Često postavljana pitanja

Zašto akcije mogu prijaviti samo udruge, a ne i pojedinci ili skupina građana koja nije organizirana u udrugu?

Cijenimo svaki napor koji se ulaže u čišćenje okoliša te želimo tijekom akcija prikupiti što veće količine otpada i očistiti što veće površine naših obala. Iako pojedinci ne mogu organizirati vlastitu akciju unutar inicijative, svi se mogu pridružiti nekoj od najavljenih akcija koje organiziraju udruge i tako dati svoj doprinos. Coca‑Cola će u ovoj godini osigurati potrebnu opremu za ukupno 15 akcija čišćenja. Sve akcije čišćenja koje budu provedene u sklopu projekta sudjelovat će u natjecanju za nagrade od 15000, 10000 i 5000 kuna koje najuspješnijima dodjeljujemo u studenome, na kraju ovogodišnjeg ciklusa projekta.

Kojim ćete se kriterijima služiti pri odlučivanju o dodjeli nagrada?

Kriteriji su kojima ćemo se služiti pri odlučivanju o dodjeli nagrada količina prikupljenoga ambalažnog otpada i broj sudionika. Najuspješnije akcije bit će one koje imaju najveću količinu prikupljenoga otpada po sudioniku akcije. Te smo kriterije odabrali smatrajući da najbolje odražavaju uspješnost provedenih akcija.

Kako ćete osigurati da su podaci o količini prikupljenoga otpada i broju sudionika vjerodostojni?

Podatke o količini prikupljene ambalaže osigurat će komunalna poduzeća koja će preuzimati prikupljeni otpad, a udruge koje se uključe u projekt i žele iskoristiti mogućnost osvajanja nagrada trebat će dostaviti  podatke o broju sudionika akcije.

Mislite li da se u sklopu projekta čišćenja obala može prikupiti primjerena količina otpadne ambalaže koja zaista mogu napraviti bitnu razliku u odnosu na sadašnje stanje?

Ako budemo mislili da su svi slični napori samo kap u moru, nećemo se nikad pomaknuti s mjesta na kojemu jesmo. Ako udružimo snage i damo sve od sebe da iz okoliša uklonimo ono što je u našoj moći, onda ni rezultati neće izostati. Slične akcije već smo provodili diljem svijeta i one su bile vrlo uspješne, pa to očekujemo i od akcija koje će se provoditi u Hrvatskoj.  

Znamo da mnoge udruge u Hrvatskoj već provode akcije čišćenja u svojim zajednicama. Ovim projektom želimo podržati njihove napore i rad, ali i potaknuti druge udruge koje dosad nisu organizirale akcije čišćenja da se u njega uključe. Iako su akcije čišćenja samo dio cjelokupnoga rješenja problema zagađenja naših voda, imaju ključnu ulogu u uključivanju zajednice i podizanju svijesti o tome problemu te obrazovanju javnosti kako vlastitim ponašanjem i svaki pojedinac može utjecati na rješavanje problema.

Mislite li da ćete ovim projektom zaista utjecati na svijest građana da se odgovornije ponašaju prema svojemu okruženju?

Projekt Od izvora do mora pokrenuli smo u godini u kojoj obilježavamo 50. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj s ciljem da aktivno doprinesemo čišćenju ambalažnoga otpada i čuvanju hrvatskih voda. Za njega smo se odlučili jer je onečišćenje naših voda, a osobito Jadranskoga mora i obale u porastu.

Vjerujemo da u sklopu ovoga projekta, poticanjem i podržavanjem akcija čišćenja, zaista možemo učiniti znatan pomak u podizanju svijesti građana o važnosti prikladnoga odlaganja ambalaže i čuvanja čistoće mora, rijeka i jezera te njihovih obala. Na tome želimo raditi s udrugama i lokalnim zajednicama jer tako zajedno možemo dosegnuti i uključiti veći broj ljudi.

Što Coca‑Cola sama čini u pitanju smanjivanja otpadne ambalaže u našemu okolišu?

Ambalaža hrane i pića dijelom je naših života i svakodnevice, no za nas je neprihvatljivo da ona završava u okolišu jer držimo da joj tamo nije i ne smije biti mjesto. Coca‑Cola je svjesna da proizvodnjom ambalaže doprinosi tomu svjetskom problemu, stoga preuzimamo odgovornost da pomognemo u njegovu rješavanju. S različitim partnerima širom svijeta na tome radimo niz godina, a rješenja za smanjenje i zbrinjavanje ambalažnoga otpada primjenjujemo i u Hrvatskoj.

Coca‑Cola neprestano radi na poboljšanju ambalaže svojih proizvoda i izradi kvalitetnijih pakiranja koja se u cijelosti mogu oporabiti postavljajući novu svjetsku normu ambalaže za napitke. Uveli smo potpuno oporabljive plastične (PET) boce, poznatije kao ambalaža PlantBottle, koje su djelomično izrađene od obnovljivoga biljnog materijala te pomažu u uklanjanju velike količine CO2 iz atmosfere. Više od 85 % naše ambalaže, uključujući plastične (PET) i staklene boce te aluminijske limenke, danas se može 100 %-tno oporabiti. U 2016. pomogli smo preusmjeriti više od 1,4 milijuna tona plastične (PET) ambalaže s odlagališta otpada u postupak oporabe i ponovno iskorištavanje.

Međutim, svjesni smo da trebamo i možemo učiniti više. Stoga smo pokrenuli kampanju Svijet bez otpada na svjetskoj razini da do 2030. za svaku prodanu bocu ili limenku našega pića bilo gdje u svijetu osiguramo povrat iste količine ambalaže kako bi se oporabila i mogla ponovno iskoristiti.

Kako namjeravate ostvariti cilj koji ste si zadali do 2030. godine da za svaku prodanu bocu ili limenku bilo gdje u svijetu osigurate njihov povrat?

Naš je cilj da se za svaku prodanu bocu ili limenku do 2030. godine osigura povrat iste količine  bočica ili limenka, neovisno o tome je li riječ o našim proizvodima ili proizvodima naših konkurenata. Budući da u ostvarenju toga cilja nitko ne može uspjeti sam, surađivat ćemo s mnogim partnerima uključujući vlade, lokalne zajednice, nevladine udruge, kupce i potrošače te dijeliti najbolje prakse kako bismo izgradili učinkovitije sustave za prikupljanje i oporabu. Ne uspijevaju sve države s jednakom uspješnošću prikupljati i oporabiti našu ambalažu, stoga ovi sustavi neće izgledati isto na svakome tržištu, nego će biti usuglašeni s lokalnom zajednicom te prilagođeni njezinoj kulturi i potrebama.

Potrebna je i veća uključenost naših potrošača kad govorimo o primjerenome odlaganju otpadne ambalaže, a u tome važnu ulogu ima njihova obrazovanost i informiranost. Odgovorit ćemo na pitanja svih onih koji žele oporabljivati, ali ne znaju kako to ili gdje činiti, a onima koji ne pridaju važnost oporabi pomoći ćemo da shvate zašto je oporaba važna za njihovu zajednicu i naš svijet.

Pozivamo sve naše partnere, nevladine udruge, lokalne zajednice, potrošače i druge tvrtke da nam se pridruže u zajedničkome pronalaženju najboljega puta u ostvarenju toga važnog cilja.