Ocjene održivoga poslovanja

Coca‑Cola HBC uvrštena je u nekoliko najvažnijih indeksa održivoga poslovanja, među kojima su Dow-Jonesovi indeksi održivosti (DJSI), CDP i FTSE4Good.

Cilj nam je biti vodeći proizvođač s obzirom na održive poslovne prakse i rezultate u području održivosti.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Dow-Jonesovi indeksi održivosti (DJSI)

Coca‑Cola HBC vodeći je proizvođač pića po rezultatima u području održivoga poslovanja. Među predstavnicima industrije pića zauzima najviše mjesto u Dow-Jonesovim svjetskim i europskim indeksima za 2014., 2015. i 2016. godinu. U Dow-Jonesovim smo indeksima održivosti prisutni od 2008. godine. To je veliko priznanje našemu stalnomu napretku u području održivoga poslovanja. Dow-Jonesovi indeksi održivosti prvi su put objavljeni 1999. godine i svjetski su standard za održivo poslovanje.

Dow-Jonesovi indeksi održivosti detaljnije

RobecoSAM Sustainability Award Gold logo

RobecoSAM

Coca-Coca‑Cola HBC proglašena je vodećim proizvođačem pića i dodijeljena joj je nagrada Gold Class na temelju ocjenjivanja održivosti poslovanja koje RobecoSAM provodi svake godine. RobecoSAM je tvrtka specijalizirana za ulaganja u održivo poslovanje. U ocjenjivanju održivosti poslovanja promatraju se, prije svega, čimbenici koji su u financijskome smislu važni za temeljnu djelatnost.

RobecoSAM detaljnije

FTSE4Good logo

FTSE4Good

U indeksu FTSE4Good Coca‑Cola HBC je prisutna od 2001. godine. Riječ je zapravo o nizu indeksa u kojima se nalaze tvrtke s dionicama na Londonskoj burzi, a prate se zaštita okoliša, društveni odnosi i upravljanje poslovanjem (ESG – Environmental, Social and Governance).

FTSE4Good detaljnije

Vigeo logo

Vigeo

Vigeo ocjenjuje poslovanje Coca-Cole HBC od 2004. godine, a 2015. tvrtka je uvrštena u indeks 120 najboljih u Europi (Vigeo Europe Top 120 Index). Vigeo Group izrađuje analize za potrebe upravljanja imovinom te ocjenjuje rezultate tvrtki u području održivoga poslovanja i društvene odgovornosti.

Vigeo detaljnije

Carbon Disclosure Project logo

Indeksi CDP (Carbon Disclosure Project)

CDP je 2015. godine Coca-Coli HBC dodijelio ocjenu B. CDP svjetska je neprofitna organizacija koja je uvela sustav praćenja utjecaja poslovanja na prirodne potencijale, a tvrtkama omogućuje izvješćivanje o rezultatima, upravljanje podacima i razmjenu informacija o zaštiti okoliša.

CDP detaljnije

Forum Ethibel logo

Forum ETHIBEL

U ETHIBEL EXCELLENCE Investment Register uvršteni smo od 2007. godine. Forum ETHIBEL nezavisna je agencija koja savjetuje banke i brokere o društveno odgovornome ulaganju. Ocjenjuje ekonomski, društveni i ekološki utjecaj tvrtki iz cijeloga svijeta. ETHIBEL traži tvrtke koje postavljaju trendove u području društvene odgovornosti unutar svoje djelatnosti ili u regiji u kojoj posluju.

Forum ETHIBEL detaljnije

ECPI logo

ECPI

U indeksima ECPI-ja Coca‑Cola HBC prisutna je od 2010. godine. ECPI je jedna od vodećih tvrtki koja ocjenjuje poslovanje i izrađuje indekse prema pokazateljima koji se odnose na zaštitu okoliša, društvene odnose i upravljanje poslovanjem (ESG – Environmental, Social and Governance).

ECPI detaljnije

MSCI ESG research logo

MSCI ESG research

Coca‑Cola HBC AG dobila je ocjenu AAA, što je najviša ocjena u ocjenjivanju nematerijalne vrijednosti (eng. Intangible Value Assessment) i nalazi se među vodećih 18 % u industriji pića.

MSCI Inc. tvrtka je koja na svjetskoj razini pruža podatke ključne za donošenje odluka o ulaganjima. To uključuje indekse, podatke koji se odnose na zaštitu okoliša, društvene odnose i upravljanje poslovanjem te različita istraživanja.

MSCI detaljnije