave upravljanja i norme kako bismo u svakome trenutku mogli ostvarivati napredak.

Sustavi upravljanja

U Hrvatskoj smo uveli međunarodno priznate sustave upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, zaštitom okoliša te zdravljem i zaštitom na radu. To su:

 • sustav za upravljanje kvalitetom (ISO 9001)
 • sustav za upravljanje sigurnošću hrane (ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000)
 • sustav za upravljanje zaštitom okoliša (ISO 14001)
 • sustav za upravljanje zdravljem i zaštitom na radu (OHSAS 18001).

Cilj nam je da sve punionice u sustavu Coca-Cole Hellenic imaju sve potrebne certifikate, a o postignutome napretku izvješćujemo u okviru cjelovitoga izvješća koje objavljujemo svake godine.

Norme

Također smo usvojili i vodeće svjetske norme za upravljanje pojedinim područjima, praćenje rezultata u njima i izvješćivanje o njima. To su:

 • Protokol za praćenje emisija stakleničkih plinova – mjerimo emisije stakleničkih plinova i podatke dostavljamo središnjemu uredu Coca-Cole Hellenic, u kojemu se podaci unose u službeni sustav za izračun emisija CO2, kojim se koriste sve potpisnice Protokola
 • model LBG – mjerimo svoja ulaganja u zajednicu te o njima izvješćujemo u skladu s priznatom metodologijom koju potpisuje London Benchmarking Group
 • Globalna inicijativa za izvješćivanje (GRI) – postignute rezultate objavljujemo u izvješću o održivosti koje se izrađuje na temelju tih svjetski priznatih smjernica za izvješćivanje o održivomu poslovanju.

Pokazatelji zaštite okoliša

U svim punionicama pratimo sljedeće pokazatelje zaštite okoliša:

 • potrošnju energije
 • potrošnju vode
 • ukupnu količinu proizvedenoga otpada
 • količinu oporabljenoga otpada.

Bioraznolikost

S velikom pažnjom pristupamo praćenju utjecaja naših aktivnosti i proizvoda na zaštićenim područjima i područjima koja se odlikuju bogatstvom bioraznolikosti. U tim područjima nismo zabilježili znatniji utjecaj našega poslovanja.

Istaknimo i to da u tim područjima nisu prisutne vrste s crvenoga popisa ugroženih vrsta Međunarodnoga saveza za očuvanje prirode (IUCN) niti one navedene na državnim popisima ugroženih vrsta.