O projektu

Osnovni podaci

Projekt društveno odgovornoga poslovanja Od izvora do mora usmjeren je na čuvanje i čišćenje područja uz hrvatske vode – rijeke, jezera i obale Jadranskoga mora – te je nova etapa projekta Lijepa naša Sava, koji je Coca-Colin sustav provodio u Hrvatskoj više od deset godina.

Projekt Od izvora do mora Coca‑Cola u Hrvatskoj provodi u suradnji s partnerima – Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Ministarstvom turizma, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom poljoprivrede, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskim vodama, Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, Savezom izviđača Hrvatske i Institutom „Ruđer Bošković“.

U sklopu projekta potičemo i podržavamo akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te s nevladinim udrugama koje ih organiziraju samostalno ili uz potporu gradova, županija i turističkih zajednica podižemo svijest građana o važnosti primjerenoga odlaganja ambalaže i čuvanja hrvatskih vodnih bogatstava.

Putem ove platforme objedinjujemo podatke o svim idućim akcijama čišćenja koje mogu prijaviti nevladine udruge, a pridružiti im se može svaki zainteresirani hrvatski građanin ili posjetitelj Hrvatske.

Osim što organizatorima akcija čišćenja pomažemo da se njihov glas čuje, po potrebi im osiguravamo podršku mjesnoga komunalnog poduzeća u odvozu otpada te 20 odabranih akcija čišćenja koje ćemo provesti u sklopu ovogodišnjega projekta podržavamo i opremom za čišćenje.

Nakon uspješno provedene prve sezone projekta 2018., tijekom koje je održano 12 akcija čišćenja širom Hrvatske, projekt se nastavlja i u ovoj godini. U 2019. akcije se provode sve do kraja listopada, a njihovu uspješnost i dalje pratimo na našoj stranici. Udruge u čijim je akcijama prikupljeno najviše otpada po sudioniku na kraju godine nagradit ćemo novčanim nagradama od 15 000, 10 000 i 5000 kuna.

Što nas pokreće

Ambalaža hrane i pića dijelom je naših života i svakodnevice, no danas smo više nego ikad prije svjesni i problema koje ambalaža stvara. Jedan je od njih onečišćenje voda – rijeka, jezera, mora i oceana – ambalažnim otpadom. Takva onečišćenja dolaze i s kopna i s različitih plovila, a uključuju ambalažu od stakla, plastike i kovina s proizvoda kojima se svakodnevno koristimo. Iako joj tamo nije i ne smije biti mjesto, ambalaža u okolišu uglavnom završava radi nesavjesnoga odlaganja i neodgovarajućega zbrinjavanja otpada. Projekt Od izvora do mora dio je naših nastojanja da u suradnji s javnim i nevladinim sektorom te lokalnim zajednicama aktivno doprinesemo rješavanju problema zagađenja ambalažnim otpadom i čuvanju hrvatskih vodnih bogatstava.

Naime, svatko od nas može pridonijeti čišćem okolišu počevši od odlaganja iskorištene ambalaže na za to predviđeno mjesto, a potom i uklanjanjem one koja je već završila u okolišu.