Ukratko o zaštiti okoliša

Naš je glavni cilj smanjiti utjecaj na okoliš duž čitavoga lanca vrijednosti. Težeći napretku, od 2004. godine postavljamo godišnje ciljeve, a za 2020. godinu postavili smo ambiciozne ciljeve na čijemu ostvarenju neumorno radimo.

Cilj nam je neprekidno smanjivati izravan utjecaj na okoliš koji ostvarujmo vlastitim aktivnostima, a također i neizravan utjecaj koji se ostvaruje aktivnostima naših dobavljača i poslovnih partnera.

Naš se pristup zaštiti okoliša temelji na inovativnim rješenjima te uvijek nastojimo pronaći novi način za postizanje održivosti i smanjenje negativnoga utjecaja na okoliš.

 

Imajući na umu ono na što naše poslovanje najviše utječe i u Hrvatskoj i u čitavome svijetu, pažnja nam je usmjerena na sljedeća područja u kojima želimo biti vodeći u svijetu:

 • održivu potrošnju vode i energije
 • zaštitu klime
 • oporabu
 • ambalažu.

U poslovanju se pridržavamo svih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša. Ni 2015. ni prethodnih godina nismo dobili nijednu kaznu zbog nepoštivanja propisa. Osim toga, naša tvrtka nije izravno dobila nijednu pritužbu.

Politike i norme koje se odnose na zaštitu okoliša

U cilju nam je smanjiti utjecaj našega poslovanja na prirodni okoliš. U Hrvatskoj smo certifikat ISO 14001 prvi put dobili 1996. godine i otad ga uredno obnavljamo. Usvojili smo i niz unutrašnjih postupovnih pravila i politika, među kojima su:

 • Politika zaštite okoliša
 • Politika prema klimatskim promjenama
 • Politika gospodarenja potrošačkim ambalažnim otpadom
 • Politika zaštite i očuvanja vodnih resursa
 • Politika sigurnosti voznog parka.

Naš pristup podrazumijeva i brigu o tome da svi naši zaposlenici razumiju za što su odgovorni. U programu uvodne obuke novih zaposlenika Coca-Cole HBC Hrvatska zastupljeno je i područje zaštite okoliša.

Rezultati u području zaštite okoliša

 • -18.48% smanjena potrošnje vode

Potrošnja vode (L/L proizvedenoga pića)

  Zagreb
2007 1.95
2017 1.59
2007 vs 2017 -18.48%
 • -20.12% smanjena potrošnje energije

Potrošnja energije (MJ/L proizvedenoga pića)

  Zagreb
2007 0.49
2017 0.39
2007 vs 2017 -20.12% 
 • 98.61% oporabljenog otpada

Proizvedeni otpad (g/L proizvedenoga pića)

  Zagreb
2007 33.84
2017 4.60
2007 vs 2017 -86.41%

Oporabljeni otpad (%)

  Zagreb
2007 90.31
2017 98.61
2007 vs 2017 9.19%
 • -29.02% smanjena emisija CO2

Emisija CO2 (g/L proizvedenoga pića)

  Zagreb
2007 43.40
2017 30.80
2007 vs 2017 -29.02%

 

Rezultati u zaštiti okoliša u zagrebačkoj punionici za razdoblje 2007. – 2017.