Pristup održivomu poslovanju

Uložili smo mnogo truda kako bismo društvenu odgovornost i načela održivosti uključili u svaki dio svojega poslovanja.

Društvena odgovornost i održivo poslovanje ključni su elementi naše poslovne kulture. Na njima se zasnivaju sve naše odluke i dugoročna ulaganja jer samo tako možemo stvoriti trajne vrijednosti.

Osnovno je načelo naše poslovne strategije stvaranje vrijednosti za sve dionike: potrošače, kupce, lokalne zajednice, zaposlenike i dioničare. U skladu s tim načelom poslujemo, postupamo i gradimo odnose.

U suradnji s dionicima odredili smo koja su materijalna pitanja ključna za naše poslovanje. Svoje smo ciljeve povezane s održivim poslovanjem postavili promatrajući ih u kontekstu naših strateških prioriteta.

Tri su strateška cilja na kojima Coca‑Cola HBC temelji svoj pristup održivomu poslovanju:

 • promicanje zdravlja i tjelesne spreme
 • smanjenje utjecaja na okoliš
 • doprinos lokalnim zajednicama.

Zdravlje i tjelesna sprema

Najvažniji su elementi u promicanju zdravlje i tjelesne spreme sljedeći:

 • spoznaje koje se temelje na rezultatima znanstvenih istraživanja
 • inovacije
 • raznovrsna ponuda proizvoda
 • jasnoća pri informiranju potrošača
 • odgovorne marketinške prakse
 • promicanje aktivnoga i zdravoga načina života.

Više o zdravlju i tjelesnoj spremi

Okoliš

Smanjujemo utjecaj na okoliš duž čitavoga lanca vrijednosti. Gdje god je to moguće, postavljamo ciljeve kojima nastojimo osigurati:

 • smanjenje potrošnje vode i energije te proizvodnje otpada
 • drastično smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • poboljšanja povezana s ambalažom, povećanje stopa povrata i oporabe te smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima
 • slijeđenje načela održivosti u nabavi.

Više o zaštiti okoliša

Lokalne zajednice

Lokalnim zajednicama doprinosimo na sljedeći način:

 • stvarajući pozitivan socioekonomski utjecaj na lokalnome tržištu
 • pružajući podršku lokalnim projektima za zaštitu i očuvanje okoliša i vodnih potencijala
 • provodeći pripravničke programe i surađujući s obrazovnim ustanovama u cilju rješavanja problema nezaposlenosti među mladima
 • surađujući s međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa u svim zemljama u kojima poslujemo
 • pružajući pomoć u slučaju poplava.

Više o lokalnim zajednicama

Naš se pristup održivomu poslovanju odražava u konkretnim obvezama koje nam je cilj ostvariti najkasnije do 2020. godine.

Svjesni smo da, kako bismo učvrstili povjerenje lokalne zajednice, moramo imati jasne i sveobuhvatne upravljačke mehanizme koji jamče smanjenje rizika duž čitavoga lanca vrijednosti. Kad je to moguće, oslanjamo se na prednosti koje nam donosi činjenica da smo do Coca-Colina sustava.

Cilj nam je imati čvrst sustav upravljanja i rukovođenja te biti jasni u izvješćivanju. Redovito izvješćujemo o postignutome napretku u odnosu na ambiciozne strateške planove i dugoročne ciljeve.