Jezični priručnik

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska - hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji poslovni je priručnik kojemu je osnovni cilj podizanje razine jezične kulture u komunikaciji unutar tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska i izvan nje, tj. u međusobnoj poslovnoj komunikaciji Coca-Colinih zaposlenika i komunikaciji zaposlenika s dionicima, kupcima i potrošačima.

Kako je tijekom njegove pripreme prikupljeno više od dvije tisuće riječi i naziva, među kojima su mnogi prvi put uspostavljeni u hrvatskome jeziku u suradnji s jednom od vodećih stručnjakinja za hrvatski standardni jezik, priručnik je prerastao svoju prvotnu namjenu te je u obliku u kojemu je objavljen dobro pomagalo i za opću primjenu u drugim tvrtkama te temelj za podizanje razine jezične kulture u poslovnoj komunikaciji uopće.

Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučila ga je zato pokloniti Hrvatskomu poslovnom savjetu za održivi razvoj i učiniti općedostupnim te ga objaviti na ovim mrežnim stranicama.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska dio je toga trogodišnjeg projekta, ima 272 stranice i sastoji se od dvaju dijelova: klasičnoga priručnika u kojemu se daju osnovna pravila hrvatskoga standardnog jezika i pravila primjerene poslovne komunikacije te rječnika u kojemu se abecednim redom nude rješenja za strane i domaće riječi, izraze i pojmove s kojima se zaposlenici Coca-Cole HBC Hrvatska i mnogih drugih tvrtka susreću u svakodnevnome radu. Nastao je na temelju zbirke tekstova lektoriranih tijekom protekle tri godine, a koja uključuje tekstove namijenjene unutrašnjoj i vanjskoj komunikaciji koja se u tome razdoblju odvijala unutar Coca-Cole HBC Hrvatska.

Objavljivanjem Priručnika na ovim stranicama želimo pokazati poštovanje prema svojim potrošačima u Hrvatskoj i pridonijeti podizanju razine jezične kulture i poslovne komunikacije uopće.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska i njegovi autori dobili su priznanja časopisa Jezik i Zaklade „Dr. Ivan Šreter" za promicanje hrvatske jezične kulture 31. ožujka 2012. u Lipiku.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska bio je izložen od 13. rujna do 15. studenoga 2012. na Izložbi hrvatskoga dizajna u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska osvojio je 12. travnja 2013. godine Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Projekt je nagrađen u kategoriji velikih tvrtka, a nagradu mu je dodijelilo povjerenstvo koje čine stručnjaci iz različitih dijelova poslovne zajednice u Hrvatskoj.

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska nagrađen je Europskom nagradom za društveno odgovorno poslovanje za Hrvatsku. Predstavnicima projekta nagrada je uručena na središnjoj europskoj svečanosti u Bruxellesu 25. lipnja 2013. godine na kojoj je nagrađeno šezdeset najboljih projekata iz cijele Europe. Program jedinstvene Europske nagrade za društveno odgovorno poslovanje provodi konzorcij od 29 državnih ustanova mjerodavnih za društvenu odgovornost koje vodi europska organizacija pod nazivom CSR Europe uz podršku Europske komisije.

O pripremi Jezičnoga priručnika Coca-Cole HBC Hrvatska

Priprema Jezičnoga priručnika Coca-Cole HBC Hrvatska odvijala se od listopada 2008. do rujna 2011. godine u okviru projekta Kultura poslovne komunikacije. Uz odabir priručničke i rječničke građe uključivala je i niz potprojekata kojima je cilj bio uvođenje ujednačene, normirane komunikacije, između ostaloga i na jezičnoj razini.

Tvrtka je tako donijela dokument u kojemu je kao pravopisni standard naveden Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, izdanje iz 2013. godine. Donesena su i Postupovna pravila za unutrašnje i vanjske komunikacije, kojima se zaposlenike uputilo i na etičnu poslovnu komunikaciju te na važnost usmjerenosti hrvatskomu kupcu i potrošaču utemeljenu na primjeni primjerenoga jezičnog standarda. Godine 2010. izmijenjen je cjelokupan ustroj tvrtke i jezično su uređeni nazivi svih ustrojbenih jedinica (tvrtkini dotadašnji sektori postali su odjeli, službe, jedinice i podjedinice), a nakon toga su usklađeni nazivi radnih mjesta svih zaposlenika. Osim toga, normirani su i tekstovi na naljepnicama proizvoda i promocijskim materijalima, čime tvrtka nastoji podignuti razinu komunikacije s kupcima i potrošačima. 

Vrijednost je ovoga djela i u tome što se Jezičnim priručnikom Coca-Cole HBC Hrvatska omogućuje da svaki zaposlenik samostalno primjenjuje jezična rješenja i poboljša vlastito poznavanje jezika i poslovne korespondencije te prepozna pravilne nazive u svojemu poslovnom okružju i njima se služi. Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska pozdravili su vodeći ekonomski stručnjaci i jezikoslovci te poslovni partneri tvrtke.