Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučna je u nastojanju da odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima, vodeći računa o utjecaju na okoliš i poštivanju načela održivosti. Smatramo da je zaštita okoliša odgovornost svakoga čovjeka i svi su zaposlenici odgovorni za uspješnost tvrtke u ovome području.

Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučna je u nastojanju da odgovorno pristupa svim svojim poslovnim aktivnostima, vodeći računa o utjecaju na okoliš i poštivanju načela održivosti. Smatramo da je zaštita okoliša odgovornost svakoga čovjeka i svi su zaposlenici odgovorni za uspješnost tvrtke u ovome području.

Coca‑Cola HBC Hrvatska teži kontinuiranom napretku u smislu primjene standarda zaštite okoliša te usporedo s razvojem poslovanja, tvrtka nastoji smanjiti negativan utjecaj na okoliš i na taj način ispuniti očekivanja svojih dionika. 

Kako bi postigla ove ciljeve, Coca‑Cola HBC Hrvatska čini sljedeće:

 • Posluje u skladu s važećim zakonima i propisima te primjenjuje visoke standarde zaštite okoliša koje je sama definirala.
 • U cjelokupnom poslovanju primjenjuje i certificira standard ISO 14001, međunarodno priznati sustav upravljanja zaštitom okoliša, te na taj način jamči odgovornost prema zaštiti okoliša i kontinuiran napredak u ovome području.
 • U procesu poslovnog planiranja definira strategije i ciljeve u području zaštite okoliša kako bi osigurala da upravljanje utjecajem na okoliš bude sastavni dio njezinog poslovanja.
 • Utvrđuje aspekte okoliša, postavlja ciljeve u zaštiti okoliša te prati rezultate i preispituje procese kako bi ocijenila vlastitu uspješnost u odnosu na unutarnje i vanjske standarde zaštite okoliša.
 • Utvrđuje i  uvodi potrebne promjene s ciljem postizanja što veće efikasnosti u korištenju materijala i resursa, sprečavanju zagađenja, smanjenju emisija i recikliranju otpada.
 • Obvezuje se na zaštitu riječnih slivova očuvanjem voda i pročišćavanjem otpadnih voda.
 • Obvezuje se na zaštitu klime smanjenjem potrošnje energije i emisija iz rashladnih tekućina.
 • U okviru industrije bezalkoholnih pića ima vodeću ulogu u promicanju ekološki prihvatljive ambalaže smanjujući njezinu težinu, reciklirajući ambalažu napitaka i koristeći reciklirani materijal za novu ambalažu.
 • Zaposlenicima omogućuje stjecanje potrebnih znanja te ih potiče da prepoznaju i iskoriste prilike za povećanje uspješnosti u zaštiti okoliša i upravljanju otpadom u području njihovog djelovanja.
 • U suradnji s dionicima radi na iznalaženju rješenja za konkretne probleme zaštite okoliša na koje tvrtka može pružiti efikasan i trajan odgovor.
 • Izvještava dionike o uvjetima koje more ispuniti u području zaštite okoliša i konkretnim rezultatima.