O projektu

Osnovne informacije

Projekt društveno odgovornoga poslovanja Od izvora do mora usmjeren je na čuvanje i čišćenje područja uz hrvatske vode – rijeke, jezera i obale Jadranskog mora. Projekt je pokrenula Coca‑Cola u Hrvatskoj u suradnji s partnerima - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo turizma RH, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske vode, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova u RH, Savska komisija i Institut Ruđer Bošković.

U sklopu projekta potičemo i podržavamo akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te s nevladinim udrugama koje ih organiziraju podižemo svijest građana o važnosti primjerenoga odlaganja ambalaže i čuvanja hrvatskih vodnih bogatstava.

Putem ove platforme objedinjujemo podatke o svim idućim akcijama čišćenja koje mogu prijaviti nevladine udruge, a pridružiti im se može svaki zainteresirani hrvatski građanin ili posjetitelj Hrvatske.

Osim što organizatorima akcija čišćenja pomažemo da se njihov glas čuje, ujedno im osiguravamo podršku mjesnoga komunalnog poduzeća u odvozu otpada te odabranih 15 akcija čišćenja koje ćemo provesti u sklopu ovogodišnjeg projekta podržavamo i opremom za čišćenje.

U 2018. godini akcije se provode sve do mjeseca listopada, a njihovu uspješnost pratimo na našoj stranici. Udruge u čijim je akcijama prikupljeno najviše otpada po sudioniku na kraju godine nagradit ćemo novčanim nagradama od 15 000, 10 000 i 5000 kuna.

Od izvora do mora nova je etapa projekta Lijepa naša Sava, koji Coca-Colin sustav provodi u Hrvatskoj više od 10 godina.

Što nas pokreće

Ambalaža hrane i pića dijelom je naših života i svakodnevice, no danas smo više nego ikad prije svjesni i problema koje ambalaža stvara. Jedan je od njih onečišćenje voda – rijeka, jezera, mora i oceana – ambalažnim otpadom. Takva onečišćenja dolaze i s kopna i s različitih plovila, a uključuju ambalažu od stakla, plastike i kovina s proizvoda kojima se svakodnevno koristimo. Iako joj tamo nije i ne smije biti mjesto, ambalaža u okolišu uglavnom završava radi nesavjesnoga odlaganja i neodgovarajućega zbrinjavanja otpada. Projekt Od izvora do mora dio je naših nastojanja da u suradnji s javnim i nevladinim sektorom te lokalnim zajednicama aktivno doprinesemo rješavanju problema zagađenja ambalažnim otpadom i čuvanju hrvatskih vodnih bogatstava.

Naime, svatko od nas može pridonijeti čišćem okolišu počevši od odlaganja iskorištene ambalaže na za to predviđeno mjesto, a potom i uklanjanjem one koja je već završila u okolišu.