Coca‑Cola HBC Hrvatska obvezuje se na razvoj i primjenu učinkovitih sustava, standarda i praksi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s rizicima koji su prisutni u njenim poslovnim procesima.

Tvrtka svoje programe zaštite zdravlja i sigurnosti na radu provodi strukturiranom primjenom standarda OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Dodatna podrška su Sustav za upravljanje tvrtke The Coca‑Cola Company te standardi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu tvrtke Coca‑Cola Hellenic. Cilj je ovoga programa osigurati zdravo i sigurno radno okruženje te smanjiti rizik za zaposlenike, podizvođače, posjetitelje i ostale strane na koje aktivnosti tvrtke mogu imati utjecaj, istovremeno kvalitetom i sigurnošću proizvoda ispunjavajući očekivanja potrošača i kupaca.

Obveza tvrtke da osigura zdravo i sigurno radno okruženje podrazumijeva poštivanje sljedećih načela zaštite zdravlja i sigurnosti:

 1. Stvaranje okruženja u kojemu se zdravstveni i sigurnosni rizici kontroliraju kako bi se spriječile ozljede i profesionalna oboljenja.
 2. Poštivanje svih zakonskih uvjeta i propisa te poštivanje svih primjenjivih međunarodnih standarda kontinuiranim poboljšanjima u ovome području.
 3. Provođenje učinkovitog programa za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, koji će biti sastavni dio tekućih poslovnih aktivnosti, a kojim se:
  1. Utvrđuju, ocjenjuju i kontroliraju rizici koje predstavljaju česti uzroci ozljeda i profesionalnih oboljenja, a koji su sastavni dio radnih procesa i radnoga okruženja.
  2. Jamči da su svi zaposlenici, na svim razinama unutar organizacije, upoznati s politikom i praksom tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te da su se obvezali iste provoditi.
  3. Učinkovitim edukacijskim programima i odgovarajućim vođenjem na svim razinama unutar organizacije razvijaju kompetencije zaposlenika u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
  4. Sustavi, procedure i rezultati u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu podvrgavaju internim i eksternim revizijama i potvrdi valjanosti.
  5. Istražuju uzroci ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja te poduzimaju aktivnosti koje imaju za cilj njihovo sprečavanje.
  6. Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu usklađuju s drugim područjima poslovanja te se osigurava mjerenje učinka te neprestano unapređivanje.
  7. Strategije vezane uz područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu uvrštavaju u procese godišnjeg planiranja kako bi se osiguralo da ovo područje i nadalje bude sastavni dio poslovanja.
  8. Postavljaju mjerljivi godišnji ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za punionicu u Zagrebu i sve distribucijske centre kako bi se osigurao kontinuirani napredak i usklađenost sa svim standardima.