Često postavljana pitanja

Zašto akcije mogu prijaviti samo udruge, a ne i pojedinci ili skupina građana koja nije organizirana u udrugu?

Cijenimo svaki napor koji se ulaže u čišćenje okoliša te želimo tijekom akcija prikupiti što veće količine otpada i očistiti što veće površine naših obala. Iako pojedinci ne mogu organizirati vlastitu akciju unutar inicijative, svi se mogu pridružiti nekoj od najavljenih akcija koje organiziraju udruge i tako dati svoj doprinos. Coca‑Cola će u ovoj godini osigurati potrebnu opremu za 20 akcija čišćenja. Svi sudionici akcija čišćenja koje budu provedene u sklopu projekta sudjelovat će u natjecanju za nagrade od 15 000, 10 000 i 5000 kuna koje najuspješnijima dodjeljujemo u studenome, na kraju ovogodišnjega ciklusa projekta.

Kojim se kriterijima služite pri odlučivanju o dodjeli nagrada?

Kriteriji su kojima se služimo pri odlučivanju o dodjeli nagrada količina prikupljenoga ambalažnog otpada i broj sudionika. Najuspješnije akcije bit će one koje imaju najveću količinu prikupljenoga otpada po sudioniku akcije. Te smo kriterije odabrali smatrajući da najbolje odražavaju uspješnost provedenih akcija.

Kako osiguravate da su podaci o količini prikupljenoga otpada i broju sudionika vjerodostojni?

Podatke o količini prikupljene ambalaže osiguravaju komunalna poduzeća koja preuzimaju prikupljeni otpad, a udruge koje se uključe u projekt i žele iskoristiti mogućnost osvajanja nagrada trebaju dostaviti podatke o broju sudionika akcije.

Mislite li da se u sklopu projekta čišćenja obala može prikupiti primjerena količina otpadne ambalaže koja zaista može napraviti bitnu razliku u odnosu na sadašnje stanje?

Ako budemo mislili da su svi slični napori samo kap u moru, nećemo se nikad pomaknuti s mjesta na kojemu jesmo. Ako udružimo snage i damo sve od sebe da iz okoliša uklonimo ono što je u našoj moći, ni rezultati neće izostati. Slične akcije već smo provodili diljem svijeta i one su bile vrlo uspješne, a u prvoj sezoni projekta Od izvora do mora u dvanaest je akcija čišćenja provedenih širom Hrvatske, od Iloka do Lokruma, prikupljeno više od 15 tona ambalažnoga i drugoga otpada. To znači da je u našemu okolišu 15 tona manje otpada nego što bi ga bilo da akcije nisu provedene, a vjerujemo da je to važno. Cilj projekta ujedno nije samo čišćenje obala od otpada nego i osvješćivanje javnosti o tome kako bi općenito u budućnosti manje ambalažnoga otpada završilo u okolišu.

Iako su akcije čišćenja samo dio cjelokupnoga rješenja problema zagađenja naših voda, imaju ključnu ulogu u uključivanju zajednice i podizanju svijesti o tome problemu te obrazovanju javnosti kako vlastitim ponašanjem i svaki pojedinac može utjecati na rješavanje problema.

Mislite li da ovim projektom zaista utječete na svijest građana da se odgovornije ponašaju prema svojemu okruženju?

Projekt Od izvora do mora pokrenuli smo kako bismo aktivno doprinijeli čišćenju ambalažnoga otpada i čuvanju hrvatskih voda. Za njega smo se odlučili jer je onečišćenje naših voda, a osobito Jadranskoga mora i obale, u porastu.

Vjerujemo da u sklopu ovoga projekta, poticanjem i podržavanjem akcija čišćenja, zaista možemo učiniti znatan pomak u podizanju svijesti građana o važnosti prikladnoga odlaganja ambalaže i čuvanja čistoće mora, rijeka i jezera te njihovih obala. U tome nas je u prvoj sezoni 2018. podržalo više od 550 sudionika dvanaest akcija čišćenja koje su provedene širom Hrvatske tijekom kojih je prikupljeno više od 15 tona ambalažnoga i drugoga otpada.

Svjesni smo, međutim, da se promjene ne događaju od danas do sutra te da u ostvarenju toga cilja nitko ne može uspjeti sam. Zato su na uključenje u projekt pozvani svi zainteresirani kako bi se proveo još veći broj akcija i prikupila još veća količina otpada. Što nas je više i što više širimo svijest o tome problemu, poruka će doći do većeg broja ljudi te, vjerujemo, utjecati na njihovu svijest da svatko od nas može dati svoj doprinos u smanjenju problema onečišćenja.

Što Coca‑Cola sama čini u pitanju smanjivanja otpadne ambalaže u našemu okolišu?

Ambalaža hrane i pića dijelom je naših života i svakodnevice, no za nas je neprihvatljivo da završava u okolišu jer držimo da joj tamo nije i ne smije biti mjesto. Coca‑Cola je svjesna da proizvodnjom ambalaže doprinosi tomu svjetskom problemu, stoga preuzimamo odgovornost da pomognemo u njegovu rješavanju. S različitim partnerima širom svijeta na tome radimo niz godina, a rješenja za smanjenje i zbrinjavanje ambalažnoga otpada primjenjujemo i u Hrvatskoj.

Coca‑Cola neprestano radi na poboljšanju ambalaže svojih proizvoda i izradi kvalitetnijih pakiranja koja se u cijelosti mogu oporabiti postavljajući novu svjetsku normu ambalaže za napitke. Uveli smo potpuno oporabljive plastične (PET) boce, poznatije kao ambalaža PlantBottle, koje su djelomično izrađene od obnovljivoga biljnog materijala te pomažu u uklanjanju velike količine CO2 iz atmosfere. Više od 85 % naše ambalaže, uključujući plastične (PET) i staklene boce te aluminijske limenke, danas se može 100 %-tno oporabiti.

Međutim, svjesni smo da trebamo i možemo učiniti više. Stoga smo pokrenuli kampanju Svijet bez otpada na svjetskoj razini da do 2030. za svaku prodanu bocu ili limenku našega pića bilo gdje u svijetu osiguramo povrat iste količine ambalaže kako bi se oporabila i mogla ponovno iskoristiti.

Kako namjeravate ostvariti cilj koji ste si zadali do 2030. godine da za svaku prodanu bocu ili limenku bilo gdje u svijetu osigurate povrat?

Naš je cilj da se za svaku prodanu bocu ili limenku do 2030. godine osigura povrat neovisno o tome je li riječ o našim proizvodima ili proizvodima naših konkurenata. Budući da u ostvarenju toga cilja nitko ne može uspjeti sam, surađivat ćemo s mnogim partnerima uključujući vlade, lokalne zajednice, nevladine udruge, kupce i potrošače te dijeliti najbolje prakse kako bismo izgradili učinkovitije sustave za prikupljanje i oporabu.

Potrebna je i veća uključenost naših potrošača kad govorimo o primjerenome odlaganju otpadne ambalaže, a u tome važnu ulogu ima i njihova informiranost, na čemu radimo upravo i tijekom ovoga projekta.

Pozivamo sve naše partnere, nevladine udruge, lokalne zajednice, potrošače i druge tvrtke da nam se pridruže u zajedničkome pronalaženju najboljega puta u ostvarenju toga važnog cilja.