U Protukorupcijskoj politici i priručniku o sukladnosti s propisima (u daljnjemu tekstu: „Politika“) iznose se obveze i postupovna pravila tvrtke kojima se osigurava sukladnost sa zakonima protiv mita i korupcije koji su na snazi.

Vrlo je bitno da pozorno proučite načela iznesena u Politici i da ih se pridržavate:

  • kako biste postupali u skladu s vrijednostima tvrtke
  • kako biste štitili ugled tvrtke
  • kako biste dokazali predanost tvrtke zajednicama u kojima ona posluje
  • kako biste osigurali sukladnost s američkim Zakonom o korupcijskim praksama u
    inozemstvu i svim državnim, područnim i mjesnim zakonima na snazi kojima tvrtka
    podliježe
  • kako biste doprinijeli međunarodnoj provedbi i svijesti o protukorupcijskim zakonima.